Povežite se s nama


19. sjednica Gradskog vijeća Grada Rijeke održat će se u četvrtak, 9. srpnja 2015. godine u 10,00 sati, u zgradi Sveučilišnih odjela (prizemlje – dvorana 0-028) Kampus Trsat, Radmile Matejčić 2.

Za sjednicu je predložen sljedeći

D N E V N I  R E D

 1. Razvoj istraživačke infrastrukture Sveučilišta u Rijeci i mogućnosti pametne specijalizacije
  Napomena: E-knjižica na ovu temu dostupna je na linku Sveučilišta u Rijeci.
  Informativni materijal 
 2. Informacija o suradnji Grada Rijeke i Sveučilišta u Rijeci
  Prijedlog Zaključka gradonačelnika – suradnja Grada i Sveučilišta
 3. Izbori i imenovanja:
  a) Prijedlog zaključka o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Rijeci
  b) Prijedlog zaključka o imenovanju sudaca porotnika Županijskog suda u Rijeci
 4. Informacija o ustrojavanju Urbane aglomeracije Rijeka s prijedlogom odluke
  Prijedlog Zaključka gradonačelnika – Urbana aglomeracija
 5. Prijedlog odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Rijeka od roditelja-korisnika usluga
 6. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja sportskog područja Rujevica
 7. Prijedlog odluke o zamjeni nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke

Grad Rijeka