Povežite se s nama

Vijesti

Cijena parkiranja u Rijeci od čevrtka raste za kunu, a od Nove godine se zaokružuje na niže u eurima

Objavljeno

na
Gradonačelnik Marko Filipović na današnjem kolegiju je dao suglasnost na cjenike Rijeka plusa za usluge parkiranja na javnim parkiralištima, kao i usluge premještanja nepropisno zaustavljenih ili pakiranih vozila. Cjenici se formiraju u dvije faze. Prva faza predstavlja pripremno razdoblje od 22. do 31. prosinca 2022. godine, a u drugoj se fazi predviđa stupanje na snagu Cjenika od 1. siječnja 2023. godine.

„S obzirom na trenutnu situaciju na parkiralištima na kojima se naplata uglavnom obavlja putem samposlužnih aparata, a to su parkirni automati i automatske blagajne, bilo je potrebno predložiti dvije faze korekcija cijene vezane za uvođenje eura. U prvoj fazi, odnosno u razdoblju od 22. do 31. prosinca, s obzirom na to da parkirni automati ne omogućuju povrat svih apoena kovanih eura i parkirne blagajne, ovisno o proizvođaču, podržavaju vraćanje samo nekih apoena kovanih eura, predložena je  minimalna korekcija cijena na više, a nakon toga će s 1. siječnja, a vezano uz zaokruživanje odnosno konverziju na euro sve te cijene biti smanjenje na niže. Ocjenjujemo da će do 1. siječnja sve tehničke poteškoće vezane uz prilagodbu parkirnih automata biti riješene, kako bi s početkom nove godine cijene zaokružene na niže u euro bile takve da omogućuju kontinuirano osiguranje poslovnog procesa“, kazala je pročelnica Malnar.

Pročelnica je podsjetila kako se, unatoč u međuvremenu naraslim troškovima poslovanja, cijene parkiranja nisu povećavale od veljače 2014. godine, cijene premještanja nepropisno zaustavljenih ili pakiranih vozila od srpnja 2008. godine, a usluga pokušaja premještanja od veljače 2011. godine.

Korekcije cijena se odnose samo na satne, cjelodnevne, dnevne te izgubljene parkirne karte, dok će cijene u narednoj godini, samo preračunate u euro, ostati za tjedne, mjesečne i povlaštene karte, kao i za rezervaciju parkirnog mjesta.

Primjerice, u 0B zoni satna karta trenutno stoji 7,00 kuna, a od 22. do 31. prosinca 2022. godine satna će se karta plaćati u iznosu od 8,00 kn, što odgovara iznosu od 1,06 EUR. Budući da je riječ o parkiralištu na kojem se plaćanje vrši, između ostalog, putem parkirnog automata od 1. siječnja 2023. godine predlaže se korekcija cijene na niži iznos, odnosno iznos od 1,00 EUR, što odgovara iznosu od 7,53 kn.

U periodu od 22. do 31. prosinca neće se mijenjati cijene karata na parkiralištima Benčić i Školjić, budući da sadašnji samoposlužni parkirni automati, kazala je Malnar, već ostvaruju sve tehničke pretpostavke da se te cijene ne korigiraju. Minimalno se korigiraju i cjenici vezani uz premještanje nepropisno parkiranih vozila.

„Analizom postupanja drugih jedinica lokalne samouprave utvrđeno je da od 1. siječnja 2023. godine prosječne cijene satne karte u Rijeci, u odnosu na Zagreb i Pulu i dalje ostaju niže, a Rijeka će također imati najpovoljnije cijene premještanja nepropisno zaustavljenih vozila. Također, analizom postupanja drugih jedina lokalne samouprave koje nisu uvodile ovaj međukorak vidljivo je da su one suočene s primjedbama udruga za zaštitu potrošača, budući da udruge tvrde da postupak nije izveden dovoljno transparentno, što smo svime ovime htjeli otkloniti“, kazala je pročelnica Malnar.

Pozitivna mišljenja o cjenicima komunalnih djelatnosti, odnosno cjenicima vodnih usluga, javnog gradskog prijevoza te cjenicima parkiranja te premještanja nepropisno parkiranih vozila dao je i Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga.

Marketing
Marketing
Marketing
Marketing
Marketing

Rijeka Plus obavijesti

10.02.2023.
Obavještavamo javnost kako će danas, 10. veljače 2023. godine, započeti radovi na nogostupu u Ulici Danijela Godine. Radovi će trajati do subote, 11. veljače 2023. godine.

Marketing

Facebook video

Medvjedići u Rijeci

Fiuman Plus

Facebook

Instagram