Povežite se s nama

Vijesti

Do 2026. će se napraviti novi moderni podvožnjak koji će spojiti Kantridu i Zamet

Objavljeno

na
Član Gradskog vijeća Predrag Miletić je gradonačelniku Vojku Obersnelu  dostavio pisanim putem sljedeće pitanje:

“U toku je gradnja novog naselja poznatog kao Projekt Rio u Labinskoj ulici. S obzirom na veličinu objekta koji je stambene i poslovne namjene (trgovački centar), za očekivati je značajno povećanje prometa u tom dijelu grada pa samim time i Labinskom ulicom. Povećanje prometa se očekuje i kroz već opterećeni obližnji podvožnjak između Kantride i Zameta kao glavne cestovne poveznice ta dva dijela grada.

Namjerava li grad napokon krenuti zajedno sa Hrvatskim željeznicama u gradnju suvremenog podvožnjaka između Zameta i Kantride ili će i dalje glavna poveznica biti uski podvožnjak izgrađen 1873. godine?”, navodi se u pitanju.

Evo što je odgovorio gradonačelnik:

Prema informacijama koje sam dobio iz Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, rekonstrukcija željezničkog nadvožnjaka Labinske ulice planirana je Generalnim urbanističkim planom grada Rijeke iz 2007. godine. Rekonstrukcija predstavlja vrlo složeni zahvat koji se sastoji od rekonstrukcije Labinske ulice u duljini od cca tristo metara, snižavanja nivelete Labinske ulice na mjestu križanja sa željezničkom prugom da bi se dobila potrebna slobodna visina poprečnog profila, izgradnje novog željezničkog nadvožnjaka, izgradnje cestovnog nadvožnjaka koji povezuje Ulicu Ante Pilepi6a i Ulicu brace Cetina radi ostvarivanja postojećih cestovnih povezanosti te proširenja Labinske ulice radi dobivanja potrebne širine kolnika i izgradnje nogostupa.

Složenost zahvata uvjetuje potrebu faznog građenja kao i omogućavanje puštanja u promet pojedinih dijelova zahvata nakon svake fazne izvedbe. Zahvat je moguće realizirati isključivo u suradnji sa Hrvatskim željeznicama.

Krajem 2017. godine započeo je proces izrade projektne i studijske dokumentacije za
izgradnju drugog kolosijeka. obnovu i modernizaciju na pružnoj dionici Škrljevo – Rijeka – Jurdani, kao državnog projekta koji ima za cilj obnovu riječkog željezničkog čvora za potrebe lučkog prometa te razvoja daljinskog putničkog kao i gradsko – prigradskog putničkog prometa. Grad Rijeka je s HZ infrastrukturom kao nositeljem EU projekta, Primorsko goranskom županijom, Gradom Bakrom i Općinom Matulji potpisao Sporazum o sufinanciranju izrade projektne dokumentacije kojim su regulirani način i udjeli sufinanciranja te je također važan dionik ovoga procesa koji aktivno sudjeluje u koordinaciji izrade dokumentacije. Sastavni dio ovog velikog projekta je rekonstrukcija svih cestovno – željezničkih i pješačkih prijelaza na trasi pruge, pa take i nadvožnjaka Labinske ulice.

Za zahvat izgradnje drugog kolosijeka, obnovu i modernizaciju na pružnoj dionici Škrljevo – Rijeka – Jurdani, unutar kojega se nalazi i rekonstrukcija željezničkog nadvožnjaka i Labinske ulice, krajem 2019. godine dobivena je pravomoćna lokacijska dozvola. U ovoj godini planira se dovršetak glavnog projekta i podnošenje zahtjeva za ishođenje građevinskih dozvola. Trenutačno se procjenjuje da bi realizacija cjelokupnog zahvata mogla biti dovršena u roku od tri do pet godina po dobivanju pravomoćne građevinske dozvole”, poručio je Obersnel.

Marketing
Marketing
Marketing
Marketing
Marketing

Rijeka Plus obavijesti

09.04.2024.
Obavještavamo javnost kako će se dana 10. travnja 2024.g. u vremenskom periodu od 08:00 do 13:00 sati izvoditi radovi na usporivaču prometa u ulici Josipa Mohorića kod kućnog broja 28. Zbog radova neće biti moguće prometovanje Ulicom te se mole sudionici u prometu da koriste obilazne pravce.

Fiuman Plus

Društvene mreže