Povežite se s namaDržavna revizija od konca travnja pa sve do početka studenog ove godine obavljala je reviziju poslovanja Grada Rijeke tijekom 2015. godine, a sve to rezultiralo je izvještajem koji broji ukupno 43 stranice.

Revizori su u više navrata istaknuli kako Grad Rijeka još uvijek nije ispravio određene propuste koji su uočeni u prethodnim godinama, a također spornim smatraju brojne troškove, uključujući brod “Galeb” i izradu dokumentacije za neke velike gradske projekte, a koja je kasnije “bačena u smeće”.

“U izgradnju zgrade knjižnice i muzeja moderne i suvremene umjetnosti je do konca 2015. godine utrošeno ukupno 21.469.246,00 kuna. Nije se započelo s izgradnjom već je lokacija zamijenjena novom. Postojeća projekta dokumentacija nije bila upotrebljiva jer je građevinska dozvola prestala važiti. U svibnju 2016. godine gradonačelnik je donio odluku o otpisu navedenih ulaganja u iznosu 13.367.291,00 kn (projekta dokumentacija za navedeni muzej, trg i javnu garažu)”, ističu revizori, a u više navrat su se dotaknuli i motornog broda “Galeb.

“U razdoblju od 2009. do 2015. su ostvareni rashodi za nabavu motornog broda, usluge održavanja i druge usluge u iznosu 7.553.998,00 kn. Prije kupnje motornog broda nije izrađena analiza opravdanosti kupnje, projekcija troškova održavanja u narednim razdobljima i nije utvrđena namjena motornog broda”, napominju te kažu kako se brod mora u cijelosti staviti u funkciju.

“S obzirom na istek višegodišnjeg razdoblja od početka realizacije navedenih projekata, izmjene projekata, promjene lokacije projekata, otpise ulaganja, značajna sredstva uložena u motorni brod te kupnju nekretnine bez utvrđene namjene, Grad nije postupio u skladu s odredom članka 11. Zakona o proračunu. Navedenom odredbom je propisano da se proračunska sredstva moraju koristiti u skladu s načelima dobrog financijskog upravljanja, a posebno u skladu s načelima ekonomičnosti, učinkovitosti i djelotvornosti. Grad nije provodio stručno vrednovanje, ocjenu opravdanosti i učinkovitosti investicijskog projekta te nije osigurao izvore financiranja”, navode revizori te dodaju da se to kosi s člankom 45. Zakona o proračunu, a zatim i, laički rečeno, pozivaju da se to više ne radi kako se ne bi i dalje trošila velika proračuna sredstva te od projekata u konačnici odustajalo.

Izraženo je uvjetno mišljenje te revizori ističu kako se ponavljaju nepravilnosti uočene prilikom kontrole 2013. godine

Dodajmo tome i da Grad Rijeka ne poštuje rokove plaćanja prema dobavljačima te obveze s prekoračenjem roka plaćanja preko 360 dana iznose 55.594.255,00 kn. Grad u proteklih sedam godina iskazuje manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 246.772.352,00 kn.

Kompletno revizorsko izvješće možete pročitati ovdje.

Izvješće revizije bit će i jedna od točki na dnevnom redu 29. sjednice Gradskog vijeća Grada Rijeke, a s obzirom na brojne istaknute nepravilnosti i približavanje idućih lokalnih izbora, očekuje se prilično žustra rasprava po ovoj temi, naročito od strane oporbenih vijećnika.