Povežite se s nama

Vijesti

Energu treba kredit od 11,6 milijuna eura za refinanciranje postojećih obveza

Objavljeno

na
Članovima Gradskog vijeća Grada Rijeke prezentiran je prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaduženje i davanju jamstva radi refinanciranja postojećih financijskih obveza TD Energo, koji se nalazi na dnevnom redu sjednice Gradskog vijeća zakazane za ovaj tjedan.

Gradonačelnik Rijeke Marko Filipović istaknuo je kako se na ovaj način nastavlja praksa održavanja prezentacija važnih odluka vijećnicima, kako bi vijećnici i prije sjednice Gradskog vijeća te sjednica odbora Gradskog vijeća, imali priliku detaljnije se upoznati s predloženim odlukama. Uz gradonačelnika, koji je ujedno i predsjednik Skupštine Energa, vijećnicima su prijedlog odluke o refinanciranju prezentirali predstavnici Energa, zamjenik direktora Energa Marko Križanec te rukovoditeljica Službe podrške poslovanju Gordana Grdinić.

S ciljem daljnje stabilizacije poslovanja Energa, odlukom se predlaže da Gradsko vijeće da suglasnost Energu za zaduženje putem dugoročnog financijskog kredita u iznosu od 11,6 milijuna eura radi refinanciranja postojećih financijskih obveza. Radi se o tzv. klupskom kreditu, zajedničkom kreditu više banaka koje su bile davatelji kredita koji se refinanciraju. Predlaže se da Grad Rijeka bude jamac za kredit u iznosu od 80% od ukupnog iznosa kredita, što iznosi 9,28 milijuna eura, uvećanom za pripadajuću kamatu i ostale troškove. Navedeno jamstvo uključuje se u opseg mogućeg zaduživanja Grada Rijeke koje se time povećava za 1,24 postotna poena, no zaduženost Grada ostala bi unutar zakonom propisanoga ograničenja.

Prvi korak stabilizacije poslovanja proveden – kupnja udjela i dokapitalizacija Energa

Radi se o nastavku stabilizacije poslovanja Energa – u prosincu 2022. godine Gradsko vijeće je donijelo je dvije odluke, o kupnji poslovnih udjela trgovačkog društva Hera S.p.A. u Energu, čime je Grad Rijeka postao vlasnik 91,875% društva, te o povećanju uloga Grada Rijeke u temeljnom kapitalu Energa u iznosu od 30 milijuna kuna, namijenjenih povratu dugova dobavljačima i pozajmica te za pokrivanje nedostatka sredstava uzrokovanih energetskom krizom.

„Sad se podvlači crta posljednjih 15-ak godina poslovanja Energa. Prvi dio crte je podvučen na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća, a sada, kako je i najavljeno kroz raspravu na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća, konsolidacija poslovanja Energa se nastavlja kroz pretvaranje kratkoročnih obveza Energa, koje opterećuju poslovanje društva, u stabilniju i dugoročniju varijantu i po nama, održivu varijantu“, kazao je gradonačelnik Filipović.

Naime, TD Energo našao se u poteškoćama u poslovanju uslijed objektivnih razloga, koji se prvenstveno se odnose na razdoblje od 2009. godine do 2014. godine kada tadašnji regulator energetskih djelatnosti (Republika Hrvatska, kasnije Hrvatska energetska regulatorna agencija) radi osiguranja socijalnog mira nije odobravao podizanje prodajnih cijena toplinske energije u situaciji kada je cijena energenta rasla pa je TD Energo bio primoran prodavati toplinsku energiju po cijenama koje su bile niže od nabavnih cijena energenata za proizvodnju iste. Navedeno je rezultiralo time da je cijeli sektor na razini države bilježio gubitke.

Problemi u poslovanju uzrokovani spomenutom činjenicom dodatno su produbljeni globalnom energetskom krizom koja je puni zamah doživjela početkom 2022. godine. Globalna energetska kriza posljedica je snažnog svjetskog gospodarskog rasta nakon dvije godine pandemije, što je povećalo neravnotežu između velike potražnje za energentima i istovremeno nedovoljne ponude, a posebno ruskom agresijom na Ukrajinu koja je pak duboko poremetila opskrbu energenata u cijeloj Europi i snažno povisila njihove cijene, naročito cijenu prirodnog plina, gdje Europska Unija gotovo 50% svojih potreba uvozi iz Rusije.

Budući da TD Energo obavlja djelatnosti od velikog značaja za grad Rijeku i njegove građane, osiguranje dugoročnog stabilnog rada TD Energo predstavlja temelj za budući razvoj energetike na lokalnoj i regionalnoj razini. Uz prometnu, elektroenergetsku i komunalnu infrastrukturu te infrastrukturu javnih ustanova, infrastruktura koja je u vlasništvu i pod upravljanjem/održavanjem TD Energo čini temeljnu infrastrukturu za funkcioniranje modernog grada i njegove okolice kako bi se građanima i poslovnim subjektima mogle pružati sve usluge dostupne i u ostalim sredinama u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji. Grad Rijeka stoga je smatrao da je u situaciji objektivne globalne energetske krize nužno stati iza trgovačkog društva koje na području grada Rijeke djeluje još od 1989. godine, zapošljava više od sto radnika te uspješno obavlja djelatnosti od izuzetne važnosti za grad i građane.

Drugi korak stabilizacije poslovanja – refinanciranje ukupnog duga Energa s ciljem ostvarenja zdrave likvidnosti

Nastavno na izniman značaj TD Energo te nužnost stabilizacije njegova poslovanja, nadalje je u materijalu za 14. sjednicu Gradskoga vijeća najavljeno da bi se u daljnjem razdoblju predložilo refinanciranje ukupnog duga TD Energo. Naime, ograničavanje cijene toplinske energije u razdoblju od 2009. godine do 2014. godine te posljedične teškoće u poslovanju dovele su do toga da se TD Energo bio primoran zadužiti kod financijskih institucija. Pritom većina današnjeg duga društva u vidu zaduženja nije bila preuzeta u funkciji unaprjeđenja poslovanja ili dizanja profitabilnosti, već je bila u funkciji financiranja likvidnosti. Zakonsko ograničenje u pogledu zaduženja do 2022. godine predstavljale su odredbe ranije važećeg Zakona o proračunu vezane za trgovačka društva u vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne samouprave koje su onemogućavale zaduživanje takvih trgovačkih društava putem povoljnijih dugoročnih kredita za bilo što drugo osim za investicije. To je razlog zašto je značajan dio duga TD Energo kratkoročni i posljedično dinamika otplate kredita izrazito nepovoljna. Kratkoročni krediti koje je TD Energo uspio u dogovoru s bankama reprogramirati tijekom proteklih godina u dugoročne, predstavljaju opterećenje u likvidnosti zbog visokih iznosa otplate glavnica te se i njih uključuje u refinanciranje.

Novim Zakonom o proračunu omogućeno je kreditno zaduženje i za druge svrhe osim za svrhe investiranja. Slijedom navedenog, a refinanciranje se predlaže na način da se nepovoljne ponajprije kratkoročne kredite obuhvati jednim dugoročnim kreditom. Navedenim bi se, uz provođenje mjera o kojima će više biti riječi u nastavku ovog materijala, dugoročno uravnotežila likvidnost TD Energo i osiguralo stabilno poslovanje, kako tijekom energetske krize, tako i nakon što se odnosi na tržištu energenata uravnoteže.

Ukoliko se ne provede refinanciranje, Energo neće moći vraćati postojeće kredite

U refinanciranje je uključen veći broj kreditnih obveza s različitim iznosima, uvjetima kreditiranja i trajanju, a većini je zajedničko što su navedene obveze preuzete radi financiranja likvidnosti u okolnostima poteškoća u poslovanju, kao i činjenica da su uvjeti kreditiranja i rokovi otplate nepovoljni za društvo, te otežavaju likvidnost i redovno poslovanje TD Energo u vremenima energetske krize.

Tijekom 2023. godine, godišnji iznosi otplate glavnica kredita predviđenih za refinanciranje iznose ukupno 7.186.584,00 EUR, od čega otplata za kratkoročni dio dugoročnih kredita iznosi 1.682.018,00 EUR, a razlika od 5.504.566,00 EUR odnosi se na obnavljanje kratkoročnih kredita tijekom godine odnosno njihov povrat na datume dospijeća.

Budući da TD Energo nije u mogućnosti uz redovne iznose otplata glavnica vratiti i kratkoročne kredite koji tijekom 2023. dospijevaju na naplatu, objedinjeni su i dugoročni i kratkoročni krediti u jedno refinanciranje koje već tijekom 2023. godine smanjuje otplatu navedenih kredita.

Temeljem dobivenih informacija od banaka, utvrđeno je da bi, ukoliko se refinanciranje ne realizira, iste bile primorane tražiti povrate kratkoročnih kredita, odnosno istima ne bi bili u mogućnosti nadalje produljivati dospijeće što u situaciji energetske krize, smanjenog obima poslovanja i već narušene likvidnosti TD Energo nije u mogućnosti realizirati.

Ovim refinanciranjem postojećeg duga TD Energa, smanjio bi se financijski trošak vezan uz prolongiranje svakog pojedinačnog kredita, što društvo danas uredno podmiruje. Radi se o troškovima odobrenja kratkoročnih kredita koji se svake godine obnavljaju, a traženim refinanciranjem će u potpunosti nestati.

Troškovi naknade po Klupskom kreditu iznosili bi 81.200,00 EUR jednokratno te 5.000 EUR godišnje, čime bi se kumulativno smanjili troškovi tijekom idućih godina i poboljšala likvidnost koja je upravo i cilj refinanciranja kredita. Također, materijalom i predloženom Odlukom definirani su uvjeti korištenja i otplate klupskog kredita, a samom materijalu je priložen i konkretan otplatni plan budućeg klupskog kredita.

Budući da će se kredit otplaćivati kroz 10 godina, gdje prva rata dospijeva 30. lipnja 2023. godine, otplata kredita osigurala bi se iz redovnog poslovanja.

Iako je rizik povećanja troška veći radi u kamatu ugrađenoga tromjesečnog EURIBOR-a, benefiti otplaćivanja značajno umanjene glavnice za prve dvije godine otplate dovode to toga da će se u prvim godinama i za trajanja energetske krize otplate navedenih kredita objedinjenih u Klupski kredit značajno smanjiti i time olakšati financijski položaj TD Energo. Po istim pretpostavkama, od 2025. godine otplate po predloženom Klupskom kreditu bit će veće od otplata kredita koje se namjeravaju refinancirati. Navedeno se događa radi promjene ročnosti, odnosno vremenski duljih otplata koje su u uvjetima iste glavnice u novčanim iznosima manje u odnosu na vremenski kraće otplate, drugim riječima one u manjoj mjeri smanjuju ukupan preostali dug kroz godine, jer se povećava broj godina otplate. Nadalje, do 2025. godine se očekuje da će završiti trenutna energetska kriza pa će se razine profitabilnosti Energa vratiti na redovne te će se sukladno planovima dodatno i povećati radi novih projekata na razine koje će moći otplaćivati otplate.

Budućnost i perspektiva Energa nakon refinanciranja

Nakon odluka donesenih u prosincu i u slučaju donošenja odluke o refinanciranju, stvorit će se uvjeti za dugoročnu stabilizaciju poslovanja TD Energo. TD Energo će građanima i pravnim osobama iz Rijeke i okolice i dalje pružati usluge koje je i dosad obavljao, odnosno nastavit će provedbu iznimno važnih projekata koje je do sada provodio.

Očekuje se da će nakon prolaska energetske krize, što stručna javnost predviđa tijekom 2024. godine, plin i dalje biti poželjan i dostupan energent. Nakon prolaska energetske krize TD Energo namjerava uložiti maksimalne napore da vrati korisnike sa svog područja na vlastitu opskrbu, nastojeći im pritom osigurati što povoljniju cijenu energenta.

Stabilizacija poslovanja znači i osiguravanje nesmetanog nastavka EU projekta „Obnova toplinarstva grada Rijeke“, koji predviđa povećanje standarda usluge i njene učinkovitosti uz istovremeno uključivanje zelenih izvora energije. Omogućit će se i realizacija ambicioznih planova Grada Rijeke o obnovi rasvjete učinkovitom LED rasvjetom i tako u budućnosti će osigurati zadržavanje visokog komunalnog standarda ovog segmenta.

TD Energo se u studenom 2022. godine sporazumom priključio grupaciji za toplinarstvo pri HGK na provedbi projekta D2Heat koji podrazumijeva razvoj potrebnih studija i tehničkih rješenja za unapređenje sustava toplinarstva u budućem razdoblju kako bi isti bio što je moguće energetski učinkovitiji te koristio obnovljive izvore energije kao primarne. Provedba projekta D2Heat sufinancirana je do 95% iznosa bespovratnim sredstvima EU prema programu LIFE.

Energo planira prijavu na natječaj za opskrbljivača u obvezi javne usluge koji će se održati 2024. godine. Na području obnovljivih izvora energije, posebno solara, te općenito opskrbe električnom energijom, planira pokrenuti projekte u suradnji privatnim i javnim partnerima. U budućnosti se planira korištenje istih/postojećih distribucijskih plinovoda za mješavinu prirodnog plina i alternativnih izvora energije/goriva poput vodika i bioplina odnosno biometana.

Marketing
Marketing
Marketing
Marketing
Marketing

Rijeka Plus obavijesti

03.06.2024.

Prodajno mjesto Rijeka plusa na Jelačićevom trgu 3, od dana 04.06.2024.godine pa sve do kraja lipnja radit će do 13 sati. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka je od 06:30 do 13 sati, dok subotom prodajno mjesto radi od 07:30 do 12 sati. Korisnici parkirne karte mogu jednostavno i brzo produživati internet bankarstvom.

Fiuman Plus

Društvene mreže