Povežite se s nama

Vijesti

Grad Opatija: Javni poziv nositeljima stvarnih prava u k.o. Vasanska

Objavljeno

na
Na temelju članka 132. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18 i 110/18, 32/20), te članka 67., 74. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima (“Narodne novine” broj 59/18) Grad Opatija objavljuje

JAVNI POZIV

            Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na k.č. 14, 1990/4 i 1993 u k.o. VASANSKA na kojima je izvedena komunalna infrastruktura JAVNE POVRŠINE NA KOJOJ NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA pješačka staza oznake JPP-476-VEP, o započinjanju postupka evidentiranja izvedenog stanja predmetne komunalne infrastrukture u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 132. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18 i 110/18), temeljem kojeg se komunalna infrastruktura evidentira u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Grada Opatije.

Geodetski elaborat izvedenog stanja komunalne infrastrukture izradit će u svojstvu odgovorne osobe trgovačkog društva GRUND d.o.o. za geodetske poslove, Ante Pilepića 1 iz Rijeke, ovlašteni inženjeri geodezije:
– Igor Matišić, mag. ing. geod. et geoinf. (Geo 1508)
– Franco Matulja, mag. ing. geod. et geoinf. (Geo 1715)

te se isti brinu da lomne točke granica komunalne infrastrukture budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena predmetna komunalna infrastruktura započeti će 02.06.2023. godine, uz stručnu pomoć ovlaštenih inženjera geodezije koji se brinu da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja.

Uvid u geodetske elaborate moguć je:

– 6. lipnja 2023. godine od 9:00-13:00sati Društveni dom Janko Gržinić u Veprincu

– 7. lipnja 2023 godine od 15:00-19:00 sati Društveni dom Janko Gržinić u Veprincu

Dolazak na javni uvid, zainteresirani trebaju najaviti na telefonski broj 098 / 933-7900.

Grad Opatija

Gradonačelnik

Fernando Kirigin, dipl. oec.

Marketing
Marketing

Rijeka Plus obavijesti

30.08.2023.
Dana 31.08. počinju radovi na sanaciji kolnika u Ulici Tihovac. Sanacijom će biti obuhvaćeno oko 1000 kvadrata kolnika. Predviđeno trajanje radova je dva dana, ovisno o vremenskim prilikama. U vrijeme radova, na snazi će oba dana biti zabranjeno prometovanje za sva vozila od 7 do 15 sati. Mole se sudionici u prometu na poštivanje privremene prometne regulacije, i korištenje alternativnog pravca kroz Ulicu Vlade Grozdanića.

Facebook video

Medvjedići u Rijeci

Fiuman Plus

Facebook

Instagram