Povežite se s nama


Dana 13. i 14. lipnja 2017. u Narodnoj čitaonici Gradske knjižnice Rijeka (Korzo 24) od 10 do 16 sati povodom slavljena dana riječkog zaštitnika Svetog Vida bit će održana akcija prikupljanja različite povijesne građe koja je vezana uz Rijeku – fotografija, razglednica, glazbenih zapisa (…), a koji će potom biti digitalizirani i učinjeni dijelom  baštinske digitalne knjižnice Gradske knjižnice Rijeka.

Imate li na tavanu ili ispod kreveta skrivenu kutiju koja čuva stare razglednice, fotografije Rijeke? Ili možda negdje čuvate snimku grada napravljenu na kućnoj video kameri? Ili pjesmu posvećenu svome gradu a željeli biste ju podijeliti? Možda uspomenu na pretka značajnog za ovaj grad?

Prikupljamo stare razglednice, fotografije grada, tekstove posvećene Rijeci, video i audio zapise – sve što se tiče Grada Sv. Vida a općenitog je značenja. Fotografije, razglednice, tekstove, filmove ili zvučne zapise iz osobnih ostavština knjižničari će profesionalno digitalizirati te će postaviti na web stranicu SVeVID-a, digitalne knjižnice Gradske knjižnice Rijeka, a građani svoje uspomene i dalje zadržavaju u obiteljskoj ostavštini. U digitalnom obliku svoju građu može se poslati i na adresu svevid@gkri.hr.

 Što je SVeVID? 

SVeVID je digitalna knjižnica Gradske knjižnice Rijeka nastala u sklopu projekta AccessIT Plus pod potporom Europske komisije i programa Kultura 2007.- 2013. U imenu SVeVID sadržan je Svevid – vrhovni četveroglavi Bog u slavenskoj mitologiji, Sv. Vid – zaštitnik Grada Rijeke, e kao elektronička tj. digitalna riznica/knjižnica a k tome sve vidi odnosno ima/pruža uvid u sve.

Što je u SVeVID-u? 

Sadržaj SVeVID-a prvenstveno pokriva zavičajnu zbirku Gradske knjižnice Rijeka (zavičajne autore, djela vezana uz zavičaj i slično), stručnu literaturu važnu za lokalno stanovništvo kao što je lokalna povijest i običaji, život Knjižnice i stručna postignuća djelatnika (arhivske fotografije, stručna izdanja i slično) itd. Početna arhitektura SVeVID-a sadrži sljedeće tematske cjeline odnosno zbirke: Povijesti Rijeke, Gradska knjižnica nekoć, Zavičajna svaštara, Naša izdanja iČasopis Mornar, a obuhvatit će različite vrste građe (fotografije, knjige, članke iz časopisa, e-knjige, zvučne i video zapise).