Povežite se s nama

Vijesti

Javna rasprava o izmjenama prostornih planova posvećenih području Porto Baroša

Objavljeno

naNa javnoj raspravi nalaze se Prostorni i Generalni urbanistički plan Grada Rijeke, a glavna tema ovih ciljanih točkastih izmjena su promjene oblika i površine, kao i detaljniji opis namjene luke nautičkog turizma Porto Baroš, rečeno je na kolegiju gradonačelnika.

Pročelnik Odjela za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem Srđan Škunca istaknuo je kako se luka nautičkog turizma Porto Baroš nalazi i u postojećem Prostornom planu i GUP-u. Izmjenama i dopunama koje se trenutno nalaze na javnoj raspravi na neki je način projekt uređenja Porto Baroša odvojen od projekta uređenja južnog dijela Delte izgradnjom raznovrsnih gradskih sadržaja.

Također, ovim izmjenama planirano uređenje Porto Baroša se usklađuje sa zakonskom regulativom koja se tiče koncesioniranja i propisima koji reguliraju luke nautičkog turizma. lzmjenom i dopunom Plana izmijenjeni su oblik i površina luke, na način da su površine sjeverno od Senjskog pristaništa uključene u kopneni dio luke nautičkog turizma, istočna granica luke u dodiru s Deltom usklađena s katastarskim česticama, povećan je akvatorij otvaranjem mogućnosti da se plovila vežu i s vanjske strane Sušačkog lukobrana te je iz područja luke isključen dio mora uz korijen Sušačkog lukobrana, potreban za privez katamarana. Navedenim je planirana površina luke od 92.896 m2 povećana na 106.000 m2, od čega kopneni dio luke čini oko 3 hektara, a ostatak otpada na akvatorij.

U suradnji s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture, Konzervatorskim odjelom te Lučkom upravom Rijeka definirani su točni uvjeti gradnje, budući da se na tom području nalaze vrijedni objekti kulturne baštine. Planirani kapacitet luke nautičkog turizma je 350 plovila, a izuzev same marine, prostor Porto Baroša bit će javan, sve s ciljem da se taj prostor u budućnosti poveže s planiranim novim sadržajima na Delti.

Kako se u isto vrijeme provode izmjene i Prostornog plana i GUP-a, njima su utvrđeni uvjeti za provedbu zahvata u prostoru, a sve kako bi se budućem koncesionaru ovog područja olakšala investicija.

Kapacitet luke nautičkog turizma Brajdica definiran na 200 vezova

Govoreći o izmjenama i dopunama Prostornog plana i GUP-a, gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel je istaknuo kako se po njegovom mišljenju bespotrebno izgubljeno vrijeme, budući da je prostor Porto Baroša i u postojećim planovima definiran kao luka nautičkog turizma.
„No, stručne službe Ministarstva mora, prometa i infrastrukture inzistirale su na tome da se iz luke nautičkog turizma Porto Baroš isključi dio mora potreban za privez katamarana, iako je to isto ministarstvo nadležno za davanje koncesije,“ kazao je gradonačelnik Obersnel, istaknuvši kako očekuje da bi se izmjene Prostornog plana i GUP-a pred gradskim vijećnicima mogle naći krajem rujna.

Predložene su i neke druge izmjene i dopune plana, pa je tako unutar riječke luke planirano mjesto za opskrbu ukapljenim prirodnim plinom (LNG) te je, sukladno traženjima zainteresiranih investitora, definiran kapacitet buduće luke nautičkog turizma Brajdica na oko 200 vezova. Također, ovim izmjenama i dopunama korigiraju se određeni uvjeti gradnje ili rekonstrukcije u građevinskom području naselja i izvan njega.

Javna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Rijekeodržava se od 24. srpnja do 27. kolovoza, dok će javna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke na javnoj raspravi biti otvorena od 25. srpnja do 27. kolovoza. Tijekom tog razdoblja je, osim na web stranicama Grada Rijeke, uvid moguće napraviti i u nadležnom odjelu na Titovom trgu, dok se javno izlaganje s obrazloženjem prijedloga izmjena i dopuna oba plana za građanstvo organizira u četvrtak, 25. srpnja u 18 sati u Gradskoj vijećnici.

Na ove izmjene i dopune moguće je podnijeti prijedloge i primjedbe samo u dijelu koji se tiče ciljanih izmjena, a ne na cjelokupni sadržaj Prostornog plana, odnosno GUP-a.

Grad Rijeka

Marketing
Marketing
Marketing
Marketing
Marketing

Fiuman Plus

Facebook

Instagram