Povežite se s nama

Vijesti

Kad će se kvalitetno cestovno spojiti Srdoči i Grbci te Kantrida i Zamet?

Objavljeno

na
Član Gradskog vijeća Predrag Miletić je, na 27. sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke vezano uz cestovne spojeve na zapadnom dijelu grada, iznio kako se dugi niz godina čeka realizacija spoja ceste 233, između Srdoča i Grbaca, gradnja kvalitetnog spoja u Labinskoj ulici između Kantride i Zameta (podvožnjak kod pruge) te cestovni spoj između Ulice Ivana Zavidića i Ulice Dražice, pa ga zanima da li postoji mogućnost da se u narednom razdoblju nešto od toga realizira?

Gradonačelnik Vojko Obersnel uputio je prilično opširan odgovor koji prenosimo u cijelosti:

“Grad Rijeka uključen je u koordinaciju izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju postojećeg i izgradnju drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Kukuljanovo-Jurdani, u sklopu kojega se izrađuje i projektna dokumentacija rekonstrukcije željezničkog nadvožnjaka u Labinskoj ulici i dionice same Labinske u odgovarajućoj dužini. Realizacija ovoga zahvata predstavljat će sastavni dio opsežnog projekta rekonstrukcije i izgradnje željezničke pruge koji vode Hrvatske željeznice.

Kada je riječ o spoju ulica Dražice i Ivana Zavidića, za istaknuti je da je njegova trasa u cijelosti parcelirana, većim dijelom imovinski pripremljena, a dijelom i izgrađena u obliku mreže ulica na površini između ulice Dražice i tzv. zaobilaznice, koja se postupno urbanizira temeljem DPU stambenog područja Martinkovac, a s MO Srdoči uspostavljena je i suradnja po pitanju njihovog imenovanja, kako bi novi stanovnici i korisnici stambenih i poslovnih prostora odmah po doseljenju mogli koristiti stalne adrese.

Nadalje, prometnica GSP 233, radi lakšeg izvođenja i rješavanja imovinsko-pravne pripreme, podijeljena je u III dionice.

I dionica nalazi se na području Grada Kastva i nije u domeni izgradnje Grada Rijeke.

II dionica nalazi se na području naselja Srdoči prema granici s Gradom Kastvom i podijeljena je u III faze, odnosno poddionice.

III dionica nalazi se sa  početkom  na području naselja Srdoči te završetkom na  području naselja Grbci i spaja se sa I dionicom  ceste 231 koja je nastavak Primorske ceste.

II dionica GSP 233 I i II Faza  su izvedene.

II dionica GSP 233 III faza neizgrađena

Neizgrađena III faza II dionice GSP 233 proteže se od raskrižja Mate Lovraka i Gustava Krkleca dužinom ulice G. Krkleca jugozapadno do križanja s ulicom Ante Modrušana u dužini od oko 340,00 m. Ukoliko bi se krenulo u izvršenje, nužno bi bilo novelirati kompletnu projektnu dokumentaciju.

III dionica GSP 233 i I dionica 231- neizgrađena je.

III dionica GSP 233 proteže se od planiranog križanja sa cestom Ante Modrušana istočno preko naselja Grbci do naselja Šumci, odakle dalje nastavlja I dionica 231 kroz naselje do spoja sa Primorskom cestom, odnosno Novom cestom.

Temeljem  izrađene projektne dokumentacije 2009. godine dobivene su Lokacijske dozvole za III dionicu GSP 233 i I dionicu 231 te su rješenjima produžene do sredine, odnosno kraja 2013. godine. Za navedene dionice dužine oko 880 m, odnosno 440 m, prije izgradnje potrebno je  izraditi elaborate parcelacije te pokrenuti imovinsko-pravnu pripremu. Ukupni troškovi izgradnje i izvlaštenja za preostale dionice ceste GSP 233 i pripadajućeg ogranka GSP 231 procijenjeni su na 51.000.000,00 kn s PDV-om. Zbog tako velikih procijenjenih troškova prekinute su daljnje aktivnosti te je važenje Lokacijskih dozvola isteklo.

Prethodnih godina u nekoliko navrata, između ostalih i od strane MO Srdoči,  postavljalo se pitanje vezano za izgradnju stambene ulice planske oznake SUII, što je cestovni spoj između Ulice Ivana Zavidića i Ulice Dražice, koja bi u budućnosti spajala naselja Martinkovac i Zamet, a koja prolazi ispod zaobilaznice.

Za istaknuti je da izgradnji ulice SUII prethodi složena priprema, što podrazumijeva izradu projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko-pravnih pitanja, odnosno otkup zemljišta, ishođenje zakonskih akata za gradnju za što je potrebno određeno vrijeme i za čiju su realizaciju potrebna značajna financijska sredstva. Grad Rijeka u planskom razdoblju od 2020., 2021. i 2022. godine nema u planu započeti izgradnju ulice SUII.

Kao što znate, prometnice na području Grada Rijeke financiraju se iz sredstava komunalnog doprinosa, čiji je priliv znatno manji od potreba koje se iskazuju kao predviđeni troškovi za izgradnju prometnica. Sadašnjim prilivom komunalnog doprinosa nemoguće je zadovoljiti sve potrebe i želje građana na području Grada Rijeke u vidu širenja prometne infrastrukture, odnosno izgradnje novih prometnica. Aktivnosti u pogledu izgradnje novih prometnih pravaca na području Srdoča i Martinkovca odvijaju se u kontinuitetu i njihova se  realizacija predviđa kroz duža vremenska razdoblja u skladu s financijskim mogućnostima.

Rekonstrukcija ceste i podvožnjaka u Labinskoj ulici nužno je vezana uz rekonstrukciju željezničke pruge.  Sam zahvat je izuzetno skup i složen. Predviđen je projektom izgradnje drugog kolosijeka, obnove i modernizacije na dionici pruge Škrljevo – Rijeka – Jurdani. U sklopu zahvata predviđena je rekonstrukcija Labinske ulice u duljini od cca 250m s ostvarivanjem potrebnog prometnog profila i prometnih trakova širine 3,5m te obostranih nogostupa te visine prolaza od 4,5m. Investitor projekta izgradnje drugog kolosijeka, obnove i modernizacije na pružnoj dionici Škrljevo-Rijeka-Jurdani je HŽ Infrastruktura d.o.o., a lokacijska dozvola ishodovana je krajem prošle godine. U tijeku je izrada glavnog projekta te je u planu imovinsko-pravna priprema zemljišta i ishođenje građevinske dozvole. Prema planu zahvat bi se financirao sredstvima europskog fonda CEF, iz kojeg se ujedno financira i izrada projektne dokumentacije. Ukoliko financiranje bude odobreno, zahvat bi u cjelini mogao biti realiziran do 2025. godine”, navodi Obersnel.

Marketing
Marketing
Marketing
Marketing
Marketing

Rijeka Plus obavijesti

09.04.2024.
Obavještavamo javnost kako će se dana 10. travnja 2024.g. u vremenskom periodu od 08:00 do 13:00 sati izvoditi radovi na usporivaču prometa u ulici Josipa Mohorića kod kućnog broja 28. Zbog radova neće biti moguće prometovanje Ulicom te se mole sudionici u prometu da koriste obilazne pravce.

Fiuman Plus

Društvene mreže