Povežite se s namaGradonačelnik Vojko Obersnel dao je suglasnost KD Čistoća na nove cjenike gospodarenja komunalnim otpadom iz kućanstava i iz gospodarstva, s primjenom od 1. rujna ove godine, na koje su prethodno suglasnost dali Nadzorni odbor KD Čistoća i Savjet za zaštitu potrošača. Prosječna mjesečna cijena odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada po domaćinstvu, s uključenim PDV-om, sa sadašnjih 33,63 kune povećala bi se na 70,16 kuna, odnosno 36,53 kuna više.

Kako je uvodno obrazložila direktorica KD Čistoća  Jasna Kukuljan, posljednje povećanje cijene usluga Čistoće  bilo je 1995. godine i otada nije bilo povećanja, iako je bilo korekcija u strukturi cijene sukladno zakonskim odredbama, pa je tako zadnja promjena  cijene bila  početkom ove godine kada je cijena smanjena za 8,1 % zbog smanjenja stope PDV-a.

– Cijena nije mijenjana, premda su se u razdoblju od dvadeset godina, troškovi gospodarenja otpadom povećali u gotovo svim segmentima. Najveći troškovi nastali su posljednje dvije godine zbog promjene u načinu zbrinjavanja otpada. Zbog kašnjenja početka rada ŽCGO Marišćina, od lipnja 2015. do ožujka 2017. godine, prikupljeni otpad zbrinjavan je na odlagalištima izvan Primorsko-goranske županije što je uzrokovalo značajne troškove. – obrazložila je Kukuljan, dodajući kako je s početkom rada ŽCGO Marišćina, u ožujku ove godine sklopljen ugovor s TD Ekoplus Rijeka o obradi i zbrinjavanju komunalnog otpada, po trenutnoj cijeni od 470,00 kuna po toni otpada, što predstavlja dodatni trošak u poslovanju KD Čistoće.

– Zbog navedenih troškova zbrinjavanja otpada, kao i povećanja svih ostalih troškova u posljednjih dvadeset godina, koliko je cijena gospodarenja komunalnim otpadom ostala nepromijenjena te  zbog potpunog usklađenja s novom zakonskom regulativom, nužno je korigirati cijenu gospodarenja komunalnim otpadom. Projekcija nove cijene napravljena je temeljem poznatih troškova gospodarenja komunalnim otpadom za 2015. i 2016. godinu, troškova nastalih početkom rada ŽCGO Marišćina te sukladno zakonskim odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom i Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom  – kazala je Kukuljan.

Za izračun projekcije nove cijene gospodarenja komunalnim otpadom korištena je trenutna cijena obrade po jednoj toni komunalnog otpada u ŽCGO Marišćina od  470 kuna te očekivane godišnje količine komunalnog otpada s područja djelovanja KD Čistoća, koja će se predati na obradu u ŽCGO Marišćina. U 2015. godini prikupljeno je 61.552 tona komunalnog otpada, od čega je 2.991 tona odvojeno prikupljenog otpada predana ovlaštenim koncesionarima, a u 2016. godini 62.113 tona, od čega je 3.419 tona predano ovlaštenim koncesionarima na daljnje postupke oporabe. U narednom periodu, prvenstveno kao rezultat ekonomske stabilizacije, predviđa se povećanje ukupne količine komunalnog otpada za 10%, što će predstavljati količinu od gotovo 70.000 tona prikupljenog otpada godišnje. Uspostavom integriranog sustava primarne selekcije na cjelokupnom području gospodarenja otpadom, te kontinuiranim porastom ekološke svijesti građana, postignute pojačanim edukativnim aktivnostima, očekuje se i povećanje prikupljenih reciklabilnih vrsta otpada do 20%  ukupno prikupljenog komunalnog otpada.

cistoca-vozila

– Procjena je da će idućih godina količina komunalnog otpada koji će se obrađivati u ŽCGO Marišćina iznositi oko 60.000 tona godišnje –  kazala je Kukuljan, dodajući kako će ukupni procijenjeni godišnji troškovi gospodarenja komunalnim otpadom iznositi 106,6 milijuna kuna, odnosno, ukoliko se cijena ne poveća, godišnji će prihodi iznositi 53,7 milijuna kuna, čime će se stvarati gubitak od 52,9 milijuna kuna.

-Znamo da nije popularno donositi ovakve odluke, no znali smo što nas čeka od trenutka kad smo krenuli u realizaciju ŽCGO Marišćine. Povećanja cijene nije bilo 22 godine, a tek od početka rada zone Marišćina možemo govoriti o zbrinjavanju otpada, jer smo do tada otpad samo zakopavali – kazao je gradonačelnik Obersnel  dodajući kako je to bilo mnogo jeftinije rješenje od sadašnje ekološki prihvatljive varijante zbrinjavanja otpada mehaničko – biološkom obradom, koja je propisana Strategijom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, te potom određena i u Planu gospodarenja otpadom, koji je predvidio gradnju 20 županijskih centara za gospodarenje otpadom. Ddosad je počeo raditi samo Centar Marišćina i očekuje se skori početak rada Kaštijuna u Istri  – kazao je gradonačelnik, pojašnjavajući da je ŽCGO Marišćina  definirala svoj trošak rada i zbrinjavanja otpada.

Čistoća mjesečno zbrinjavanje otpada mora platiti između 2,5 i 3 milijuna kuna, po cijeni od 470 kuna po toni otpada i bez povećanja cijene ovaj trošak nije moguće pokriti . – kazao je Obersnel.  Podsjetio je da je zbog nespremnosti za rad Marišćine, Čistoća bila prisiljena odvoziti otpad na različita odlagališta u Hrvatskoj, no on tada nije dopustio povećanje cijena pa je sav nastali trošak uzrokovao gubitak u poslovanju Čistoće, koji je pokriven iz dobiti – Ovo povećanje cijene usluge zbrinjavanja otpada odnosi se isključivo na buduće troškove zbrinjavanja otpada u ŽCGO Marišćina, a pred nama je da nađemo model stimulacije građana na odvajanje različitih frakcija otpada što bi se poticalo kroz nižu cijenu:  tko više odvaja i stvara manje otpada koji treba ići na Marišćinu , manje i plaća –  zaključio je gradonačelnik.

Grad Rijeka