Povežite se s namaOd 21. travnja do 21. svibnja održat će se dvanaesti proljetni ciklus predavanja Sveučilišta za 3. dob, koji uključuje dvije radionice. Napredna radionica crtanja  namijenjena je polaznicima koji su već pohađali radionicu crtanja Sveučilišta za 3. dob, dok se u program kulturologije mogu uključiti svi zainteresirani.

Programi traju 20 sati, a predavanja će se održavati na Filozofskom fakultetu u popodnevnim satima. Prijave traju od 13. do 17. travnja, a primaju se na broj telefona 584-861 ili e-mail: 3dob@uniri.hr.

Sveučilište za treću dob namijenjeno je građanima i građankama Primorsko-goranske županije, iznad 55 godina, sa završenom srednjom školom ili fakultetom. Edukativni programi, u organizaciji Sveučilišta u Rijeci, nude neformalni oblik obrazovanja koji osobama treće životne dobi omogućuje stjecanje novih spoznaja i povezivanje stečenog znanja s osobnim životnim iskustvom.

Više o programima Sveučilišta za 3. dob pogledajte na stranici UniRi.

Grad Rijeka