Povežite se s nama

Od sredine studenog na javnoj raspravi bit će Urbanistički plan uređenja dijela područja Krnjevo, odnosno prostora u blizini raskrižja Zvonimirove, Zametske i Liburnijske ulice, gdje privatni investitor planira izgraditi stambene, poslovne i trgovačke sadržaje.

Kako je istaknuo pročelnik Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem Srđan Škunca, u izradu urbanističkog plana uređenja krenulo se upravo na prijedlog privatnog investitora, tvrtke Arturus Verona iz Zagreba. Najveći dio obuhvata plana, koji se odnosi na površinu od 3,2 ha, zauzima plato i prateće građevine bivšeg pogona HT-a, te cestovni priključak na Liburnijsku cestu. Sjeverni rub područja obuhvata koristi Streličarski klub Rijeka za otvorenu streljanu i prateću građevinu, na istočnom dijelu uređuju se vrtovi, a na prostoru prema stambenom naselju Toreta smještene su tri privatne kuće.

Prema predloženom planu, na tom prostoru trebao bi se izgraditi poslovno-stambeni sklop, odnosno trgovački centar i stambeni objekti, a velik dio prostora obuhvatit će uređene javne zelene površine, od čega će park zauzimati 3.100 m2. Unatoč planiranim zgradama, pogled na Riječki zaljev s glavne prometnice će se sačuvati. Također, planom se omogućuje rekonstrukcija postojećih obiteljskih kuća, osigurava uklapanje postaje buduće brze gradske željeznice, ali i dovoljan broj parkirno-garažnih mjesta.

Stručna rasprava s predstavnicima državnih upravnih tijela, upravnih tijela Županije i Grada te pravnih osoba s javnim ovlastima bit će upriličena  23. studenog 2017. godine u  u 10,00 sati u zgradi Grada Rijeke, Titov trg 3, u izložbenoj sali u prizemlju.

Za vrijeme trajanja javne rasprave organizirat će se i javno izlaganje  za građanstvo i udruge građana s obrazloženjem Prijedloga Urbanističkog plana uređenja dijela područja Krnjevo.  Ono će se održati u Mjesnom odboru Sv. Nikola, Zametska 6, u četvrtak, 23. studenoga  2017. godine u 18,00 sati.

Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem će, po potrebi, pružati dodatno tumačenje izloženog Prijedloga Urbanističkog plana uređenja dijela područja Krnjevo unutar uredovnog vremena: utorkom od 12.00 do 16.00 sati i četvrtkom od 8.00 do 11.00 sati.

Primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Urbanističkog plana uređenja dijela područja Krnjevo moći će se za vrijeme trajanja javne rasprave:

  • upisati u Knjigu primjedbi i prijedloga, koja se nalazi uz izloženi  Prijedlog Urbanističkog plana uređenja dijela područja Krnjevo;
  • u pisanom obliku, putem urudžbenog zapisnika, predati Odjelu gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem Grada Rijeke, Titov trg broj 3, prizemlje – šalter 1.
  • dati usmeno u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja.

Grad Rijeka