Povežite se s nama


Na 6. sjednici Županijski savjet za sigurnost prometa na cestama Primorsko-goranske županije u cilju boljeg sagledavanja kompleksne problematike koja direktno ili indirektno utječe na povećanu sigurnost svih subjekata u cestovnom prometu, pripremio je, razmotrio, analizirao izvješća koja su prezentirana te potom zajednički razmatrana i usvojena.

Županijski savjet prihvatio je Analizu ponašanja sudionika u prometu koja je izrađena temeljem podataka prikupljenih u pilot projektu automatskog sustava nadzora prometa tijekom travnja 2015. godine na lokaciji Nova cesta u Rijeci, te smatra da Analiza ponašanja sudionika u prometu predmjeva kako upotreba automatskog sustava nadzora brzina daje pozitivne rezultate, odnosno potiče pozitivne promjene ponašanja vozača u prometu u smislu većeg poštivanja ograničenja brzina.

Također, smatra se da dozvoljena brzina kretanja od 70 km/h na Novoj cesti nije u skladu s propisima u Zakonu o sigurnosti prometa na cestama kojim se određuje da brzina na cestama u naselju ne može biti veća od 50 km/h ako prometno-tehnički i sigurnosni elementi to ne omogućuju, te se Županijski savjet obvezao uputiti preporuku nadležnom tijelu koje upravlja nadziranom prometnicom da preispita dozvoljeno ograničenje brzine, odnosno brzinu smanji ili izradi i izvede prometno-tehnički projekt koji bi omogućio sigurno odvijanje prometa brzinom  kretanja od 70 km/h.

Na kraju je zaključeno kako je analizom ponašanja sudionika u prometu za vrijeme nadzora prometa od strane policijskih službenika zabilježena značajna promjena njihovog ponašanja u smislu smanjenja brzine kretanja i poštivanja prednosti prolaska pješaka na obilježenim pješačkim prijelazima.