Povežite se s nama

Vijesti

Napravljen prijedlog socijalnog plana za 2015.

Objavljeno

na
Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade PGŽ izradio je prijedlog Socijalnog plana za 2015 godinu. Svrha utvrđenog Plana je pospješiti pružanje usluga socijalne skrbi namIjenjenih djeci, mladima, odraslima i starijim osobama u nepovoljnom položaju na području Primorsko-goranske županije, kako bi se spriječila njihova institucionalizacija i pomoglo onima koji su smješteni u institucijama da mogu napustiti ustanove uz usluge podrške u lokalnoj zajednici s ciljem njihovog socijalnog uključivanja.

Prioriteti Plana za 2014. godinu su ostali nepromijenjeni i u Socijalnom planu za 2015. godinu. Planom su definirani ciljevi kao primjerice poboljšanje kvalitete životnih uvjeta u domu Kantrida kroz kreiranje obiteljskog okruženja i veću razinu privatnosti i autonomije, razvoja novih smještajnih kapaciteta potrebitim osobama, odgoda institucionalnog smještaja uz širenje usluga u zajednici i u kući korisnika. Potiče se razvoj udomiteljstva, odnosno život u zajednici, u obiteljima udomitelja, za djecu i mlade bez odgovarajuće roditeljske skrbi, i za one s poremećajima u ponašanju, te se prepoznaje potreba za otvaranjem savjetovališta za djecu i mlade sklone raznim oblicima rizičnog ponašanja i njihovim obiteljima, kao i osiguravanje skrbi u slučaju smještaja u institucijama. Među prioritetima kod rješavanja problema nezaposlenosti su označeni prevencija dugotrajne nezaposlenosti ranjivih skupina, te osiguravanje završavanja osnovne škole, završavanja započetog stupnja obrazovanja za zvanje (dokvalifikacija) kao i učenje jednog stranog jezika i osnova rada na računalu.

Među prioritetima su dovršetak radova i stavljanje u upotrebu Doma za starije osobe na otoku Rabu za 36 korisnika, pružanje usluge po modelu Kućanske zajednice u domu Kantrida za kategoriju dementnih korisnika, zatim adaptacija Doma za starije osobe u Voloskom. Nastavlja se i s održavanjem usluge Pomoći u kući i usluge „Halo pomoć“, održavanje usluge organiziranja prehrane odnosno dostavu obroka u kuće korisnika i u klubove starijih osoba (za oko 1150 osoba), te podjelu obroka pučke kuhinje u 4 kluba za starije osoba (za oko 650 osoba).

Slijede  i aktivnosti organiziranog stanovanja za 12 korisnika s poremećajima iz autističnog spektra, te uz postojeća 4 korisnika s mentalnim oštećenjima daljnje širenje usluge za još 8 korisnika.

U tijeku su i pripremne radnje za otvaranje drugog dnevnog boravka u Rijeci, proširenje programa dnevnih/radnih aktivnosti u Centru za rehabilitaciju Rijeka kroz dogradnju još jedne radionice u prostoru sportske dvorane, nabavka invalidskog vozila zbog povećanog obima prijevoza korisnika i dotrajalosti postojećeg voznog parka, te osiguranje pomoćnika u nastavi.

Za provođenje aktivnosti iz Plana za 2015. godinu osigurano je 200.000 kuna namijenjenih potpori programima izvan institucijske skrbi u jedinicama lokalne samouprave, te 478.480 kuna  za adaptaciju B zgrade u Domu za starije osobe “Kantrida” iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2015.

Pri izradi socijalnog plana i određivanju županijskih prioriteta vodilo se računa o usklađenosti sa EU strateškim okvirom razvoja Europa 2020, posebno u dijelu smjernica za uključivi rast i borbu protiv siromaštva i socijalne isključenosti kako bi se omogućilo sufinanciranje razvoja socijalnih usluga putem strukturnih EU fondova.

Marketing
Marketing
Marketing
Marketing
Marketing

Facebook video

BSH Carnival party u Operi

Fiuman Plus

Facebook

Instagram