Povežite se s nama

Vijesti

Od 1. studenog KD Čistoća uvodi novi obračun odvoza otpada

Objavljeno

na
Novi cjenik usluga prikupljanja otpada na području grada Rijeke, kao i drugih osam gradova i općina na kojima KD Čistoća gospodari otpadom, stupit će na snagu 1. studenog.

U prvoj polovici listopada, korisnicima će biti poslane Izjave o korištenju javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada, kao i izvadak iz Cjenika. U KD Čistoći očekuju da će svi korisnici na području devet gradova i općina koje svojim uslugama pokriva to komunalno društvo Izjavu i izvadak iz cjenika, zajedno s informativnim i edukativnim materijalima zaprimiti na svoje adrese do polovice listopada.

Novi je Cjenik donesen temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom, Vladinom Uredbom o gospodarenju otpadom te odlukom predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom.

Glavna promjena u Cjeniku, u odnosu na dosadašnji, način je obračuna troškova kojim se cijena odvoza otpada više neće određivati na temelju površine stambenog prostora, već prema broju članova kućanstva koji u njemu žive.

KD Čistoća ističe kako je takav obračun pravedniji, jer do sada je, primjerice, samac u stanu od 80 m2 plaćao višu cijenu otpada nego četveročlana obitelj u stanu od 60 m2.

Za korisnike to konkretno znači da će neki dobiti više, a neki niže račune za odvoz otpada nego što su dobivali do sada, pri čemu se ukupni prihodi KD Čistoće ne mijenjaju. Uz broj članova kućanstva, prema kojem se određuje volumen pojedinačnog spremnika u obiteljskim kućama, ili udio u zajedničkom spremniku u slučaju višestambenih zgrada, glavni kriterij za određivanje konačne cijene usluge bit će i mjesečni broj pražnjenja spremnika. Najjednostavnije rečeno, konačna cijena formirat će se prema tome koliko puta se prazni pojedinačni spremnik i koje je zapremine, odnosno koliko puta se prazni zajednički spremnik i kojeg je volumena.

Primjena u praksi

To znači da će uz minimalnu učestalost odvoza otpada od jednom tjedno, domaćinstvo od dva člana koje ima pojedinačni spremnik od 80 litara plaćati mjesečno 61,12 kuna, od 120 litara 87,06 kuna, a od šest članova 164,86 kuna. Cijene odvoza otpada iz zajedničkih spremnika nešto su niže, što znači da će se domaćinstvo od dva člana u višestambenim zgradama svoj udio mjesečno plaćati 47,32 kune, kućanstvo od četiri člana 72,19 kuna, a domaćinstvo od šest članova 123,43 kune.

Bitno je naglasiti da će se pri tom naplaćivati isključivo pražnjenje spremnika za miješani komunalni otpad, odnosno biorazgradivi otpad, dok se odvoz otpada iz spremnika za odvojeno prikupljanje otpada poput plastike, papira i stakla neće naplaćivati. Korisnici će tako, ovisno o stupnju odvajanja otpada, moći izravno utjecati na broj mjesečnih pražnjenja spremnika za miješani komunalni otpad.

Minimalni volumen spremnika za odlaganje komunalnog otpada određuje davatelj usluge, odnosno KD Čistoća, za kućanstva primjereno broju osoba u kućanstvu, a za pravne osobe i obrtnike primjereno vrsti djelatnosti koja se obavlja u poslovnom prostoru i površini poslovnog prostora.

Komunalni otpad od kućanstva prikuplja se u standardiziranim spremnicima volumena 80 litara, 120 litara, 240 litara, te 1.100 litara, 3.000 litara i 5.000 litara, za visestambene objekte i urbane sredine. Komunalni otpad od pravnih osoba i obrtnika prikuplja se  spremnicima volumena 120 litara, 240 litara, 1.100 litara, 3.000 litara, 5.000 litara i 10.000 litara.

Korištenje pojedinačnih spremnika KD Čistoća će osigurati u roku od tri godine, a spremnici će se dodjeljivati postupno po riječkim kvartovima, o čemu će građani biti pravovremeno informirani. Do tada će korisnici javne usluge miješani i biorazgradivi otpad odlagati u zajedničke spremnike smještene na javnim površinama.

Izjava o korištenju

Sukladno obvezi o informiranju korisnika iz Uredbe o gospodarenju otpadom, iz Čistoće će na kućne adrese biti poslan izvadak iz Cjenika, kao i dva primjerka Izjave o korištenju javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada.

Izjava će sadržavati sve podatke o korisniku kojima raspolaže KD Čistoća, odnosno podatke o vlasništvu ili korištenju nekretnine, s imenom i prezimenom, odnosno nazivom vlasnika ili korisnika, ovisno je li riječ o fizičkoj osobi ili tvrtki, a za stambene objekte i brojem stanara. Ukoliko stvarni podaci odstupaju od onih u Izjavi, korisnik je dužan unijeti potrebne izmjene, u za to predviđene stupce. Izjava će sadržavati i podatke o spremniku koji će se koristiti, obavijest o tome kada se ugovor smatra sklopljenim, Izjavu korisnika da je upoznat s ugovorom, uvjete raskida ugovora te već spomenuti izvadak iz Cjenika.

Korisnici su, po zaprimanju na kućnu adresu, oba primjerka potpisane Izjave dužni dostaviti KD Čistoći, u roku od 15 dana, bilo poštom, bilo na adresu KD Čistoća d.o.o., Rijeka, Dolac 14, ili osobno u šalter sali Čistoće, od ponedjeljka do petka do 7 do 12 sati.

Čistoća će po zaprimanju potpisane izjave korisniku vratiti jedan ovjereni primjerak.

Ukoliko korisnici to ne učine, za obračun troškova odvoza otpada primjenjivat će se podaci davatelja usluge, odnosno oni podaci kojima raspolaže KD Čistoća i koji će već biti uneseni u Izjavu. Podaci Čistoće koristit će se i u slučaju kada korisnici zajedničkih spremnika ne postignu dogovor o raspodjeli udjela u spremniku, na način da zbroj svih pojedinačnih udjela iznosi jedan, te će se u takvim situacijama koristiti udio usluge u korištenju zajedničkog spremnika koji je odredila Čistoća.

Grad Rijeka

Marketing
Marketing
Marketing
Marketing
Marketing

Rijeka Plus obavijesti

09.04.2024.
Obavještavamo javnost kako će se dana 10. travnja 2024.g. u vremenskom periodu od 08:00 do 13:00 sati izvoditi radovi na usporivaču prometa u ulici Josipa Mohorića kod kućnog broja 28. Zbog radova neće biti moguće prometovanje Ulicom te se mole sudionici u prometu da koriste obilazne pravce.

Fiuman Plus

Društvene mreže