Povežite se s nama

Vijesti

Općina Jelenje traži šest osoba za održavanje javnih površina

Objavljeno

naOpćina Jelenje inicijator je javnih radova za zapošljavanje teže zapošljivih osoba s područja općine Jelenje.

U suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje raspisan je javni natječaj te se traži šest osoba na poslovima održavanja javnih površina radi prevencije požara. Poslovi se odnose na održavanje nerazvrstanih cesta, sječu i krčenje živica uz nerazvrstane ceste, čišćenje kanalske mreže zbog prijetnji od poplava.

Mjeru zapošljavanja u javnim radovima mogu koristiti isključivo osobe koje ispunjavaju uvjete Hrvatskog zavoda za zapošljavanje odnosno: osobe starije od 50 godina, osobe s invaliditetom, hrvatski branitelji, korisnici zajamčene minimalne naknade, osobe romske nacionalne manjine, roditelji s 4 i više malodobne djece, roditelji udovci ili roditelji bez upisanog drugog roditelji, ostale posebne skupine.

Projektom „Zaštitimo se od požara i bujičnih poplava” na području Općine Jelenje provodit će se programi čišćenje drveća i niskog raslinja, saniranje divljih odlagališta otpada, održavanje poljskih puteva, pomoć pri izradi protupožarnih prosjeka i puteva, čišćenje i održavanje rubnih pojaseva uz javne prometnice, uređivanje postojećih izvora vode u šumama, saniranje nerazvrstanih cesta, u slučaju elementarne nepogode (snijeg, poplave) dostava namirnica lokalnom stanovništvu, provođenje preventivno-uzgojnih radova koji su planirani godišnjim planovima ili planovima od zaštite od požara, te bi se kroz navedene aktivnosti na području općine Jelenje podigla razina kvalitete obrane od elementarnih nepogoda.

Općina Jelenje tim projektom zapošljava domicilno stanovništvo uz podršku mjera aktivne politike zapošljavanja – mjera javni rad. Prijava na natječaj do 15. svibnja 2019. godine, a zainteresirani se mogu javiti osobno u Općini Jelenje od 9:00 do 12:00 sati, donijeti presliku osobne iskaznice i dokaz da je osoba nezaposlena.

I prošle godine korištena je mjera HZZ-a. Pogledajte što kažu korisnici…

Marketing
Marketing
Marketing
Marketing
Marketing

Facebook video

37. Balinjerada u Opatiji

Fiuman Plus

Facebook

Instagram