Povežite se s nama

Vijesti

Otkriveno koliko iznosi dug 3. maja i Uljanika prema Gradu Rijeci

Objavljeno

na


Gradski vijećnik Hrvoje Burić uputio je pitanje gradonačelniku Vojku Obersnelu kako bi doznao koliko trenutno iznose dugovanja Uljanika i 3. maja prema Gradu Rijeci te ga je zanimalo što će gradska uprava poduzeti kako bi se ti dugovi podmirili.

Odgovor gradonačelnika Vojka Obersnela prenosimo u cijelosti:

“Što se tiče iznosa duga, glavnice i kamata, Grupa Uljanik d.d. Gradu Rijeci na dan 30. studenoga 2018. duguje sljedeće:

Uljanik strojogradnja Diesel d.d. – komunalna naknada

Dugovanja po osnovi komunalne naknade iznose kako slijedi:

  1. po Upravnom ugovoru o namirenju duga po osnovi komunalne naknade KLASA: UP/I-363-03/17-18/5, URBROJ:2170/01-02-20-17-4, od 08. prosinca 2017. godine deset obroka glavnice i dvanaest obroka zakonskih zateznih kamata komunalne naknade u ukupnom iznosu od 4.192.505,66 kn koja su do dana pisanja ove opomene dospjela na naplatu te dvanaest obroka glavnice i zateznih kamata u ukupnom iznosu od 4.906.552,08 kn koja su također dospjela na plaćanje budući da prethodne rate nisu plaćene u ugovorenim rokovima.
  2. dugovanje nakon sklapanja Upravnog ugovora o namirenju duga po osnovi komunalne naknade i to 1.869.238,89 kn glavnice komunalne naknade za razdoblje od prosinca 2017. do studenoga 2018. godine uvećana za pripadajuću zakonsku zateznu kamatu na neplaćenu glavnicu u iznosu od 58.169,42 kn, što ukupno iznosi 1.927.408,31 kn.
  3. Predstečajni postupak nad trgovačkim društvom 3. MAJ motori i dizalice d.d. koji je pravni prednik Uljanika Strojogradnja Diesel d.d. otvoren je dana 24. travnja 2013. godine te je Grad prijavio 12.605.829,84 kn glavnice i zakonskih zateznih kamata po osnovi komunalne naknade. S obzirom da je otpisano 3.801.586,41 kn zakonskih zateznih kamata, po navedenoj osnovi dužni su uplatiti 8.804.243,43 kn u roku od četiri godine do dana zaključenja predstečajne nagodbe, odnosno najkasnije do 07.04.2019. godine.

3.maj Brodogradilište d.d. – komunalna naknada

Dospjelo dugovanje po osnovi komunalne naknade:

  • 515.132,35 kn glavnice za razdoblje od studenog 2017. do studenog 2018. godine,
  • 185,09 kn zakonske zatezne kamate na neredovite uplate
  • 347,82 kn zakonske zatezne kamate na dan 30. studenoga 2018. godine

Vezano za pitanje o kronologiji nastalog duga, odnosno od kada Grupa Uljanik kasni s plaćanjem svojih obveza, odgovor je sljedeći:

Uljanik Strojogradnja Diesel d.d.

Dugovanje trgovačkog društva 3. MAJ motori i dizalice d.d., a koji je pravni prednik Uljanika Strojogradnja Diesel d.d., nastalo je prije otvaranja predstečajnog postupka 24. travnja 2013. godine te je u predstečajnu nagodbu prijavljeno 12.605.829,84 kn glavnice i zakonskih zateznih kamata po osnovi komunalne naknade. S obzirom da je otpisano 3.801.586,41 kn zakonskih zateznih kamata, trgovačko društvo Uljanik Strojogradnja Diesel d.d. po navedenoj osnovi dužno je uplatiti 8.804.243,43 kn u roku od četiri godine do dana zaključenja predstečajne nagodbe, odnosno najkasnije do 7. travnja 2019. godine.

Nadalje, kašnjenje u plaćanju nastavilo se i nakon zaključenja predstečajne nagodbe, tako da nepodmireno dugovanje datira od srpnja 2014. godine.

Upućeno je više pisanih opomena te se i usmeno kontaktiralo s pozivima na namirenja duga.

Radi izbjegavanja blokade računa, Grad Rijeka je s trgovačkim društvom Uljanik Strojogradnja Diesel d.d. 8. prosinca 2017. zaključio upravni ugovor o namirenju duga po osnovi komunalne naknade u 24 mjesečna, uzastopna obroka za dug koji se odnosi na razdoblje od travnja 2014. do listopada 2017. godine. Budući da se dužnik nije pridržavao dogovorenih rokova za plaćanje po ugovoru, također iz razloga da se ne blokira račun dužnika, donesen je Zaključak da se  ne poduzimaju radnje radi naplate dospjelog nepodmirenog dugovanja najkasnije do 31. prosinca 2018. godine, a sve radi nerazriješene financijske i druge situacije vezane uz brodograđevnu djelatnost.

3.maj Brodogradilište d.d.

Kašnjenje u plaćanju je počelo u studenom 2017. godine.

U pućeno je više pisanih opomena te se usmeno kontaktiralo s pozivima na namirenja duga.

Također iz razloga da se ne blokira račun dužnika, donesen je Zaključak da se ne poduzimaju radnje radi naplate dospjelog nepodmirenog dugovanja najkasnije do 31. prosinca 2018. godine, a sve radi nerazriješene financijske i druge situacije vezane uz brodograđevnu djelatnost.

U privitku Vam dostavljam Upravni ugovor o namirenju duga po osnovi komunalne naknade KLASA: UP/I-363-03/17-18/5, URBROJ:2170/01-02-20-17-4, zaključen 8. prosinca 2017. godine između Grada Rijeke i Uljanika Strojogradnja Diesel d.d. i dokumentaciju iz koje je vidljiva prijava tražbine u predstečajni postupak: dostavljaju se 4 stranice (1., 6., 8. i 69.) Rješenja kojim se odobrava sklapanje predstečajne nagodbe dužnika 3. Maja Motori i dizalice d.d. i vjerovnika, odnosno stranice iz kojih je vidljivo da je Grad zaključio nagodbu te da je rok dospijeća 7. travnja 2019. godine.

Vezano za Vaše pitanje o tome što će Grad Rijeka poduzeti u smislu naplate duga od Grupe Uljanik d.d., trenutačno su u tijeku kontakti i razgovori, kako s Uljanikom d.d., tako i s Brodogradilištem 3. maj d.d. i tvrtkom Uljanik Strojogradnja Diesel d.d., nakon čega će se donijeti odluka o daljnjem postupanju”, navodi se u odgovoru.

Marketing
Marketing
Marketing
Marketing
Marketing

Fiuman Plus

Facebook

Instagram