Povežite se s nama

Na današnjem press kolegiju zamjenica Marina Medarić izvijestila je o financiranju minimalnog standarda za decentralizirane funkcije osnovnog i srednjeg školstva za 2018. godinu u iznosu 59 milijuna kuna. Taj novac namijenjen je za materijalne i financijske rashode, investicijsko održavanje i kapitalna ulaganja, a sredstva su raspoređena u 32 osnovne škole u koje je upisano 9655 učenika, 31 srednju školu s 9.828 upisanih učenika, a djelatnost se obavlja u ukupno 149 školskih zgrada te 7 učeničkih domova.

Od kapitalnih ulaganja istaknula je rekonstrukciju škole u Puntu s dogradnjom školske sportske dvorane, dogradnju OŠ Čavle te sufinanciranje izgradnje školske sportske dvorane OŠ Hreljin. Najavila je i nastavak izrade projektne dokumentacije izgradnje nove zgrade osnovne škole u Marinićima te nabavu sportske opreme, školskog namještaja, računalne, uredske i komunikacijske opreme za 10 osnovnih i 22 srednje škole kao i nabava novog kombi vozila za prijevoz učenika u OŠ Skrad.

Za podmirivanje potreba kapitalne izgradnje i nabave opreme osnovnog školstva potrebna su veća sredstava od utvrđenih bilančnih prava pa je izvršena djelomična preraspodjela sredstava sa srednjeg na osnovno školstvo. Primorsko-goranska županija rashode za ove namjene planirala je u iznosu  9,1 milijun kn za osnovne i 500.000 kuna za srednje škole.

U nastavku zamjenica je govorila i o financiranju materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb PGŽ. Osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 4.911.000 kn  od čega se 3.450.000 kuna  raspoređuje centrima za socijalnu skrb za materijalne i financijske rashode, dok će se iznos od 1.461.100 kuna rasporediti za nabavku drva za socijalno ugrožene obitelju. Za razliku od prethodne dvije raspodjele, u rasporedu sredstava za decentralizirano financiranje domova za starije osobe čiji je osnivač Primorsko-goranska županija uključeno je i financiranje plaća djelatnika.

Zbog povećanja plaća po Kolektivnom ugovoru osigurano je povećanje sredstava za 1 milijun kuna pa ukupni minimalni standard iznosi 11.664.000,00 kn. Zamjenica je napomenula kako je povećanje minimalnog financijskog standarda nedovoljno za podmirenje još jednog rashoda koji u zadnjih nekoliko godina znatno tereti kako vlastite prihode domova tako i Proračun Županije, a riječ je o isplati materijalnih prava radnika u skladu sa kolektivnim ugovorom, tj. regresa i božićnica.

Pročelnica UO za zdravstvo Đulija Malatestinić prenijela je informaciju da je Primorsko-goranska županija za raspored decentraliziranih funkcija namijenjenih zdravstvu dobila na raspolaganje ukupno 23 milijuna kuna, što predstavlja povećanje od 4% u odnosu na prethodnu godinu. Na Županijskoj skupštini će se raspravljati o rasporedu sredstava gdje je, uz osnovni kriterij rashoda za pružanje skrbi osiguranicima HZZO-a, uzet u obzir i kriterij projekata u realizaciji, izvijestila je Malatestinić. Županija je predvidjela 3.232.000 kuna za Dom zdravlja, 1.100.000 kuna za Thalassotherapiju u Opatiji, a za crikveničku 1.900.000 kuna, prvenstveno za otplatu kredita za središnji „H“ objekt za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju. Za Psihijatrijsku bolnicu Rab predviđeno je 588.000 kuna, za Zavod za hitnu medicinu 1.390.000 kuna te za Nastavni zavod za javno zdravstvo 1.800.000 kuna.

Najviše sredstava  planira se za strateški projekt Lječilišta Veli Lošinj 12.800.000 kuna, gdje su u tijeku “grubi radovi” rekonstrukcije, nadogradnje i dogradnje medicinskog trakta s hidroterapijom na središnjem objektu lječilišta, vrijedni 16 milijuna kuna. Pročelnica je navela  da je predviđeno vrijeme trajanja izvođenja radova 10 mjeseci sa završetkom opremanja objekta i puštanja u rad u osmom mjesecu.

Pročelnica je naglasila da je paralelno s izvođenjem radova u tijeku izrada projektne dokumentacije za preostale objekte lječilišnog centra. Također je izjavila da je dobivena i građevinska dozvola za uređenje parkirališta i interne prometnice, što će se graditi iza osmog mjeseca nakon dovršetka središnjeg objekta i po isteku zabrane gradnje tijekom turističke sezone, kao i da se radi na uređenju dječjih igrališta i vježbališta u park šumi “Pod javori” za što je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova europske unije dodijelilo 500.000 kuna. “Namjera je da se cijeli kompleks stavi u funkciju unaprijeđenja zdravlja i obavljanja zdravstvene skrbi  u lječilištu,” zaključila je Malatestinić.