Povežite se s nama


Župan Zlatko Komadina i pročelnica UO za zdravstvo Đulija Malatestinić održali su redovitu tjednu konferenciju za novinare s naglaskom na teme i projekte u zdravstvu.

Župan Komadina izvijestio je o više projekata na području Gorskog kotara. Temeljem javnog poziva, udruzi koja se bavi prevencijom ovisnosti dodijeljen županijski stan u Lokvama kako bi poslužio za rehabilitaciju ovisnika. Kroz program ravnomjernog razvitka Općini Lokve Županija je dodijelila sredstva za izgradnju dječjeg igrališta. Također je pomogla Skradu u kupnji bivšeg hotela “Zeleni vir” kojeg općina Skrad želi pretvoriti u hostel. S obzirom da nedostaje smještajnih kapaciteta u Gorskom kotaru, to će pomoći razvoju turističke ponude.

Županija je rasporedila i 100.000 kuna za projekte razvitka drvoprerađivačke industrije i šumarstva. Dio sredstava utrošen je na stručni skup o posljedicama ledoloma, a najveći dio dodijeljen je udrugama šumovlasnika u Gorskom kotaru kako bi se uskladila dokumentacija i baza podataka o šumama u Gorskom kotaru.

Pročelnica Malatestinić izvijestila je da je Primorsko-goranska županija donijela Akcijski plan suzbijanja zloporaba droga za razdoblje od 2016. do 2017. godine. Radi se o dokumentu koji je sukladan Nacionalnom planu zlouporabe droga, a proizlazi iz Nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe droga. Plan sadrži niz provedbenih aktivnosti u kojem su naznačeni ciljevi, mjere, nositelji, suradnici, vremensko trajanje, kao i izvor financiranja. Ključno je da je velika odgovornost županija za koordinaciju svih subjekata odgovornih za provedbu strategije.

Novina je što se jača prevencija (smanjenje potražnje droga), adekvatno liječenje, resocijalizacija korisnika, smanjenje štete te smanjenje dostupnosti droga. Po prvi put je vladin Ured za suzbijanje zlouporabe droga učinio kvalitetan iskorak i u izvještajnom dijelu pa su putem online aplikacije svi nositelji unijeli provedbene aktivnosti za prošlu godinu.

U našoj županiji, nakon velikog porasta broja ovisnika 2006. i 2007. godine, kad se tek uspostavljao sustav izvanbolničkog liječenja, bilježimo stabilizaciju trenda do 2013. i 2014. godine. Pozitivan rezultat je što se na uzorku od 800 korisnika vidi malo novopridošlih i sve manji udio opijata.

Primorsko-goranska županija osigurala je sredstva za izradu projektne dokumentacije nove ustanove “Sv. Jeronim”, zdravstvene ustanove u osnivanju za produženo liječenje i rehabilitaciju nakon otpusta iz bolnice, koja će biti smještena u Klani.

“Radi se o jednoj sasvim novoj zdravstvenoj ustanovi koja sukladno Nacionalnoj strategiji razvitka zdravstva nedostaje kao kapacitet na području cijele Republike Hrvatske”, istaknula je pročelnica Malatestinić.

Ustanovu će voditi medicinske sestre, a liječnici će dolaziti po potrebi. Koristit će je osobe nakon otpusta iz bolnice kako bi dobile kvalitetnu skrb i time se smanjio povratak u bolnicu. Predviđen kapacitet je 27 kreveta, a očekuje se da će pacijenti u ustanovi boraviti od 3 do 10 dana. Vrijednost projekta je 21 milijun kuna, a očekivani završetak je u 2018. godini. Županija u prvoj fazi financira izradu projektne dokumentacije sa 50.000 kuna.

Župan Komadina također je imenovao koordinacijski tim za promicanje dojenja, što je u skladu s nacionalnim programom za zaštitu i unapređenje dojenja u Republici Hrvatskoj. Dojenje daje iznimnu kvalitetu zdravlju majki i djece, a ovo je put prema ostvarivanju cilja da imamo isključivo dojenu djecu do 6. mjeseca života, a uz nadohranu do 2. godine života.

Županija će sufinancirati nabavku ultrazvučnog uređaja za KBC Rijeka. Ovaj uređaj, vrijedan 2.4 milijuna kuna (950.000 PGŽ) pomoći će održanju razine kvalitetne zdravstvene zaštite kakvu treba očekivati od takve bolnice, rekla je Malatestinić.