Povežite se s nama

Kolekcijski nasad maruna u Lovranu rezultat je suradnje Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ, Riječke nadbiskupije i Veleučilišta u Rijeci u sklopu Projekta istraživanja biodiverziteta i podizanja matičnog nasada pitomog kestena u Primorsko-goranskoj županiji.

Riječ je o 200 sadnica autohtonih sorata, posađenih 2016. godine s ciljem edukacije, proizvodnje sadnog materijala te zaštite autohtonog sortimenta Primorsko-goranske županije.

Za realizaciju Projekta Primorsko-goranska županija je putem Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ izdvojila financijska sredstva u ukupnom iznosu od 90.000 kuna; 50.000 za znanstveno-stručna istraživanja za potrebe Veleučilišta u Rijeci te 40.000 kuna za sadni materijal nabavljen od rasadnika Skink iz Rovinja.

Prilikom obilaska, župan Zlatko Komadina istaknuo je da Primorsko-goranska županija dobro surađuje s nadbiskupijom na više programa i projekata. “S veleučilištem smo pokrenuli projekt, sad organiziramo suradnju sa Slovenijom, a ovaj selekcijski nasad od 200 maruna pomoći će da obnovimo šume maruna i brendiramo ga. Lovranski marun je nešto čime se trebamo ponositi”, poručio je župan.

“Veseli me gdje ljudi surađuju i povezuju se. Uvjeren sam da je to pravi put za rješavanje problema koje život donosi, kako na lokalnoj, tako i na nacionalnoj razini. Ovo zemljište prije je bilo korišteno za poljoprivredu, a s vremenom se zapuštalo. Ovo je izvrsna prilika da se i nadbiskupija uključi u spašavanje lovranskog maruna”, istaknuo je nadbiskup Devčić.

marunada

Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ u suradnji s Veleučilištem u Rijeci 2015. godine pokrenuo je Projekt istraživanja biodiverziteta i podizanja matičnog nasada pitomog kestena u Primorsko-goranskoj županiji. Cilj Projekta bio je utvrditi spektar genetske raznolikosti pitomog kestena na području Primorsko-goranske županije.

Provedena je identifikacija i opis postojeće sorte pomoću genetskih i morfoloških karakteristika te je napravljena usporedba s genetskim podacima iz susjednih županija i drugih dijelova Europe. Evidentirana su i označena zdrava stabla pitomog kestena s kojih su uzete plemke za daljnju proizvodnju sadnica.

Uslijedio je obilazak terena na 4 različite lokacije u Primorsko-goranskoj županiji (otok Krk, Cres, Rab te na području Grada Opatije i Općine Lovran). Na temelju obavljenih pregleda različitih mikrolokaliteta koji bi po pitanju klime, tla, reljefa i postojeće infrastrukture mogli biti pogodne destinacije za budući matični nasad, najboljim položajem se pokazao lokalitet na području općine Lovran na k.o. Tuliševica.

Nasad je zasađen na terenu veličine 1 ha, zaštićenom od jakih vjetrova i s mogućnosti navodnjavanja, u vlasništvu Riječke nadbiskupije.

U cilju realizacije Projekta Centar i Riječka nadbiskupija 4. srpnja 2016. godine zaključili su Ugovor o suradnji na programu “Razvoj voćarstva i maslinarstva” na period od 30 godina. Po pojedinim odredbama Ugovora, obveza Centra je nabava sadnog materijala za podizanje kolekcijskog nasada pitomog kestena (maruna), a obveza Riječke nadbiskupije je sadnja, održavanje i briga oko predmetnog nasada.