Povežite se s nama

Riječki gradonačelnik Vojko Obersnel prihvatio je na kolegiju informaciju o realizaciji projekta gradnje višestambenih građevina na Martinkovcu, s ukupno 92 stana koji će se graditi po programu društveno poticane stanogradnje, a čija bi gradnja mogla početi koncem godine. Na Gradsko vijeće upućene su i Izmjene Odluke o komunalnom doprinosu kojima se potiče gradnja proizvodnih i industrijskih kapaciteta te ulaganje u građevine turističke namjene.

Izmjene Odluke o komunalnom doprinosu 

Među informacijama prihvaćenim između dva kolegija gradonačelnik Obersnel je izdvojio Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu, kojima će se stvoriti povoljniji uvjeti gradnje proizvodnih i industrijskih kapaciteta, smanjenjem visine komunalnog doprinosa koji obveznici, u ovom slučaju investitori, plaćaju prilikom započinjanja gradnje. Izmjenama se predlaže stimulirati sve buduće investitore u proizvodne i industrijske kapacitete kroz smanjenje obračuna koeficijenta zone za 50%, u svim zonama. U okviru sagledavanja turističkih potencijala razvoja grada Rijeke, posebice lokacija za razvoj turizma i lokacija za gradnju luka nautičkog turizma, najveće prostorne, kapacitetne i sadržajne mogućnosti planirane su unutar ugostiteljsko- turističkih područja Preluk i Kuk. Ugostiteljsko-turističko područja Kantrida postupno dobiva na važnosti, s obzirom na najave gradnje 1. faze Kliničkog bolničkog centra na Trsatu kojom bi se omogućilo aktiviranje ove zone. Kako bi se potaknula ulaganja u gradnju turističkih kapaciteta, posebice hotela, hostela i luka nautičkog turizma, odnosno ulaganja u građevine turističke namjene, predlaže se smanjenje obračuna koeficijenta zone za 40%.

Realizacija projekta gradnje višestambenih građevina na Martinkovcu

Kako je pojasnio pročelnik Vladimir Benac, na Martinkovcu će se po programu društveno poticane stanogradnje graditi dvije višestambene građevine s ukupno 92 stana, s pristupnim putovima i parkirnim mjestima te uređenjem okolnog zelenila. Vrijednost investicije je  45.605.809,20 kn, a prosječna cijena po m2 iznosit će 8.243,30 kn. Ukupna vrijednost investicije procijenjena je na 45.605.809,20 kn od čega se 33.032.340,45 kn odnosi na procijenjenu vrijednost građenja koja uključuje troškove izrade projektne dokumentacije, procjenu troškova radova gradnje, stručnog i obračunskog nadzora nad gradnjom, vodnog doprinosa, dok se preostalih 12.573.468,75 kn odnosi na procijenjenu vrijednost zemljišta, troškova priključenja na komunalnu infrastrukturu te troškove komunalnog doprinosa. Gradit će se na dvije parcele, s time da će svaki objekt imati jednu podzemnu i pet nadzemnih etaža.

Na prvoj parceli gradit će se 34 jednosobna stana, površine od 44 – 48 m2, 10 dvosobnih površine 64 m2 i 20 dvosobnih stanova površine 88-90 m2. Na drugoj parceli gradit će se 18 jednosobnih i 10 dvosobnih stanova. Preduvjet gradnje stanova na Martinkovcu je gradnja 716 m ulica, koja, kako je najavila pročelnica Irena Miličević počinje u lipnju ove godine. Ukupna procijenjena vrijednost izgradnje stambenih ulica sa pratećom komunalnom infrastrukturom iznosi ukupno 19.210.000,00 kn s PDV-om, a financirat će se iz Proračuna Grada Rijeke, uz sufinanciranje KD Vodovod i kanalizacija, TD Energo, HEPa-ODS d.o.o. Eklektroprimorja Rijeka, svakog u svom dijelu.

Gradonačelnik Obersnel izdvojio je i Odluku o pokretanju ciljanih izmjena i dopuna Prostornog i Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke kojima će se izvršiti usklađenje s Prostornim planom PGŽ koji je u međuvremenu stupio na snagu i novim Zakonom o prostornom uređenju. Najveće se izmjene odnose na izmještaj trase buduće pruge koja će se graditi izvan stambenog područja. Pokrenut će se i izrada Izmjena i dopuna Detaljnog plana područja Sveučilišnog kampusa i Kliničkog bolničkog centra na Trsatu, kojima se žele se izvršiti potrebna usklađenja i prilagodbe i sukladno suvremenim projekcijama. Dio izmjena odnosi se na izmjene kapaciteta i tipologije građevina za smještaj studenata te izmjenu oblika i površine građevne čestice atletskog stadiona koji će se graditi za potrebe Grada Rijeke i Sveučilišta u Rijeci, a dio na Program smještajnog dijela Kliničkog bolničkog centra koji je sačinjen na bazi bolničkog kapaciteta od približno 1200 bolesnika, koji se u novijim analizama ocjenjuje prevelikim. Po izradi konačne analize uvjeti gradnje i način realizacije smještajnog dijela revidirat će se, sukladno novom kapacitetu.

Grad Rijeka