Povežite se s nama


Na parkiralištu Zavoda za hitnu medicinu PGŽ održana je prezentacija 5 novih vozila Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije. Riječ je o 4 standardna vozila za hitnu medicinu sa pogonom na prednje kotače marke CITROËN JUMPER koja će se rasporediti u ispostave na Malom Lošinju, Cresu, Krku i Crikvenici.

Jedno vozilo je specijalno terensko vozilo marke FORD, za potrebe Gorskog kotara sa pogonom na sva 4 kotača koje omogućava dostupnost do pacijenata i u uvjetima velikih snježnih padalina ili leda.

Za uporabu ovog vozila od Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu, ZZHM PGŽ je dobio suglasnost za izuzeće od Standarda medicinskog automobila za potrebe izvanbolničke hitne medicinske službe. Vozila su nabavljena sredstvima iz proračuna Primorsko-goranske županije, a ukupni iznos investicije je 1.598.452,50 kn sa PDV-om (vrijednost svakog vozila je 320.000 kuna).

Ključeve vozila voditeljima ispostava uručili su župan Zlatko Komadina i ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu PGŽ Davor Vukobrat. Prezentaciji vozila prisustvovala je i zamjenica ravnateljice Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu Ingrid Bošan-Kilibarda.

“Prva hitna pomoć u Hrvatskoj osnovana je u Primorsko-goranskoj županiji, pa tako zaslužuje ono što i jest, biti najbolja prva pomoć, najbolje opremljena i najbolje obučena. Ova vozila će doprinijeti tome da u iduće tri godine sva vozila budu ispod pet godina starosti. U naredne tri godine nabavljamo još 30 vozila tako da naši građani zaslužuju imati vrhunsku medicinsku skrb”, rekao je u svom obraćanju župan Zlatko Komadina.

“Uvijek smo zadovoljni kad obnavljamo naš vozni park. Imamo veliko razumijevanje našeg osnivača Primorsko-goranske županije koja je u zadnje 3 godine nabavila 22 nova vozila. Sva druga vozila koja se ne mogu više koristiti zbog pravilnika mi ih ustupamo Domu zdravlja za potrebe sanitetskog prijevoza koji nema zakonskog limita kao vozila za hitnu medicinsku pomoć”, rekao je ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu PGŽ Davor Vukobrat.

U ime Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu kratko se obratila i zamjenica ravnateljice Ingrid Bošan-Kilibarda koja se zahvalila Primorsko-goranskoj županiji na razumijevanju u prepoznavanju potreba i skrbi o izvanbolničkoj medicinskoj službi.

To je pokazano nabavkom ovih novih vozila koji su put prema poboljšanju pokazatelja uspješnosti kvalitete zbrinjavanja pacijenta koji je uvijek u središtu našeg interesa, rekla je Bošan-Kilibarda pohvalivši upravo Zavod za hitnu medicinu PGŽ koji prednjači u kvaliteti medicinske službe.

Voditelj ispostave Crikvenica Hrvoje Sokolić također se zahvalio na nabavci novih vozila u ime svih ispostava koje su danas dobile novo vozilo.

Vozila za obavljanje djelatnosti izvanbolničke hitne medicine moraju biti usklađena sa normom “HRN EN 1789:2008 medicinski automobili i njihova oprema”, i ne smiju biti starija od 5 godina i imati više od 200.000 prijeđenih kilometara.

Zavod za hitnu medicinu PGŽ ima 43 vozila hitne medicine, a sa HZZO-om ima ugovoreno 73 tima:

  • 45 Timova 1  (liječnik – med.sestra/tehničar- vozač)
  • 20 Timova 2 (med.sestra/tehničar- vozač)
  • 8 timova pripravnosti

Uz navedene timove Zavod za hitnu medicinu PGŽ  ima i 5 timova prijavno-dojavne jedinice. Navedeni timovi hitne medicine raspoređeni su na devet dislociranih ispostava hitne medicine koje imaju otežanu dostupnost (otoci i  Gorski kotar) i na  centralnoj lokaciji  Rijeka.