Povežite se s nama


Četvrt stoljeća od formiranja Vojno-operativnog štaba Policijske uprave Rijeka, prvog združenog vojnog zapovjedništva na našem području, obilježeno je u ponedjeljak u Salonu Grada Rijeke okupljanjem pripadnika Štaba na primanju kod riječkog gradonačelnika Vojka Obersnela.

“Vojno-operativni štab osnovan je 11. srpnja 1991. godine, u vrlo teškim vremenima. Sve se radilo tajno jer je u tom trenutku Jugoslavija još uvijek postojala, kao i JNA”, rekao je gradonačelnik Obersnel te zahvalio pripadnicima na radu u pripremama za obranu Rijeke. Istaknuo je kako je ovo prva takva prilika da se nakon 25 godina konačno okupe ljudi koji su se te ratne godine, bez obzira na svoju različitu nacionalnu i političku pripadnosti, povezali oko istog cilja.

„Ove se godine navršava 25 godina od niza događaja koji su bitno utjecali na zbivanja u Rijeci u ratnoj 1991. godini, tijekom koje je trebalo obaviti zahtjevne zadaće pripreme obrane Rijeke s ciljem stvaranja neovisnosti Hrvatske“, rekao je gradonačelnik. Tadašnji sekretar Štaba, a danas pročelnik Odjela za gradsku samoupravu i upravu, Mladen Vukelić, dodao je da u to vrijeme formiranje Hrvatske vojske još bilo u povojima, a pripadnici su zamoljeni da se prihvate zahtjevnoga posla.

“Zahvaljujući svima koji su u tome sudjelovali, a neki su nas, nažalost, zauvijek napustili, JNA je napustila Rijeku bez vojnih operacija, spasilo se nešto oružja, a Rijeka je postala logistički centar, grad koji je primio velik broj izbjeglica i prognanika, grad koji se prilagodio tako da je razvijao vojnu industriju. Bili smo i medicinski centar za prijam ranjenika iz svih dijelova Hrvatske, a sve je to trebalo organizirati”, naglasio je Obersnel.

Načelnik nekadašnjeg štaba za vojne poslove Damir Vrhovnik zahvalio se gradonačelniku na primanju i podsjetio kako se formiranje vojnog zapovjedništva u Rijeci obavilo temeljem naredbe Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva obrane. Naredba o formiranju zajedničkih štabova za područja policijskih uprava i općina u Hrvatskoj 30. lipnja 1991. godine poslana je svim policijskim upravama, štabovima TO, sekretarijatima narodne obrane općina i zapovjedništvima ZNG-a.

Vrhovnik je također istaknuo da mu je žao što dokumenata iz tog vremena u policiji više nema. „Iako su nama ostala naša sjećanja, događaji koji prethodili formiranju Štaba u Rijeci, nažalost, još nisu dokumentirani kao povijesna činjenica“, rekao je Vrhovnik i predložio da se ti, za sad izgubljeni, dokumenti pronađu, objedine i predaju nekom povijesnom arhivnu.

Prijemu su uz načelnika Vrhovnika, prisustvovali i drugi pripadnici vojno-operativnog štaba Policijske uprave Rijeka: Paško Kero, Šime Radulić, Ivan Juričić, Arsen Ivić, Ivica Fudurić, Slobodan Cuculić, Zdravko Turk, Vinko Starčević, Boris Detan, Mile Biondić, Franjo Valić, Dragutin Kučan, Emil Gračanin, Boško Brkljača, Igor Ivić i Miro Marušić.

Pripadnici Vojno-operativnog štaba prisjetili su se i trojice preminulih članova: komandanta Josipa Kukuljana, referenta za intendantske poslove Željka Tomca i referenta za sanitetske poslove Milivoja Frkovića.

Grad Rijeka