Povežite se s namaGrađanima će sljedeći mjesec na kućne adrese početi stizati “Vodič za postupanje s otpadom”, nova edukativno-informativna brošura Komunalnog društva Čistoća. Brošura donosi korisne informacije o hijerarhiji gospodarenja otpadom i njegovom pravilnom zbrinjavanju, reciklažnim dvorištima, kompostiranju i drugo.

Novi “Vodič za postupanje s otpadom” predstavili su ovog tjedna u Informativnom centru Grada Rijeke djelatnici KD Čistoće – tehnologinja zaštite okoliša Danijela Matejčić Miletić i službenik za odnose s javnošću Milan Zagorac.

Izdavanje brošure „Vodič za postupanje s otpadom“ nastavak je brojnih edukativno-informativnih aktivnosti KD Čistoća. Građanima nudi temeljne informacije o djelatnostima Čistoće, hijerarhiji gospodarenja otpadom, pravilnom zbrinjavanju otpada u Otpadnicima na ulicama, reciklažnim i mobilnim reciklažnim dvorištima kao i tzv. „bajama“ za zbrinjavanje glomaznog otpada po mjesnim odborima.

Vodič također daje i osnovne upute o kompostiranju s obzirom na to da biootpad čini preko 30 posto ukupnog otpada u kućanstvu od kojeg se može dobiti prirodno gnojivo bogato hranjivim tvarima.

U brošuri se daju i odgovori na često postavljana pitanja samih građana vezana uz odnos prema otpadu i okolišu, odvojenom prikupljanju otpada te pitanja vezana uz stvarne potrebe korisnika s jasnim rješenjima.

Vodič informira i o različitim vrstama otpada te donosi učinkovite savjete o tome kako smanjiti onečišćenje svojim svakodnevnim djelovanjem, poput kupovine proizvoda koji se mogu višekratno koristiti ili s manje ambalaže.

Na kraju brošure ističe se da je i KD Čistoća radi smanjenja negativnog utjecaja prometa na okoliš nabavila ekološki prihvatljiva električna vozila, vozila na stlačeni prirodni plin i električne bicikle.

„Vodič za postupanje s otpadom“ tijekom veljače 2017. bit će direktno distribuiran na kućne adrese čak 84.000 korisnika KD Čistoće.

Grad Rijeka