Povežite se s nama

Vijesti

Rijeci potpora od 119.000 kuna za projekte u tri vrtića

Objavljeno

na
Danas je u Zagrebu potpisan ugovor između Grada Rijeke i Ministarstva demografije, obitelji, socijalne politike i mladih o dodjeli 119.000,00 kuna Gradu Rijeci za projektiranje novog vrtića na Rastočinama, za uređenje dijela okoliša vrtića Galeb i uređenje dječjeg igrališta za djecu jasličke dobi vrtića Gardelin.

Rezultat je to provedenog natječaja u segmentu Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića koji je navedeno ministarstvo raspisalo, a na koji se Grad Rijeka prijavio. Natječaj je bio otvoren do 30. ožujka, a Ugovor o odobrenim sredstvima danas je u Zagrebu potpisao pročelnik Odjela gradske uprave Grada Rijeke za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, Srđan Škunca.

Ukupna procijenjena vrijednost izrade projekta novog vrtića na Rastočinama te vanjskih uređenja u vrtićima Galeb i Gardelin iznosi 720.000,00 kn od čega će 16,5% biti financirano spomenutim odobrenim sredstvima Ministarstva, a 83,5% ili 601.000,00  kn  izdvojit će se iz proračuna Grada Rijeke.

Izrada projekta novog vrtića na Rastočinama

Izrada projektne dokumentacije za gradnju novog dječjeg vrtića na Rastočinama planirana je u ovoj godini kao osnovni preduvjet za izgradnju ovog vrtića. Njime će se zadovoljiti potrebe za smještaj u vrtić za djecu Rastočina i Rastočinama gravitirajućeg područja.

Vrtić će se projektirati na građevnoj čestici površine 4.356 m2. Planirani kapacitet vrtića je od 166 do 174 djece raspoređenih u devet do deset odgojnih skupina,  a projektom se moraju predvidjeti i prateći sadržaji koji uključuju višenamjensku dvoranu, prostorije za djelatnike te gospodarski dio, s najvećom ukupnom bruto građevinskom površinom do 4.250 m2. Za izbor izrađivača projektne dokumentacije upravo je proveden postupak nabave, te je u tijeku procedura ocjene i izbora ponuditelja. Od ukupno odobrenih sredstava Ministarstva, na izradu ovog projekta usmjerit će se 60.000,00 kn.

Uređenje okoliša vrtića Galeb

U dječji vrtić Galeb upisano je ukupno 151 djete u 8 odgojnih skupina. Realizacijom planiranog uređenja dijela okoliša značajno će se poboljšati uvjeti boravka i sigurnost djece u vrtiću, kao i sigurnost same građevine. Radovima je planirano povećati ogradni zid i postaviti zaštitnu ogradu radi sprečavanja nekontroliranog ulaska u okoliš vrtića i posljedično oštećenja zgrade i druge opreme.

Zatim je predviđena gradnja niskih zidova i parkovnih rubnjaka kako bi se spriječila zatrpavanja prilaznih putova sve do samog ulaza u zgradu. Na ove prilazne puteve se sada nakuplja kamenje i zemlja kao posljedica bujičnih nanosa, a predviđenim radovima to će se spriječiti te će se ujedno sačuvati prirodni okoliš od erozije.

Za izbor izrađivača radova provest će se postupak nabave. Od ukupno odobrenih sredstava Ministarstva, na ove radove usmjerit će se 30.000,00 kn.

Uređenje dječjeg igrališta za djecu jasličke dobi vrtića Gardelin

U dječji vrtić Gardelin upisano je ukupno 82 djece u tri vrtićke i jednu jasličku odgojnu skupinu. U ovoj godini planirano je uređenje dječjeg igrališta za djecu jasličke dobi čime će im se znatno poboljšati uvjeti smještaja. Naime, vrtić Gardelin trenutno nema jasličko igralište pa djeca tog uzrasta često borave u zatvorenom prostoru.

Predviđeni radovi obuhvaćaju iskop dijela terena, regulaciju oborinskih voda, gradnju niskih zidova i ograda te postavu antistres podloga. Za izbor izrađivača radova provesti će se postupak nabave. Od ukupno odobrenih sredstava Ministarstva, na ove radove usmjerit će se 29.000,00 kn.

Marketing
Marketing
Marketing
Marketing

Rijeka Plus obavijesti

09.01.2024.
Obavještavamo javnost o radovima na sanacija nogostupa, rubnjaka i parkirališta u Ulici Miroslava Krleže (od kućnog broja 16 do kućnog broja 20). Početak radova je dana 10. siječnja 2024. g., a planirano trajanje radova je do dana 19. siječnja 2024. g. Ovim putem molimo stanare da vozila ne parkiraju na navedenom dijelu lokacije, a ostale sudionike u prometu na povećan oprez.

Fiuman Plus

Društvene mreže