Povežite se s nama


Studenti dvopredmetnog studija anglistike pri Filozofskom fakultetu u Rijeci sudjelovali su u međunarodnom Erasmus+ projektu u Antalyji zajedno sa studentima Sveučilišta u Latviji, Slovačkoj, Poljskoj i Turskoj. Riječ je o dvogodišnjem projektu „The effective use of the EPOSTL by student teachers of English“, a prvi se veliki radni sastanak u vidu radionica održao od 10. do 15. travnja u Antalyji/Turskoj kod domaćina sa Sveučilišta Hacettepe.

„European portfolio for student teachers of languages“ (Europski portfolio za obrazovanje nastavnika jezika) je dokument koji je izdao Europski centar za moderne jezike Vijeća Europe 2007. godine. Cilj je pomoći nastavnicima jezika da prate svoj rad kroz samoevaluaciju u 193 tzv. deskriptora kompetencija o poučavanju jezika ili pitanja koja vode nastavnika u njegovom radu. Kako se u EPOSTL-u navodi, glavni ciljevi jesu: „1. potaknuti vas na razmišljanje o kompetencijama čijem stjecanju nastavnik treba težiti kao i o pozadinskom znanju koje obuhvaća te kompetencije, 2. pomoći vam u pripremi za vašu buduću profesiju u različitim kontekstima poučavanja, 3. promicati raspravu s vašim kolegama, metodičarima i nastavnicima mentorima, 4. olakšati samovrednovanje razvoja vaših kompetencija, 5. osigurati instrument koji će vam pomoći u praćenju napretka“.

EFUESTE projekt ima zadatak popularizirati EPOSTL i poboljšati ga detaljno analizirajći deskriptore, uspoređujući sa sadašnjim ishodima u izvedbenim planovima nastavnika i izraditi e-EPOSTL. Filozofski fakultet u Rijeci je ipak među onim fakultetima diljem Europe u čijem se radu spominje i aktivno korisiti EPOSTL, stoga ne čudi kako su studenti FFRI-a bili među aktivnijima i produktivnijima na projektu.  Sastanku u Antalyji, na kojemu je sudjelovalo sveukupno 40 studenata i 10-ak sveučilišnih profesora, prethodio je sastanak mentora u Ankari, ali i Rijeci, gdje su koordinatorice s FFRI-a doc.dr.sc. Irena Vodopija-Krstanović i doc.dr.sc. Petra Žagar-Šoštarić ugostile kolege s četiriju europskih Sveučilišta (Turske, Slovačke, Poljske i Latvije) te ih upoznale sa Sveučilištem u Rijeci i Filozofskim fakultetom.

Izvješća na kojima su studenti aktivno radili u miješanim skupinama bit će objavljena do kraja godine, a više informacija o samom EPOSTL-u i EFUESTE projektu možete naći na njihovim službenim internetskim stranicama.