Povežite se s namaNa 87. gradonačelnikovom kolegiju koji će se održati u utorak, 26. prosinca, jedna od točki koja će biti usvojena je nastavak suradnje s Vukovarom i pružanje potpore njihovim studentima.

Grad Rijeka od 2010. godine sudjeluje u Akciji “Solidarnost za Vukovar” na način da stipendira 10 studenata s prebivalištem na području grada Vukovara.

Temeljem Zaključka Gradonačelnika Grad Rijeka i Grad Vukovar od 2010. godine zaključuju Sporazum od stipendiranju studenata grada Vukovar za svaku tekuću akademsku godinu. Sukladno navedenom, Grad Rijeka u svom proračunu Gradu Vukovaru, svake godine osigurava novčana sredstva za 10 studenata i to po 800,00 kuna po studentu, 10 mjeseci godišnje. Grad Vukovar isplaćuje sredstva odabranim studentima te u skladu s Odlukom o stipendiranju studenta i potpisanim ugovorima sa studentima prati tijek njihovog školovanja tijekom razdoblja stipendiranja.

Obzirom da je riječ o vrijednom projektu koji ima cilj podizanje kvalitete života Vukovaraca te da je mladim vukovarskim studentima financijska potpora potrebna tijekom cijelog školovanja, predlažemo da Grad Rijeka nastavi biti jedan od partnera u predmetnom projektu, stoji u prijedlogu zaključka.

S obzirom na navedeno, u projekciji proračuna za 2017. godinu u okviru Razdjela 004 planirana su sredstva u iznosu od 80.000,00 kuna za tu namjenu.