Povežite se s nama

Vijesti

Rijeka počela s otpisom dugova građanima

Objavljeno

na
Grad Rijeka objavila je Obavijest građanima o mogućnosti podnošenja zahtjeva za otpust/otpis duga u postupku provedbe Sporazuma o mjerama za ublažavanje financijskih teškoća određenog dijela građana koji su ovršenici u postupcima prisilne naplate tražbina male vrijednosti na novčanim sredstvima.

Na temelju Sporazuma o mjerama za ublažavanje financijskih teškoća određenog dijela građana koji su ovršenici u postupcima prisilne naplate tražbina male vrijednosti na novčanim sredstvima, sklopljenog između Republike Hrvatske, Grada Rijeke i drugih vjerovnika, dana 19. siječnja 2015. godine, Grad Rijeka objavljuje

O B A V I J E S T

građanima o mogućnosti podnošenja zahtjeva za otpust/otpis duga u postupku provedbe Sporazuma o mjerama za ublažavanje financijskih teškoća određenog dijela građana koji su ovršenici u postupcima prisilne naplate tražbina male vrijednosti na novčanim sredstvima

1. Obavještavaju se građani koji su ovršenici u postupcima prisilne naplate tražbina na novčanim sredstvima kojima je račun blokiran dulje od 360 dana i kojima je dug evidentiran u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje u FINA-i dulje od 360 dana, a kojima ukupan dug za glavnicu i sve troškove bez kamate na dan 30. rujna 2014. godine iznosi do najviše 35.000,00 kn, kumulativno po svim vjerovnicima, da je Grad Rijeka potpisnik Sporazumu o mjerama za ublažavanje financijskih teškoća određenog dijela građana koji su ovršenici u postupcima prisilne naplate tražbina male vrijednosti na novčanim sredstvima, sklopljenom između Republike Hrvatske, Grada Rijeke i drugih vjerovnika dana 19. siječnja 2015. godine (u daljnjem tekstu: Sporazum), te da pod uvjetima iz Sporazuma i Protokola o postupku provedbe Sporazuma o mjerama za ublažavanje financijskih teškoća određenog dijela građana koji su ovršenici u postupcima prisilne naplate tražbina male vrijednosti na novčanim sredstvima od 23. siječnja 2015. godine Ministarstva socijalne politike i mladih Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Protokol), mogu ostvariti pravo na otpis duga i prema Gradu Rijeci, kao i prema trgovačkim društvima kojima je osnivač Grad Rijeka.

2. Sukladno uvjetima iz Sporazuma i Protokola otpisati se može dug u iznosu do najviše 35.000,00 kn za koji se vodi postupak prisilne naplate na novčanim sredstvima evidentiranim u FINA-i dulje od 360 dana, od kojega se dug do najviše 25.000,00 kn odnosi na trgovačka društva i druge pravne osobe od strateškog interesa za RH, trgovačka društva od posebnog interesa u kojima RH ima većinski udio, te trgovačka društva i javne ustanove koje je osnovala RH (vjerovnici skupine A), a dug do najviše 10.000,00 kn odnosi se na sve pravne osobe, osim onih pravnih osoba koji pripadaju u skupinu A vjerovnika, na osobe koje obavljaju slobodna zanimanja te osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost obrta (vjerovnici skupine B), odnosno banke, teleoperatere, gradove i ostale vjerovnike koji su pristupili Sporazumu.

3. Dužnici koji su korisnici novčanih naknada sustava socijalne skrbi (zajamčena minimalna naknada, pomoć za uzdržavanje i osobna invalidnina) zahtjev za otpust/otpis duga (u daljnjem tekstu: Zahtjev) mogu podnijeti u razdoblju od 2. veljače 2015. do 2. travnja 2015. godine (dužnici prema kriteriju A).

4. Dužnici čija mjesečna primanja u posljednja tri (3) mjeseca, koja prethode podnošenju Zahtjeva, ne prelaze 2.500,00 kn za samca, odnosno 1.250,00 kn po članu kućanstva, a koji nemaju u vlasništvu drugu nekretninu osim one u kojoj žive, koji nemaju u vlasništvu drugu imovinu koju bi mogli koristiti ili prodati bez ugrožavanja osnovnih životnih potreba, koji nemaju oročena sredstva, ugovor o stambenoj štednji i/ili depozit u kreditnoj uniji, osim onih građana čija su navedena sredstva ovršena u cijelosti, ali su i dalje blokirani jer je iznos duga bio veći od iznosa koji su bili raspoloživi na računima za navedene svrhe (oročena novčana sredstva, ugovor o stambenoj štednji i/ili depozit u kreditnoj uniji), Zahtjev mogu podnijeti u razdoblju od 3. travnja 2015. do 30. lipnja 2015. godine (dužnici prema kriteriju B).

5. Dužnici troškova stanovanja (najamnina, komunalna naknada, odvoz komunalnog otpada, vodne usluge, grijanje vode i plina) u kojima je ovrhovoditelj RI -STAN d.o.o. Rijeka, Zahtjev s pripadajućom dokumentacijom mogu podnijeti trgovačkom društvu RI – STAN d.o.o. neposredno u šalter salu komunalnih društava na adresi – Rijeka, Dolac 14, odnosno u šalter salu RI – STAN d.o.o. na adresi – Rijeka, Rade Šupića 4, u radno vrijeme rada šaltera, ili poslati putem pošte na adresu – RI-STAN d.o.o., Šetalište A. K. Miošića 2, 51000 RIJEKA.

6. Za ostale vrste duga prema Gradu Rijeci (zakup građevinskog zemljišta, komunalni doprinos, porez na kuće za odmor, sufinanciranje zajedničkih dijelova i uređaja zgrade, služnosti, naknada za zakup javnih površina, sudski troškovi i dr.) Zahtjev s pripadajućom dokumentacijom se podnosi neposredno u šalter salu Grada Rijeke, na adresi – Rijeka, Titov trg 3, šalter broj 1 ili 2, u radno vrijeme rada šaltera ili putem pošte na adresu – Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za financije, Korzo 16, 51000 RIJEKA.

7. Zahtjev se s pripadajućom dokumentacijom predaje na propisanom obrascu ZOD – Zahtjev za otpust/otpis duga odnosno odgodu ovrhe, koji je dostupan na web stranicama Vlade Republike Hrvatske, Ministarstva socijalne politike i mladih Republike Hrvatske, FINA-e, centara za socijalnu skrb, kao i na web stranicama Grada Rijeke www.rijeka.hr.

Grad Rijeka

Marketing
Marketing
Marketing
Marketing
Marketing

Facebook video

37. Balinjerada u Opatiji

Fiuman Plus

Facebook

Instagram