Povežite se s nama

Vijesti

Srdoč: Grad Rijeka/GP Krk blokira strano ulaganje od 30 milijuna eura

Objavljeno

na
Na osnovu članka 40. Zakona o medijima, u zakonskom roku tražim ispravak informacija iznesenih u članku “Obersnel: Rijeka je uvijek otvorena za ulagače, laž je da opstruiramo izgradnju Adriatic luksuznih tornjeva” objavljenog na portalu fiuman.hr 11.03.2019.g., navodi Natasha Srdoč u svom ispravku pod nazivom “Grad Rijeka/GP Krk Blokira Strano Ulaganje od €30 milijuna” kojeg prenosimo u cijelosti:

“Tražim ispravak Obersnelove klevetničke i uvredljive izjave: “Jasno, sve to nipošto nije točno i riječ je o kleveti, lažima i manipulacijama iznesenima isključivo s ciljem zadovoljenja osobnih interesa gđe Srdoč i njezinih suradnika.” kada govori o “Gradu Rijeka koji uzurpira privatno zemljište i pogoduje privatnim investitorima, a sve na štetu projekta gospođe Srdoč i njezinih suradnika.”

Iz dokumenata koje je potpisao Obersnel, vidljivo je da su GP Krk i njihova povezana poduzeća potpisali Ugovor o financiranju dokumentacije za izmjenu Detaljnog plana, kojom su oduzeli ukupno 35% zemljišta (za zelenu površinu i ceste), te umjesto dvije zgrade predviđene Detaljinim planom od 2008.g., nametnuli nakaradnu građevinu na građevinskoj čestici u vlasnistvu obitelji Srdoč (Dp4) — čime se je oduzela značajna imovinska korist porodici Srdoč.

page1image44826624page1image38685120

Iz gornje slike je vidljivo da su GP Krk i Grad Rijeka umjesto prijašnja dva tornja (Detaljni plan od 2008.g.), NEZAKONITO ucrtali jedan toranj (Detaljni plan 2013). Najveća zelena površina ovog plana – JZ-30 smještena je na vlasništvu obitelji Srdoč, čime je obitelj Srdoč najviše pridonijela zelenoj površini cijelog naselja, uz najveću štetu neostvarene imovinske koristi.

page1image38685328

Čestica Dp-4: Lijevo – objekt kojeg su GP Krk i Grad Rijeka NEZAKONITO isplanirali Detaljnim planom uređenja područja Martinkovac i ucrtali bez suglasnosti vlasnika. Desno – Adriatic luksuzni tornjevi iste kvadrature

Detaljnim planom, G.P. Krk, Metida i Martinkovac Gradnja su sa svojom projektnom dokumentacijom osigurali maksimalnu iskorištenost svojih građevinskih čestica – 90% prosječnog omjera građevinskog zemljišta prema zelenoj površini i prometnicama u obuhvatu plana.

Kada Obesnel kaže: “Iako je Grad Rijeka u više navrata, vrlo iscrpno i argumentirano upoznao gospođu Srdoč s razlozima radi kojih nije moguće udovoljiti njezinom traženju …”

Od rujna 2016.g. imala sam četiri sastanka u vezi gradnja stambenih blizanaca u Odjelu za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem sa Škuncom i poslala brojne e-mailoveŠkunci i Obersnelu. Iz Škuncovog e-maila upućenog mi 02.02.2017.g., Škunca kaže:

“S obzirom na trenutno stanje, čini mi se da ćemo kroz cca mjesec-dva imati konačan stav i oko potrebe izmjene Detaljnog plana u pogledu izgradnje još nekih građevina, pa bi bilo dobro strpiti se.”

Na osnovu mojih razgovora sa Pročelnikom Škunca i odugovlačenja Grada Rijeke s odgovorom duže od dvije godine, vidljivo je da Grad Rijeka štiti interese GP Krk a na štetu porodice Srdoč.

Obersnel nadalje kaže da gospođa Srdoč nikada nije Gradu Rijeci dostavila Pismo namjere ili predstavila potencijalne investitore, što je redovita praksa prilikom ulaganja ovakvog tipa.

Redovita praksa prilikom ulaganja ovakvog tipa – privatno ulaganje u zemlju u privatnom vlasništvu, gdje se prihvaćaju ista pravila pod istim uvjetima unutar detaljnog plana stambene izgradnje, koja isključuje državne i gradske subvencije – ulagači niti znaju tko je gradonačelnik, niti ih zanima kakav je, a pogotovo nemaju potrebu naći se s njim/njom. Dodatno, u našem slučaju nemamo namjeru predstavljati Gradu Rijeci naše američke partnere, koji poštuju vrlo striktan američki zakon koji kažnjava ulagače koji plaćaju mito stranim državnim dužnosnicima – Foreign Corrupt Practices Act (FCPA).

Američke vlasti zamrznule su $458 milijuna 2014.g., koje su nigerijski diktator Sani Abacha i njegovi suradnici “iznudili, pronevjerili i posvojili” doslovce ukrali građanima Nigerije. Dok su trajale ove istrage, partner suradnika Nigerijskog diktatora, Gabriele Volpi, pak ulaže u nogometni klub Rijeka 2012.g., u partnerstvu s Gradom Rijeka i Gradonačelnikom Obersnelom. Iz dokumenata koje potpisuju Obersnel i Škunca, vidljivo je da za Volpijeva ulaganja u Rijeci vrijede drukčija pravila, što je očiti primjer direktnog kršenja vladavine prava i zakona.

S obzirom da se u našem slučaju radi o privatnoj investiciji u zemlju u privatnom vlasništvu, gdje je planom predviđena stambena izgradnja, treba aplicirati vladavinu prava i zaštitu privatnih vlasničkih prava. Grad Rijeka treba korigirati nezakonito nametnutu nakaradnu zgradu i uskladiti parametre sa zemljištem slične/iste veličine koje je obuhvaćeno istim planom, a to je Dp-10.

Prema tome, treba ponovno ucrtati dvije zgrade – s već odobrenom kvadraturom za Dp-4 koja premašuje 23,400 m2.

Interakcija s Gradom treba biti svedena na najmanju moguću mjeru – niti ja, niti moji partneri nemaju namjeru plaćati mito bilo kome u Gradu Rijeci i Hrvatskoj.

Obersnel laže kada kaže, “Konačno, nije utemeljeno spominjanje bilo kakve zaštite interesa GP „Krk“ od strane Grada Rijeke. Riječ je o privatnom ulagaču … “

Grad Rijeka je omogućio privatnoj tvrtci – GP Krk, ucrtavanje nakaradne zgrade (kockica) na zemljištu porodice Srdoč.

Zaključkom Obesnela (Klasa:023-01/12-04/42-77; Urbroj:2170/01-15-00-12-4) od 3. srpnja 2012. godine utvrđen je “Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja stambenog područja Martinkovac”, kojom GP Krk i s njima povezana poduzeća pristupaju izradi i “financiranju” ovog plana.

U članku 9. Odluke navedeno je da će se izrada Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja stambenog područja Martinkovac (u daljnjem tekstu: Plan) financirati isključivo iz sredstava investitora.

Protivno odluci i zakonima, Obersnel potpisuje “Rješavanje međusobnih odnosa Grada Rijeke i trgovačkog društva Martinkovac gradnja d.o.o.” 2017.g., čime Obersnel/Grad Rijeka plaća izradu dokumenata Detaljnog plana G.P. Krku/Martinkovac Gradnji – prebijanjem/ kompenzacijom kroz komunalnu naknadu.

G.P. Krk nastavlja djelovati izvan zakona dovodeći u pitanje adekvatnost nadzora i sigurnostživljenja u svojim objektima.

Članak 31. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje kaže:

“Izvođač ne smije biti uključen u provođenje stručnog nadzora građenja iste građevine.”

Članak 50. Zakona o gradnji kaže:

“Investitor koji je ujedno izvođač mora stručni nadzor građenja povjeriti drugoj osobi koja ispunjava uvjete za obavljanje stručnog nadzora građenja prema posebnom zakonu.”

page3image44853760page3image44853952page3image44854144page3image44854336page3image44854528page3image38721424

Protivno zakonima, G.P. Krk vrši nadzor nad samim sobom:

Fotografija slikana 25.05.2018.g. u Rijeci, k.o. Zamet, k.č. 1043/4 i 1025/24, na jednom od zemljišta u području obuhvata plana A i E na Martinkovcu pokazuje da su investitor, izvođač i nadzor povezana društva u vlasništvu istih osoba.

Za razumijevanje trgovanja utjecajem u ovom slučaju, neophodno je saznati sve pojedinačne

vlasnike tvrtke GP Krk (Građevinarstvo i proizvodnja Krk d.d.) i s njima povezanih poduzeća, te izvršiti reviziju financijskih izvješća i poslovanja GP Krk i s njima povezanih poduzeća, te napraviti konsolidirano izvješće – od strane nezavisne, međunarodno priznate revizorske tvrtke. Neophodno je također istražiti tko su osobe u Gradu Rijeci koje rade u korist GP Krk, a na štetu poreznih obveznika i privatnih vlasnika, te kakvu korist imaju od toga. Osim Gradonačelnika, posebnu pažnju treba posvetiti voditeljima gradskog Odjela za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem.”

Marketing
Marketing

Rijeka Plus obavijesti

30.08.2023.
Dana 31.08. počinju radovi na sanaciji kolnika u Ulici Tihovac. Sanacijom će biti obuhvaćeno oko 1000 kvadrata kolnika. Predviđeno trajanje radova je dva dana, ovisno o vremenskim prilikama. U vrijeme radova, na snazi će oba dana biti zabranjeno prometovanje za sva vozila od 7 do 15 sati. Mole se sudionici u prometu na poštivanje privremene prometne regulacije, i korištenje alternativnog pravca kroz Ulicu Vlade Grozdanića.

Facebook video

Medvjedići u Rijeci

Fiuman Plus

Facebook

Instagram