Povežite se s namaS ciljem promocije i uvrštavanja Rijeke na kartu svjetske kruzing destinacije, Grad Rijeka će i u 2018. godini surađivati s Lučkom upravom Rijeka te Turističkom zajednicom grada Rijeke na promociji Rijeke kao kruzing destinacije. Uloga Grada Rijeke je osiguravanje tehničkih i promocijskih aktivnosti za prijem dolaska kruzera, za što je u gradskom proračunu osigurano 30 tisuća kuna, dok je Lučka uprava zadužena za tehničku organizaciju područja priveza brodova te koordinaciju s brodovima i predstavnicima, a Turistička zajednica grada Rijeke za organiziranje dočeka dobrodošlice brodova i putnika.

Prema riječima v.d. pročelnice Odjela za poduzetništvo Vlaste Linić, dosadašnja suradnja rezultirala je povećanjem broja dolazaka kruzera. Tako je u 2016. i 2017. godini Rijeku posjetio 30 kruzera s 26.549 putnika, za 2018. godinu najavljen je dolazak 11 brodova sa 16.698 putnika i članova posade, dok se u 2019. godini očekuje dolazak 16 brodova s 30.851 putnikom i članom posade. Od navedenog broja, u ovoj i idućoj godini u riječku luku po prvi put će uploviti 13 novih kruzera.

U 2018. godini najveći kruzer koji je najavio svoj dolazak je Queen Victoria s 2.000 gostiju te oko tisuću članova posade.

Izražavajući zadovoljstvo povećanjem broja dolazaka i najavljenih dolazaka kruzera, gradonačelnik Obersnel istaknuo je kako je Rijeka postala ukrcajna luka za velik broj manjih turističkih brodova, pa je tako iz Rijeke na sedmodnevna putovanja tijekom protekle godine krenulo više od 10 tisuća putnika.

„Vjerujem da će trend rasta broja kruzera nastaviti rasti, ali i da će njihov broj ostati u razumnim okvirima, dakle ne više od 40 kruzera godišnje, kako se Rijeci ne bi dogodila situacija iz Splita i Dubrovnika, gdje velik broj kruzera postaje kontraproduktivan za razvoj turizma,“ kazao je gradonačelnik Obersnel.

Grad Rijeka