Povežite se s nama

Vijesti

Za obnovu Galeba koliko god treba, Obersnel pripremio novi plan

Objavljeno

na

Photo: Goran Kovacic/PIXSELL

Gradonačelnik Vojko Obersnel nema nikakvu namjeru odustati od prijedloga obnove broda Galeb, unatoč tome što je i ponovljeni natječaj ponovno “debelo” probijen, pa se dosjetio rješenja. Razlika koji mu sad nedostaje između novog kredita i cijene obnove po posljednjem natječaju jednostavno će se namaknuti na način da se 16,5 milijuna kuna iz kredita za projekt “Revitalizacija kompleksa Benčić–Cigleni i T-objekt” prebaci za Galeb.

“U postupku realizacije projekta „Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine“, u sklopu kojeg Grad Rijeka obnavlja dva zaštićena spomenika kulture(Palača Šećerane i brod Galeb), nastala je potreba za osiguranjem dodatnih financijskih sredstavau iznosu od 16.572.774,00 kuna. Naime, najpovoljnija dobivena ponuda u postupku javne nabaveza obnovu broda Galeb veća je od planiranih sredstava za navedeni iznos.

Budući da, slijedom gore navedenih okolnosti, u odnosu na financiranje projekta„Revitalizacija kompleksa Benčić–Cigleni i T-objekt“ neće biti potrebe za korištenjem cjelokupnog kreditnog iznosa od 98.706.500,00 kuna, već će se kreditna sredstva utrošiti u smanjenom iznosu, dio kreditnih sredstava u iznosu od 16.572.774,00 kuna prenamijenio bi se za financiranje obnovebroda Galeb u sklopu projekta „Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječkeindustrijske baštine“.

Navedeno znači da bi se u strukturi sredstava iz Ugovora o kreditu smanjio iznos kreditnihsredstava namijenjen za financiranje projekta „Revitalizacija kompleksa Benčić– Cigleni i T-objekt“ za 16.572.774,00 kuna te bi isti sada iznosio 82.133.726,00 kuna, a prenamijenjenim iznosom kredita od 16.572.774,00 kuna financirao bi se projekt „Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine“, u dijelu koji se odnosi na obnovu broda Galeb.

Također, s obzirom na dosadašnju sporiju realizaciju projekta „Revitalizacija kompleksaBenčić-Cigleni i T-objekt“ i minimalan iznos do sada povučenih kreditnih sredstava, potrebno je u Ugovoru o kreditu produljiti krajnji rok korištenja kredita i na razdoblje počeka odnosno do 30. lipnja 2021. godine”, stoji u prijedlogu odluke koja će se na koncu rujna naći na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke.

Podsjetimo kako se sredinom kolovoza otkrilo da su na natječaj za obnovu broda Galeb pristigle samo dvije ponude. Obje su znatno više od procijenjene vrijednosti nabave, koja je iznosila 33,6 milijuna kuna bez PDV-a, odnosno oko 45 milijuna kuna s PDV-om. Čak i niža ponuda tvrtke Dalmont d.o.o. za dobrih 15 milijuna kuna premašuje procijenjenu vrijednost te s PDV-om iznosi 58,5 milijuna kuna. Prije otvaranja tih ponuda Lista za Rijeku poručila je kako su spremni podržati zaduženje za obnovu Galeba, ukoliko cijena bude sukladna procjeni, pa sad mnoge zanima hoće li ipak podržati i ovu znatno višu cijenu obnovu.

Marketing
Marketing
Marketing

Fiuman Plus

Facebook

Instagram