Povežite se s namaTD Rijeka promet obavještava građane da su u ponedjeljak, 8. kolovoza 2016. godine, počeli radovi na sanaciji kolnika u Ulici Turkovo između kućnih brojeva 18 i 36 na području MO Pehlin. Izvodit će se radovi zamjene završnog sloja u punoj širini kolnika na dionici duljine 140 metara. Predviđeno trajanje radova je deset dana.

Za vrijeme izvođenja radova, promet će se odvijat otežano, stoga se mole svi sudionici u prometu, kao i građani za strpljenje te poštivanje privremene prometne signalizacije ili korištenje alternativnih prometnih pravaca.

Investitor radova je tvrtka nadležna za održavanje nerazvrstanih cesta na području grada Rijeke – Rijeka promet d.d., a ugovorni izvođač je tvrtka Ceste-Rijeka d.o.o., Kukuljanovo.

U sklopu planiranih radova na sanaciji najkritičnijih dijelova nerazvrstanih cesta na području grada Rijeke u srpnju je saniran kolnik u Ulici Martina Kontuša, a tijekom kolovoza, osim najavljenog zahvata, planira se sanacija kolnika i u ulicama Pehlin i Ciottina.