Povežite se s nama

Opatijski gradski vijećnici trebali su ove srijede, 14. veljače, održati sjednicu sa samo jednom točkom dnevnog reda, a to je preuzimanje ovlasti donošenja odluka kojima se uređuju uvjeti parkiranja na području cijelog grada.

To je inicirao predsjednik GV-a, Robert Kurelić iz Akcije mladih, a već su se počele održavati i javne tribine. No, sjednica je iznenada odgođena bez ikakvog objašnjenja. “Sjednica Gradskog vijeća koja je sazvana za 14. veljače 2018. godine odgođena je. O novom terminu održavanja sjednice pravodobno ćemo informirati”, stoji u šturoj objavi na gradskoj stranici.

Odgodu sjednicu na društvenim mrežama komentirao je odmah među prvima vijećnik iz redova HDZ-a Marko Ćorić. “Danas sam dobio službeno priopćenje od predsjednika Gradskog vijeća Opatije, gosp. Roberta Kurelića, da se odgađa sjednica s jednom jedinom točkom da se izmijeni Odluka o parkingu na području Grada Opatije, odnosno da taj parking pređe u nadležnost Gradskog vijeća, iako moram priznati da ne vidim razloge zašto. Smatram da nije primjereno da se ovako naprasno odgađaju sjednice, a da nije naveden niti jedan razlog zbog čega je odgođena. Svi mi vijećnici imamo svoje profesionalne i druge obveze, i naravno da smo taj dan kao i druge dane podredili toj sjednici. Zato smatram da se Predsjednik GV-a Opatije u najmanju ruku mora ispričati i navesti razloge odgađanja ove sjednice, jer nitko nema pravo “igrati” se s našim obvezama i našim vremenom. I na kraju pitam se kakvu poruku šaljemo našoj opatijskoj i široj javnosti, jer po ovome ispada da Gradsko vijeće uopće nema svoju političku težinu”, smatra Ćorić.

Zbog toga smo pojašnjenje zatražili od samog predsjednika Gradskog vijeća, koji nam je detaljno objasnio zbog čega je donio takvu odluku te otkrio daljnje namjere.

“Nakon prijedloga predstavničke većine da se ovlast o donošenju Odluke o općim uvjetima organizacije parkiranja na javnim površinama prenese na Gradsko vijeće na 8. sjednici Gradskog vijeća 14. veljače razvila se u javnosti polemika između Gradonačelnika Dujmića i mene oko sudjelovanja javnosti u postupku donošenja odluke čiji je rezultat bilo održavanje triju tribina što smatram iznimno pozitivnim za opatijsku demokraciju.

Stručne službe sugerirale su da je potrebno prvo održati sjednicu na kojoj bi se prenijele ovlasti natrag na Vijeće, a zatim, nakon što ista stupi na snagu, zakazati novu na kojoj bi se donijela Odluka o općim uvjetima parkiranja. Gradonačelnik je, naknadno, Vijeću uputio prijedlog da se njegova Odluka koja je trenutno na javnom savjetovanju, ugradi u Odluku Vijeća, odnosno da se one objedine.

U međuvremenu sam Gradonačelnika i stručne službe upoznao s presudom Visokog upravnog suda iz 2014. koja izričito zabranjuje Gradskom vijeću da Gradonačelniku prenese ovlast donošenja Odluke o uvjetima organizacije parkiranja na javnim površinama (Usoz-125/2012-6 od 30. svibnja 2014.) što potpuno opravdava zahtjev predstavničke većine da si vrati ovlasti jer su opći akti isključivo u nadležnosti predstavničkog tijela i ne smiju biti preneseni na Gradonačelnika. U suprotnom bi svatko mogao lako na sudu pobijati Odluku koju bi donio Gradonačelnik.

Postalo je jasno da je prema zakonu Gradsko vijeće dužno prenijeti si ovlasti i istovremeno donijeti Odluku o općim uvjetima parkiranja što je zbog vremenskih rokova – završetka javne rasprave početkom ožujka i potrebe dobivanja suglasnosti MUPa – tehnički neizvedivo ukoliko bi se sjednica održala 14. veljače.

Kako bi se poštivali rokovi javnog savjetovanja, a u dogovoru sa Službama i Gradonačelnikom odlučio sam odgoditi 8. sjednicu Gradskog vijeća te navedenu Odluku staviti na dnevni red Vijeća nakon završetka tribina i javnog savjetovanja kako bi ista bila donesena u skladu sa svim propisima. Pritom je potrebno naglasiti da je čitava „polemika“ oko problema parkiranja posljedica nedovoljno jasno razgraničenih ovlasti dviju poluga vlasti koje zajedno upravljaju Gradom, predstavničkog tijela koje donosi opće akte i gradonačelnika koji ih izvršava. Ovdje nema niti govora o nekakvom „otimanju“ ovlasti Gradonačelniku, već postupanju sukladno zakonima Republike Hrvatske. Posao je predsjednika Vijeća brinuti se da rad Gradskog vijeća bude usklađen sa zakonima”, poručuje Kurelić.