Povežite se s namaPozivaju se građani Grada Rijeke, ovlašteni predstavnici suvlasnika stambeno-poslovnih zgrada i udruge građana da podnesu svoje prijedloge za uređenje i održavanje objekata komunalne infrastrukture radi izrade Prijedloga plana komunalnih prioriteta za 2016. godinu. Prijedlozi će se primati u sjedištima mjesnih odbora, od 1. do 20. travnja 2015.

Grad Rijeka – Odjel za gradsku samoupravu i upravu – Direkcija za mjesnu samoupravu obavještava građane, ovlaštene predstavnike suvlasnika stambeno-poslovnih objekata i udruge građana da se u sjedištima mjesnih odbora, u razdoblju od 1. do 20. travnja 2015. godine zaprimaju prijedlozi za uređenje i održavanje objekata komunalne infrastrukture (mali komunalni zahvati – akcije) za 2016. godinu.

Predlagati se mogu manji komunalni zahvati kao što su: izgradnja dječjih igrališta, uređenje zelenih površina, parkirališta, postave autobusnih čekaonica, postave tijela javne rasvjete, asfaltiranje nerazvrstanih cesta, uređenje kolnika, izrada nogostupa, odvodnja oborinskih voda, uređenje prometne signalizacije i tehničkih elemenata cesta, sanacija divljih deponija i sl.

Na temelju podnesenih prijedloga, vijeća mjesnih odbora izradit će program i utvrditi prioritete u rješavanju, koji će po usvajanju na Gradskom Vijeću činiti sastavni dio Plana raspodjele sredstava za prioritetno održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području mjesnih odbora u 2016. godini.

Prijedlozi za uređenje i održavanje objekata komunalne infrastrukture (mali komunalni zahvati – akcije) za 2016. godinu primat će u nadležnim mjesnim odborima. U slučaju nemogućnosti kontakta mjesnog odbora, prijedlozi se mogu dostaviti Odjelu za gradsku samoupravu i upravu – Direkciji za mjesnu samoupravu, Trpimirova 2/IV ili na telefon 209-296 i 209-297.

Grad Rijeka