Povežite se s nama



Učenje stranog jezika značajan je dio obrazovanja, kako kod nas tako i u svijetu. Mnogo je razloga zašto je učenje stranog jezika uvijek popularna i zanimljiva tema ne samo u akademskim zajednicama i poslovnom svijetu nego i u svakodnevnom neformalnom okruženju. Strani jezik se učio zbog komunikacije u trgovini, zbog proučavanja i čitanja strane literature (stručnih knjiga ili književnosti), zbog migracije i prilagodbe novom okruženju ili pak iz osobnih razloga i želje za znanjem. S vremenom je i poučavanje stranog jezika postalo predmetom istraživanja i znanosti te su razvijene razne metode poučavanja i učenja jezika s ciljem brzog i efikasnog usvajanja istog.

U nastavku teksta donosimo 10 najpopularnijih metoda poučavanja stranog jezika koje su se koristile tijekom 20. stoljeća, ali i ranije. (Izvor: Approaches and Methods in Language Teaching Richards; J. and Rodgers, T. (1986.), CUP Cambridge). Dok su neke metode nakratko zaživjele, ali brzo izašle iz upotrebe zbog svoje nepraktičnosti, pojedine metode su još i danas vrlo cijenjene i dio su svakog programa učenja stranog jezika.

Metoda izravnog učenja (The Direct Method)

Komunikacija se tijekom nastave stranog jezika odvija isključivo na stranom jeziku koji se poučava. Nije dopušteno korištenje materinjeg jezika i uopće se ne spominju gramatička pravila i strukture. Posebna se pažnja pridaje usvajanju točnog i čistog naglaska te izgovoru riječi i fraza.

Metoda prevođenja i poučavanja gramatike (The Grammar-Translation Method)

Kako sam naziv kaže, fokus učenja je na prevođenju s i na strani jezik, nizanju gramatičkih pravila i učenju velike količine vokabulara. Razvijanje verbalnih sposobnosti nije bitno i ne vježba se komunikacija na stranom jeziku. Ova je metoda pogodna ako se jezik uči isključivo za čitanje literature i pisano komuniciranje. Učenici nailaze na problem kada svoje znanje vokabulara (koje je ponekad nepovezano i usvojeno bez konteksta) pokušaju primijeniti u verbalnoj komunikaciji.

Suggestopedia

Ova pak metoda poučavanja stranog jezika iziskuje emotivnu stabilnost učenika i njihovu otvorenost prema usvajanju stranog jezika. Sudeći prema ovoj metodi, učenje jezika postaje lagano kada se učenici oslobode svih psiholoških blokada koje ih sprječavaju u usvajanju jezika. Svakako je bitno da učenici nemaju otpor prema učenju stranog jezika i da im usvajanje jezika ne stvara nepotreban pritisak i anksioznost. To je ponekad teško postići, posebice kod starijih polaznika.

Strukturalni pristup učenju jezika (The Structural Approach)

Jezik se uči usvajanjem gramatičkih struktura, od najjednostavnijih do kompleksnijih, po točno utvrđenom planu. Gramatička su pravila odvojena te se ne prelazi na sljedeću formu dok se prethodna ne usvoji. Naglasak je na usvajanju struktura kao zasebnih cjelina koje s vremenom postaju sve kompleksnije te se stvaraju nizovi pojmova koje je potrebno povezati. Npr. u engleskom jeziku će se prvo učiti glagol biti kako bi se kasnije mogla učiti glagolska vremena koja taj glagol koriste kao pomoćni.

Total Physical Response (akcija i reakcija)

Učenici moraju reagirati na jednostavne naredbe („Ugasi svijetlo!“, „Otvori prozor!“, „Ustani!“). Metoda naglašava važnost slušanja stranog jezika. S vremenom, naravno, naredbe postaju sve kompleksnije.

CLT – poučavanje komunikacije i komuniciranja (Communicative Language Teaching)

Fokus ove metode je naučiti učenike kako komunicirati na stranom jeziku u situacijama koje su svakodnevne i česte. Poučavaju se pojmovi kao što su vrijeme, udaljenost, lokacije i postavljenje raznih upita. Polaznika se poučava snalaženju u situacijama koje mogu susresti tijekom putovanja i boravka u stranoj zemlji.

The Silent Way (tihi način učenja)

Ova metoda je zaživjela, postala popularna, ali se ubrzo koristila sve manje i manje. Kod učenika ponekad izaziva frustraciju i anksioznost te odbojnost prema stranom jeziku. Naime, nastavnik koji poučava ovom metodom većinu vremena šuti, a ne koristi se ni materinji jezik polaznika. Cilj je učenicima omogućiti potpunu kontrolu nad stranim jezikom što se u praksi nije pokazalo praktično.

The Natural Approach (prirodni pristup usvajanju jezika – materinji/strani)

Ovu metodu predložio je profesor Stephen Krashen (1941., USC) koji naglašava sličnost usvajanja materinjeg jezika i stranog jezika. U ovoj metodi nema ispravljanja pogrešaka učenika. Učenici su izloženi jeziku koji je razumljiv i koji je prilagođen njihovoj razini znanja.

Immersion (dvojezičnost/uranjanje u jezik)

Učenici su potpuno uneseni u jezik koji uče i koriste ga ne samo u nastavi stranog jezika, već i u učenju drugih predmeta koristeći strani jezik. Sve se upute i lekcije izvode na stranom jeziku. Ovo je zanimljiva metoda, ali i pojava koja je u današnje vrijeme vrlo aktualna. Naime, djeca imigranata koja pohađaju škole u državama u koje su se doselili (Njemačka, Irska, SAD, Švedska…) nađu se upravo u ovakvoj situaciji – osim samog jezika, usvajaju i druga znanja i kompetencije na ciljanom stranom jeziku. Također usvajaju i kulturu sredine u koju su ušli te sve jezične vještine koje su kulturološki uvjetovane.

The Lexical Syllabus (vokabular)

Ova metoda temelji se na računalnoj analizi jezika koja izbaci najčešće i najkorisnije riječi koje se koriste u stranom jeziku te sva moguća značenja i upotrebe tih riječi. Nastavnik riječi poučava redoslijedom kojim se one najčešće pojavljuju. Vrlo je značajno i korištenje izvornih materijala (jezika izvornih govornika u svakodnevnim situacijama).

Ovo je popis samo jednog dijela metoda poučavanja jezika. Uviđamo da su metode razne i da variraju ovisno o cilju poučavanja jezika i o samoj materiji koja se tijekom učenja predstavlja i prenosi učenicima. Zaključujemo da su pojedine metode, iako imaju dobru podlogu i namjeru, podbacile u samoj praksi poučavanja (npr. the silent way). S druge pak strane, metode koje su restriktivne i ponekad dosadne još uvijek opstaju (npr. total physical approach i grammar-translation).

Litax centar za strane jezike u Rijeci nastoji kreativno spojiti sve najbolje i najkorisnije elemente metoda poučavanja stranog jezika. Osim korisnog vokabulara i komunikacije na stranom jeziku polaznike se poučava i snalaženju u jeziku. Cilj poučavanja jezika u Litax centru za strane jezike je sve polaznike naučiti koristiti strani jezik u raznim razgovornim okruženjima i pružiti im praktično znanje na pravi način. Programi učenja jezika prilagođeni su svim uzrastima i potrebama polaznika, a osim osnovnih jezičnih znanja, polaznici usvajaju i razgovorne vještine potrebne za kvalitetnu i brzu komunikaciju na stranom jeziku.

Više o programima Litax centra za strane jezike možete saznati na: www.litax.hr/programi