Povežite se s nama
Na današnjem Kolegiju gradonačelnika Vojka Obersnela prihvaćeno je izvješće o kakvoći mora na riječkim plažama u prošloj godini koje pokazuje kako je na gradskom području, od Preluka do Pećina, na većini od ukupno 21 mjernih točaka kakvoća mora bila ocijenjena ocjenom “izvrsno”. Konačnom ocjenom “dobro” ocjenjena je kakvoća mora na Kantridi – Villa Nora, a godišnjom ocjenom “zadovoljavajuće” ocjenjene su Kantrida – zapad, Kantrida – istok i Grčevo što su značajno bolji rezultati nego su zabilježeni 2015 godine.

-Možemo biti više nego zadovoljni kvalitetom mora uz riječke plaže, a prva ispitivanja u ovoj sezoni kupanja također daju razloga za zadovoljstvo. Riječke plaže smještene su u gradskom području, ispod gusto naseljenih urbaniziranih područja, a unatoč tome more uz njih ima visoku sanitarnu kvalitetu. Rezultat je to velikih ulaganja u izgradnju kanalizacijskog sustava – kazao je gradonačelnik i dodao da Odjel gradske uprave za komunalni sustav u suradnji sa Nastavnim zavodom za javno zdravstvo treba provesti dodatna ispitivanja na plažama koje imaju ocjenu „zadovoljavajuće“. – Potom u suradnji s KD Vodovod i kanalizacija treba provjeriti da li su svi objekti u blizini tih lokacija priključeni na sustav odvodnje – kazao je gradonačelnik dodajući kako će izgradnjom cjelokupnog kanalizacijskog sustava na području grada Rijeke , za što su osigurana sredstva iz EU fondova, more u cijelom riječkom priobalju biti visoke kvalitete, a istodobno će biti i zaštićena izvorišta pitke vode.

Gradonačelnik je prihvatio Izvješće o održavanju plaža i aktivnostima na osiguranju sportsko-rekreacijskih i ugostiteljskih sadržaja na plažama uoči ove sezone kupanja o kojem je govorila pročelnica Odjela gradske uprave za komunalni sustav Irena Miličević.

-Grad održava 22 plaže i to 13 plaža na Kantridi i Kostabeli i 9 plaža na Pećinama ukupne površine 108.000 m². Za ovu godinu za održavanje plaža je osigurano ukupno 5,2 milijuna kuna, što je namijenjeno izvođenju građevinsko-zanatskim radovima, čišćenje plaža i mora, postavljanju privremenih priključaka te za uređenje i održavanje objekata i opreme na plažama – kazala je Miličević. Svi potrebni radovi , kako bi plaže spremne dočekale kupače, uspješno su obavljeni do 1. lipnja, kada je i službeno počela sezona kupanja. Među većim zahvatima i ulaganjima izdvaja se uređenje sunčališta na plaži Bivio, na kojoj je postavljen i sanitarni čvor, dohranjivanje plaža šljunkom, uređenje brojnih prilaza, puteva i stubišta, hortikulturni radovi i uklanjanje otpada na cijelom plažnom pojasu od Preluka do Pećina. U sezoni kupanja, kazala je Miličević, sve plaže se svakodnevno čiste.

Gradonačelnik je na današnjem kolegiju također dao suglasnost za izvođenje radova na polaganju komunalne infrastrukture – plinovoda, kanalizacije, vodovoda, elektro i drugih komunalnih instalacija te radova redovnog održavanja na prometnicama grada Rijeke u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna.

Pročelnica Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo Sanda Sušanj predstavila je Nacrt prijedloga programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi za pedagošku 2017./2018. godinu te najavila da će se Nacrt objaviti na web stranicama Grada Rijeke radi provedbe Savjetovanja sa zainteresiranom javnosti, u trajanju 30 dana.

Grad Rijeka