Povežite se s nama
Grad Rijeka objavio je Listu korisnika subvencija po Javnom pozivu za podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih subvencija iz Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke.

U proceduri dodjele definirano je da će Javni poziv biti otvoren do iskorištenja sredstava od 2.000.000,00 kuna koja su osigurana u Proračunu Grada Rijeke za 2017., a najkasnije do 30. srpnja 2017. godine.

Također, definirano je da se zahtjevi obrađuju prema redoslijedu podnesene potpune prijave a sve prema uvjetima iz Javnog poziva za svaku pojedinu mjeru. Na temelju ocjene dopuštenosti i prijedloga resornog Odjela, gradonačelnik Grada Rijeke donio je 18. srpnja 2017. Zaključak kojim se odobravaju sredstva Proračuna Grada Rijeke za sufinanciranje troškova sljedećih korisnika:

REDNI BROJ PODNOSITELJ ZAHTJEVA IZNOS POTPORE (KN)
1. Mauricius d.o.o. 30.000,00
2. Expert obrt 14.750,00
3. JATRO INŽENJERING d.o.o. 3.638,25
4. SNF Adria d.o.o. 30.000,00
5. LOLIGO d.o.o. 20.000,00
6. K-TIM  d.o.o. 8.000,00
7. ŠUŠNIĆ d.o.o. 6.927,50
8. Trgo-leptir d.o.o. 70.000,00
9. EG PROJEKT d.o.o. 5.336,93
10. Geo Fluminis d.o.o. 22.860,80
11. RM-PROJEKT j.d.o.o. 2.700,82
12. Ured ovlaštenog inženjera elektrotehnike Moreno Sergo 3.825,00
13. OM Projekt j.d.o.o. 24.147,80
14. VIKANO d.o.o. 6.264,00
15. DEEPSUN, Obrt za web i multimediju vl. Faruk Hadžić 8.726,28
16. DENTALNA POLIKLINIKA MADY MARIČIĆ 12.803,29
17. Kvarner Shipping Agency d.o.o. 21.612,78
18. SC CONSULTING d.o.o. 7.320,00
19. Dentalni studio Goran i Borko d.o.o. 70.000,00
20. Barf d.o.o. 30.000,00
21.. DENTAL VISION d.o.o. 70.000,00
22. AKA TIM d.o.o. 9.705,74
23. ADRIA ZASTUPANJE d.o.o. 30.000,00
24. ESCO grupa d.o.o. 70.000,00
25. Gama team d.o.o. 15.105,66
26. IDENTUM d.o.o. 12.100,40
27. Indel-zaštita d.o.o. 9.382,05
28. MAPA d.o.o. 30.000,00
29. I NOVA, vl. Irena Leskur 6.990,43
30. IN MEDIAS 10.000,00
31. VBD d.o.o. 12.058,38
32. Parve d.o.o. 30.000,00
33. P.A.R.d.o.o. 1.950,00
34. Kamino, obrt za dimnjačarske usluge, vl. Ivica Ćendo 30.000,00
35. RITEH d.o.o. 10.882,40
36. Fotokopiranje i tisak Zambelli vl. Rudolf Zambelli 70.000,00
37. Conim d.o.o. 10.629,93
38. Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Jasmir Zulić 6.964,87
39. MOTIV d.o.o. 725,00
40. MEDICOM RAČUNOVODSTVO d.o.o. 2.967,50
41. KV-stan d.o.o. 17.222,72
42. INELTEH d.o.o. 70.000,00
43. Uslužni obrt VEDECO TEAM vl. Dario Mančić 8.199,42
44. ROTHMED d.o.o. 2.332,83
45. Zubotehnički laboratorij Sanja Stražičić 70.000,00
46. Hrvatska udruga fasadera 5.118,50
47. NELLY d. o. o. 25.415,22
48. USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU I REHABILITACIJU U KUĆI HELENA SMOKROVIĆ 12.750,00
49. DIR – COM d.o.o. 5.732,28
50. Fris j.d.o.o. 28.156,86
51. ADRIA SHIPPING d.o.o. 30.000,00
52. Hortiriviera d.o.o. 26.842,40
53. Doris, obrt za kozmetičke usluge , vl. Doris Vučko 16.928,78
54. Bertone d.o.o. 64.670,00
55. RI – PLAM USLUGE d.o.o. 3.789,00
56. Franela d.o.o. 11.480,00
57. L P d.o.o. 1.583,37
58. Pekarski obrt “Sveti Kuzam” vl. Nenad Arbanas 3.275,00
59. Radionica j.d.o.o. 7.669,41
60. Pont d.o.o 8.440,00
61. GUMA j.d.o.o. 30.000,00
62. INKAL d.o.o. 8.424,00
63. POSLOVNI BIRO PBIRO d. o. o. za poslovno savjetovanje 5.423,00
64. Računovodstveni obrt Terra vl. Laura Žeželić 8.680,00
65. IND-EKO d.o.o. 70.000,00
66. Amico ekspert j.d.o.o. 13.020,00
67. LIGHT WAVE d.o.o. 30.000,00
68. USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH DANTE 12.956,30
69. Linit design d.o.o 16.663,20
70. CipherSoft d.o.o. 30.000,00
71. Nana d.o.o. 30.000,00
72. VRIM MOTO d.o.o. 13.640,17
73. FIRST IN d.o.o. 58.254,98
74.  Adria P.A. d.o.o. 70.000,00
75. ATI LOGISTIKA d.o.o. 12.048,14
76. Adriadrop, obrt za web i marketing, vl. Marko Blažeković 18.954,72
77. Kompare online d.o.o. 20.000,00
78. OPREMA BARIČEVIĆ d.o.o. 4.812,71
79. TORP d.o.o. 4.498,80
80. IDEJA d.o.o. 10.000,00
81. Silos Group d.o.o. 15.200,00
82. EKSPERT, ustanova za obrazovanje odraslih 10.000,00
83. AM Projekt d.o.o. 4.000,00
84. Odvjetnik Dajana Sobol 2.239,36
85. GAMS d.o.o. 5.706,24
86. Boniplast vl.Iva Bonifačić 62.694,16
87. GRD d.o.o. 10.000,00
88. VETERINARSKA STANICA RIJEKA d.o.o. 15.019,08
89. RIJEKATANK d.o.o. 15.000,00
90. ADRIATIC FRESH j.d.o.o. 30.000,00
91. BIS d.o.o. 1.960,00
92. Elektro Merkur d.o.o. 5.545,00
93. ZDL arhitekti d.o.o. 46.473,79
94. RIMA d.o.o. 20.000,00
95. Signature Networks d.o.o. 16.815,46
96. MASTER ŠPED d.o.o. 4.828,20
97. Tomulić Vehovec, Obrt za usluge, vl. Marjeta Tomulić Vehovec 9.161,09

Grad Rijeka