Povežite se s nama

Akcija mladih traži prekršajnu i kaznenu odgovornost INA d.d. zbog nedavnog zagađenja okoliša ispred INA Rafinerije nafte Rijeka u Kostreni.

Anet Trope, članica Interesnog odbora Akcije mladih za Ekologiju i okoliš istakla je da je ova tiskovnu konferencija sazvana kako bi objavili da će AKCIJA MLADIH tražiti prekršajnu i kaznenu odgovornost tvrtke INA d.d. i odgovornih osoba zbog nedavnog zagađenja okoliša ispred INA Rafinerije nafte Rijeka u Kostreni.

– Na temelju onečišćenja mora i kopna na području Kvarnera koji su nastali zbog curenja lož ulja u drenažne cijevi za oborinske vode u ožujku u Kostreni i zbog spoznaje da INA i odgovorne osobe u toj tvrtki nisu ništa poduzele da saniraju onečišćenje prije njegovog curenja u more 12. svibnja 2016.

– Posljedica je da su oborinske vode umjesto nadležnih službi oprale drenažne cijevi, lož ulje je iscurilo u more i nastao je jedan od najvećih Eko incidenata na Jadranu u posljednjih 20ak godina. Apsolutno je jasno da je došlo do rušenja sigurnosnih standarda i sporno je dal INA d.d. u sklopu svog pogona INA rafinerije nafte Rijeka ispunjava sve zakonske propise.

– Smatramo da treba napraviti reviziju okolišne dozvole, dozvole koja se izdaje za rad postrojenja u kojima se obavlja djelatnost kojima se mogu prouzročiti emisije kojima se onečišćuje tlo, zrak, voda i more. Ministarstvo zaštite okoliša mora napraviti temeljitu kontrolu poslovanja – geološka istraživanja, te onečišćivač mora dati državi podatke o zagađenju koje je sam prikupio. Mora se napraviti kvalitetno istraživanje jer se na spremnicima INA rafinerija nafte Rijeka (koja nije napravila kontrolu kao Janaf), vide rupe veličine šake, kompletno postrojenje je u iznimno lošem stanju i moramo biti svjesni koliko je to opasan problem. Ovakvim nemarom već sutra može nam se desiti svakodnevno curenje nafte i nove ekološke katastrofe.

– Ono što je apsolutno jasno da je narušen javni interes, da je dovedena u pitanje zaštita zdravlja i života građana, da je zagađenja mora i obale iznimno i da za sve to netko mora odgovarati. – zaključila je Trope.

Bojan Kurelić, predsjednik riječkog ogranka Akcije mladih istaknuo je:

– Akcija mladih od 2005. se bori protiv zagađivača kao što je ova rafinerija, ne zato što mi ne volim industriju, nego zato što postrojenja poput Rafinerije nafte Rijeka u Kostreni ne poštuju zakonske obveze i sigurnosne standarde a institucije koji bi trebale štititi građane nažalost su na strani zagađivača i krupnog kapitala. Ono što smo naučili u toj borbi je činjenica da kapital prepoznaje samo jedan cilj a to je profit, pa upravo zato INU treba sukladno važećim zakonskim propisima adekvatno lupiti po džepu prekršajnim prijavama, a protiv odgovornih osoba podnijeti kaznene prijave.

– S obzirom na to da nadležne institucije i inspekcijske službe u ovakvim slučajevima obično imaju problem pronaći zakonska uporišta za pisanje prijava, mi ćemo im rado pomoći pa izdvojiti samo neke od članaka na temelju kojih INA d.d. i odgovorne osobe u toj tvrtki moraju odgovarati.

– Za početak prekršajne prijave protiv INA d.d.na temelju članka 260. Zakona o okolišu stavak 8., 9., 10. i 11.: (1) Novčanom kaznom od 100.000,00 do 250.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

  • Stavak 8. ne poduzme potrebne mjere za otklanjanje značajnog onečišćenja tla ili podzemnih voda opasnim tvarima koje je postrojenje uzrokovalo (članak 111. stavak 5.),
  • Stavak 9. ne poduzme bez odgađanja potrebne radnje s ciljem uklanjanja, kontrole, ograničavanja ili smanjenja nađenih opasnih tvari (članak 111. stavak 6.),
  • Stavak 10. ne poduzme potrebne radnje s ciljem uklanjanja, kontrole, ograničavanja ili smanjenja opasnih tvari na lokaciji postrojenja (članak 111. stavak 7.),
  • Stavak 11. ne obavijesti Ministarstvo bez odgađanja ili ne poduzme mjere za ograničavanje posljedica za okoliš i sprječavanje mogućih nezgoda i nesreća, odnosno ne poduzme mjere za ograničavanje posljedica za okoliš i sprječavanje daljnjih nezgoda i nesreća koje je odredilo nadležno tijelo (članak 116.)

A kaznena prijave ide na temelju Kaznenog zakona Republike Hrvatske

GLAVA DVADESETA (XX.) KAZNENA DJELA PROTIV OKOLIŠA

Članak 193. (1) Tko protivno propisima otpusti, unese ili ispusti količinu tvari ili ionizirajućeg zračenja u zrak, tlo, podzemlje, vodu ili more kojom se može trajnije ili u znatnoj mjeri ugroziti njihova kakvoća ili se mogu u znatnoj mjeri ili na širem području ugroziti životinje, bilje ili gljive, ili se može ugroziti život ili zdravlje ljudi, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina. – zaključio je Kurelić

Darjan Buković, član Županijske skupštine PGŽ u ime Akcije mladih istaknuo je da će predstavnici Akcije mladih u skupštini PGŽ tražiti da se o Rafineriji nafte Rijeka raspravlja na posebnoj tematskoj sjednici, jer ovaj incident je kap koja je prelila čašu strpljenja građana.

– Godine neulaganja i nebrige jednostavno su morale doći na naplatu. Od prodaje INE MOLu ulaganja i postrojenja Rafinerije nafte Rijeka su minimalna i samo je bilo pitanje trenutka kada će se nešto ovakvo desiti i samo je pitanje trenutka kada će se nešto ovako ili gore ponoviti. –

– Obzirom da godinama MOL svojim odlukama uništava imovinu INE i godinama svojom nebrigom i nemarom ugrožava zdravlje građana ove županije ovim putem pozivam i prvog potpresjednika Vlade RH gospodina Karamarka, dokazanog prijatelja MOLovih interesa u RH da dođe i povede svoju suprugu također, vidi razmjere onečišćenja i neulaganja u postrojenje rafinerije. A mogu slobodno kad već primaju dotacija od tog istog MOLa, zasuć rukave i on i gospođa pa se ulovit čišćenja. – zaključio je Buković.