Povežite se s nama

Vijesti

Autotrolej traži novog direktora nakon što je Rajčić dao ostavku

Objavljeno

na


Komunalno društvo Autotrolej koje je u većinskom vlasništvu Grada Rijeke koncem ovog ljeta ostalo je bez čelne osobe nakon što je Marin Rajčić navodno dao ostavku na svoju funkciju.

Rajčić je trebao prema odluci Skupštine Autotroleja biti direktor do 2020. godine, ali iz javnosti zasad nepoznatih razloga on je ipak odlučio napustiti to radno mjesto.

Autotrolej je pomalo u tišini raspisao natječaj za novog direktora, a zainteresirani kandidati moraju se javiti do konca rujna.

“Za direktora Društva može biti imenovana osoba koja, pored općih uvjeta utvrđenih člankom 239 stavak 2 Zakona o trgovačkim društvima, a u vezi članka 423 stavka 1 Zakona o trgovačkim društvima, ispunjava sljedeće uvjete:
-da ima VSS/VII-1 stupanj stručne spreme (diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij
-da ima 5 (slovima: pet) godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima
-organizacijske sposobnosti, sklonost timskom radu, komunikacijske vještine

Uz prijavu, natjecatelji trebaju priložiti:
-dokaz o stručnoj spremi (izvornik ili ovjerenu kopiju diplome)
-dokaz o ukupnom radnom iskustvu (ispis elektroničkog zapisa podataka HZMO-a ili potvrda o podacima evidentiranim u evidenciji HZMO-a)
-potvrdu poslodavca o radnom iskustvu na rukovodećim poslovima
-potvrdu o državljanstvu (ovjerenu presliku domovnice)
-uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca od dana objave ovog natječaja)
-životopis
-viziju društva do 2022. godine

Ispunjavanje uvjeta organizacijskih sposobnosti, komunikacijskih vještina i drugi uvjeti, utvrđuju se uvidom u životopis i dokumentacijom priloženom uz prijavu na natječaj. Direktora imenuje Skupština Društva na vrijeme od 4 (slovima: četiri) godine. Rok za podnošenje prijava je 15 (slovima: petnaest) dana od dana objave natječaja u javnom glasilu. Prijave se podnose na adresu: KD Autotrolej d.o.o., Školjić 15, Rijeka, s naznakom “Natječaj za izbor i imenovanje direktora.“ Nepotpune i nepravovremeno pristigle prijave neće se razmatrati”, stoji u tekstu natječaja koji je objavljen 14. rujna.

Dodajmo tome da je Rajčić kao direktor KD Autotrolej imao ugovornu mjesečnu bruto plaću od 23.181 kn.

Marketing
Marketing
Marketing
Marketing

Facebook video

Klapa Intrade u Opatiji

Fiuman Plus

Facebook

Instagram