Povežite se s namaU petak 13. siječnja s početkom u 10 sati u Centru tehničke kulture Rijeka bit će održana besplatna radionica na temu prijave na natječaj programa Erasmus+, najvećeg programa Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport. Radionica će biti održana uz financijsku potporu Agencije za mobilnost i programe EU te Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a prijave na istu zaprimaju se do četvrtka 12. siječnja u 14 sati.

Nova godina donosi i nove rokove za prijavu na natječaj programa Erasmus+, najvećeg programa Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport. Program pruža brojne mogućnosti, među kojima i mogućnost za mobilnost u svrhu učenja putem razmjena za mlade i usavršavanja osoba koje rade s mladima, a upravo o tome će biti riječ na radionici Prijave na natječaj Erasmus+.

Na radionici će se govoriti o programu Erasmus+ općenito te o prijavi na natječaj, ispunjavanju obrazaca, pronalasku partnera, evaluaciji prijave i iskustvima onih koji su se već prijavljivali na projekte ovog programa.

Radionica će se biti održana uz financijsku potporu Agencije za mobilnost i programe EU te Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a na radionicu se može prijaviti slanjem maila na adresu hgalogaza@ctk-rijeka.hr. Prijave se zaprimaju do četvrtka 12. siječnja u 14 sati.

S obzirom na široko područje programa Erasmus+, kao što je već rečeno, na radionici će biti obrađena područja razmjena mladih i usavršavanja osoba koje rade s mladima.

Razmjena mladih je aktivnost koja omogućuje skupinama mladih iz različitih zemalja da se sastanu i zajednički provode program neformalnog učenja koji su samostalno osmislili i pripremili prije razmjene. Aktivnost može trajati do 21 dan, a temelji se na transnacionalnoj suradnji između dvaju ili više organizacija sudionica iz različitih zemalja i izvan Europske unije. Pojedinci ne mogu samostalno sudjelovati u razmjeni mladih, već putem organizacija koje podnose projektne prijave Agenciji, a upravo je iz tog razloga jako bitno znati podnijeti prijavu ili pronaći partnera iz europske zemlje.

Usavršavanja osoba koje rade s mladima su aktivnosti kojima se podupire stručno usavršavanje osoba koje rade s mladima, tzv. youth workera, te se time jačaju kapaciteti organizacija iz kojih oni dolaze. Prijaviti se mogu projekti kao što su međunarodni seminari, osposobljavanja, događanja za uspostavljanje kontakta sa sličnim organizacijama iz drugih država, studijski posjeti ili razdoblja promatranja rada u organizacijama u inozemstvu aktivnima u području mladih.

Prvi rok za prijavu projekata razmjena mladih i usavršavanja osoba koje rade s mladima je 2. veljače 2017.