Povežite se s namaU okviru svojih programa rada za 2015. godinu, Vijeća mjesnih odbora Grada Rijeke organiziraju akciju “Biramo najljepšu okućnicu, balkon i prozor”. Zainteresirani građani mogu se prijaviti u sjedištima mjesnih odbora u periodu od 4. do 15. svibnja 2015., odnosno u Direkciju za mjesnu samoupravu i upravu, Trpimirova 2/IV.

Prijave kao i sve potrebne informacije i obavijesti mogu se predati i dobiti radnim danom u uredovno vrijeme od 8,00 sati do 12,00 sati na slijedećim adresama:
 1. za područje MO Banderovo – Rudolfa Tomšića 15, Rijeka, tel. 676- 050,672-365
 2. za područje MO Belveder – Volčićev trg 2, Rijeka, tel. 511-522
 3. za područje MO Brašćine Pulac – Volčićev trg 2, Rijeka, tel. 511-522
 4. za područje MO Bulevard – Šetalište I. G. Kovačića 12, Rijeka, tel. 423-602
 5. za područje MO Draga – Draga Brig 24, Rijeka, tel. 458-270
 6. za područje MO Drenova – Cvetkov trg 1, Rijeka, tel. 255-275
 7. za područje MO Gornja Vežica – dr. Zdravka Kučića 1, Rijeka, tel. 411-514
 8. za područje MO Gornji Zamet – Milice Jadranić 2, Rijeka, tel. 401-871, 209-370
 9. za područje MO Grad Trsat – Šetalište Joakima Rakovca 33, Rijeka, tel. 217-243
 10. za područje MO Grbci – Dražička 4, Rijeka, tel. 637-741
 11. za područje MO Kantrida – Lovranska 10, Rijeka, tel. 262-854
 12. za područje MO Kozala – Volčićev trg 2, Rijeka, tel. 546-412
 13. za područje MO Mlaka – G. Duella 2, Rijeka, tel. 672-241
 14. za područje MO Orehovica – Kalina 2, Rijeka, tel. 459- 068, 637-741
 15. za područje MO Pašac – Balda Fućka 39, Rijeka,  tel. 252-530, 252-298
 16. za područja MO Pećine –  J. P. Kamova 73, Rijeka, tel. 436-233
 17. za područje MO Pehlin – Pehlin 58, Rijeka, tel. 269-617
 18. za područje MO Podvežica – Kvaternikova 58, Rijeka, tel. 437-647
 19. za područje MO Srdoči – Miroslava Krleže 4, Rijeka, tel. 624-358
 20. za područje MO Sv. Kuzam – Sveti Kuzam 19, 51223 Škrljevo, tel. 251-788, 458-270
 21. za područje MO Svilno – Svilno 82, 51219 Svilno, tel. 252-298
 22. za područje MO Škurinje –  S. J. Bujkove 44, Rijeka, tel. 268-100
 23. za područje MO Škurinjska Draga – Porečka 94, Rijeka, tel. 514-968
 24. za područje MO Vojak – Mihanovićeva 1, Rijeka, tel. 422 – 328, 217-243
 25. za područje MO Zamet – Trg riječkih olimpijaca 3, Rijeka, tel. 209-270

Napomena: prijave se mogu dostavljati i na e-mail adrese mjesnih odbora, a u slučaju odsutnosti tajnika prijedlozi se mogu dostaviti e-mailom ili pismeno Odjelu za gradsku samoupravu i upravu, Direkciju za mjesnu samoupravu, Trpimirova 2/IV.
Za sve informacije vezane uz ovu akciju građani se mogu obratiti u sjedište navedenih mjesnih odbora ili na telefon 209-297 i 209-296.

Posebna napomena:
Građani koji žive u mjesnim odborima koji unutar svojih programa rada nemaju predviđenu akciju “Birajmo naj okućnicu, balkon ili prozor” (Brajda-Dolac, Centar-Sušak, Krimeja, Luka, Podmurvice, Potok, Sveti Nikola, Školjić i Turnić), a žele učestvovati u akciji, mogu svoje prijave dostaviti na tel: 209-296 ili 209-297 ili na e-mail: divna.pedic@rijeka.hr ili dragica.fadljevic@rijeka.hr.

Grad Rijeka