Povežite se s namaOdjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb Grada Rijeke pripremio je izvještaj o kakvoći mora za kupanje na plažama koje se nalaze na riječkom području koji se odnosi na prethodnu godinu.

Na velikoj većini plaža na području Rijeke more je dobilo izvrsnu ili dobru ocjenu, no ipak ima i nekoliko plaža koje su dobile lošu ocjenu na godišnjoj ili čak i na konačnoj razini, što znači da je kakvoća mora već nekoliko godina na niskoj razini.

Plaže koja bi prema spomenutom izvještaju zbog kakvoće mora trebalo izbjegavati su sljedeće: Grčevo, Kantrida – 3. maj, Kantrida – zapad i Kantrida – istok.

Na području grada Rijeke (od Preluka do Pećina) kontrola kakvoće mora provodi se 10 puta tijekom sezone kupanja, u razdoblju od mjeseca svibnja do rujna, tj. od početka do kraja sezone kupanja i to na ukupno 21 mjernih točaka. Ispitivanje kakvoće morske vode uključuje terenska opažanja i laboratorijska ispitivanja.

Uzorci morske vode za analizu uzimaju se u sterilne bočice i analiziraju u roku od 6 sati. Prilikom uzorkovanja bilježe se osnovni meteorološki i hidrološki podaci, podaci vezani uz izgled morske vode: vidljivost, boja, prozirnost, vidljiva otpadna tvar i mineralna masnoća, podaci o cvatu mora i sl. Laboratorijska ispitivanja sastoje se od određivanja saliniteta mora i mikrobioloških pokazatelja čistoće mora, crijevnog enterokoka i Escherichia coli.

Na lokaciji Kantrida – istok, već četvrtu sezonu za redom konačna ocjena je, prema hrvatskim kriterijima, nezadovoljavajuća. Ali je bitno naglasiti, da prema kriterijima iz EU Direktive (2006/7/EC), navedena lokacija niti u jednoj sezoni nije ocjenjena kao nezadovoljavajuća. Prema EU Direktivi o vodi za kupanje, ako je more klasificirano kao “nezadovoljavajuće” tijekom pet uzastopnih godina, potrebno je uvesti trajnu zabranu kupanja. Pod pojmom “trajno”, podrazumijeva se zabrana odnosno upozorenje koje traje najmanje jednu sezonu kupanja.

Kako u našem važećem zakonskom propisu (Uredba o kakvoći mora za kupanje), nije navedeno kako postupati kad je konačna ocjena nezadovoljavajuća, primjenjuju se kriteriji EU Direktive.

kakvoca-mora-2015