Povežite se s nama



Komunalno društvo Čistoća predstavilo je u sklopu Riječkih energetskih dana nova električna vozila, 4 električna bicikla, kamion s pogonom na stlačeni prirodni plin te mobilno reciklažno dvorište koje se putem fotonaponskih panela opskrbljuje električnom energijom. Nova vozila obišli su i riječki gradonačelnik Vojko Obersnel sa suradnicima i Danijel Žamboki, pomoćnik ministra za graditeljstvo i energetsku učinkovitost u zgradarstvu.

Komunalno društvo Čistoća predstavilo je ispred zgrade gradske uprave nova vozila i opremu kao dio aktivnosti koje trebaju rezultirati znatno većom zaštitom okoliša i energetskom učinkovitošću uz istovremeno unapređenje integriranog sustava primarne selekcije .

KD Čistoća je nabavila i uvela u funkciju višenamjenska električna komunalna vozila tipa Mega koja koriste energiju pohranjenu u akumulatoru i koja značajno smanjuju onečišćenje zraka u gradu. Riječ je o vozilima na električni pogon iz serije su Multitruck Kipera, najveće brzine kretanja 40 km/h, radijusa okretanja 4 metra i dosega baterija 110 kilometara, koja su idealna za gradske uvjete, a njihovom nabavom KD Čistoća se pridružila sve široj upotrebi električnih vozila u komunalnom segmentu javnoga prometa.

Električno vozilo-porter namijenjeno prikupljanju papira i kartonske ambalaže nabavljeno je uz potporu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a porter namijenjen prikupljanju tetra ambalaže je nabavljen u suradnji s tvrtkom Tetra Pak.

Volkswagen e-up! osobno vozilo s električnim pogonom, osim što ima nultu emisiju štetnih plinova, ima doseg od 160 kilometara s jednim punjenjem baterije, što je idealno za rad djelatnika na terenu u režimu gradske vožnje koja pretpostavlja česta stajanja u prometu, savladavanje uskih ulica te istovremeno putne brzine prihvatljive u gradskim uvjetima. Vozilo je nabavljeno uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Nabavljena su i 4 električna bicikla IEV Cargomaster Light, također uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Ovaj model električnog bicikla, za koji nije potrebna dozvola ili registracija, osim što ispunjava stroge sigurnosne kriterije, povećava efikasnost rada komunalnih službi jer lakše prolaze dijelovima grada s uskim ulicama.

Od vozila s pogonom na stlačeni prirodni plin, predstavljeno je manje teretno vozilo – kamion marke IVECO, čiji motor zadovoljava EURO 6 standard. Vozilo ima nadogradnju zapremine 7m3, pogodno je za uske ulice i namijenjeno prikupljanju odvojenih vrsta otpada. Vozilo je također nabavljeno uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Smanjenje emisije štetnih plinova iznosi približno 10 do 11 tona godišnje po vozilu čime je učinjen važan iskorak u prilagođavanju voznog parka KD Čistoća dogovorenim ciljevima smanjenja negativnog utjecaja prometa na okoliš. Nabavka vozila na električni pogon kao i vozila s niskom emisijom štetnih plinova sukladna je s ciljevima postavljenim u Akcijskom planu energetski održivoga razvitka Grada Rijeke.

Predstavljeno je i mobilno reciklažno dvorište koje građanima daje mogućnost zbrinjavanja različitih vrsta otpada iz kućanstava na kućnom pragu. Osim vrsta koje se već prikupljaju putem spremnika postavljenih na javnoj površini i reciklažnih dvorišta, u mobilnom reciklažnom dvorištu omogućeno je i prikupljanje problematičnih vrsta otpada od građana.

Mobilno reciklažno dvorište je prenosivo zahvaljujući svojoj strukturi u kojoj je prijevoz otpada osiguran od pomicanja. Opremljeno je računalnom opremom za certificirano vaganje prikupljenog materijala i memoriranje vezanih podataka kao što su vrijeme, masa skupljanog materijala i tip materijal koji je prikupljen. Također je opremljeno sigurnosnom opremom, vodom, sustavom signalizacije, a putem fotonaponskih panela opskrbljuje se električnom energijom uz mogućnost spajanja na vanjsku električnu mrežu. Ovo mobilno reciklažno dvorište ima djelatnika zaduženog za prihvat otpada.

Raspored lokacija i termini zadržavanja mobilnih reciklažnih dvorišta na pojedinim lokacijama građanima dostupni su na mrežnim stranicama KD Čistoća, kao i na info lecima koji se građanima periodički šalju.

Nova vozila i opremu uz stručno vođenje Bojana Jurdane, direktora Komunalnog društva Čistoća d.o.o. Rijeka obišli su i riječki gradonačelnik Vojko Obersnel sa suradnicima i Danijel Žamboki, pomoćnik ministra za graditeljstvo i energetsku učinkovitost u zgradarstvu.

Pomoćnik ministra obišao je i zgradu Osnovne škole Nikola Tesla Naime, jedan od četiri objekta za čiju je energetsku obnovu Grad Rijeka temeljem javnog poziva Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja objavljenog u sklopu Pilot projekta „Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja” ostvario pravo na bespovratna sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Grad Rijeka