Povežite se s nama
U četvrtak 30. srpnja 2015. g. Županijski centar za gospodarenje otpadom Marišćina započinje s probnim radom tijekom kojeg će od KD Čistoća Rijeka, a prema potrebi i od KD „Komunalac“ Jurdani, prihvaćati i obrađivati komunalni otpad. Predviđeno trajanje pokusnog rada postrojenja je osam tjedana tijekom kojih Izvođač mora dokazati njegovu proizvodnu funkcionalnost.


Dobivanjem potrebnih dozvola i provjerom ugrađene opreme od strane Nadzornog inženjera zadovoljeni su svi preduvjeti za početak probnog rada ŽCGO Marišćina.  Prvi  korak u postupku uspostave funkcije postrojenja za mehaničko-biološku obradu (MBO), predstavljao je period predispitivanja svakog zasebnog dijela ugrađene opreme, koji je uspješno obavljen i odobren Izjavom Nadzornog inženjera.

Za obavljanje daljnjih ispitivanja dobivena je sva potrebna dokumentacija, predviđena zakonskom regulativom Republike Hrvatske, provedeno je tvorničko ispitivanje pribavljen dokaz o provedenim mjerama zaštite na radu, i pozitivni rezultati ispitivanja od strane Ex-Agencije te privremena dozvola za gospodarenje otpadom, a izvršena je i prijava pokusnog rada Ministarstvu graditeljstva sukladno odredbama Zakona o građenju. 


Time su zaključene sve potrebne predradnje za izvršenje drugog po redu koraka koji podrazumijeva pokusni rad Centra, tijekom kojega će se dokazivati ispravnost rada postrojenja u cjelini, prema ugovorom predviđenim radnim uvjetima, što znači da će Centar tijekom pokusnog rada prihvaćati i obrađivati komunalni otpad u maksimalnoj količini od 200 tona na dan. Komunalni otpad će se u periodu pokusnog rada preuzimati od Komunalnog poduzeća Čistoća Rijeka i prema potrebi od Komunalnog poduzeća „Komunalac“ Jurdani. Proizvedene količine goriva iz otpada tijekom probnog rada preuzimat će tvornica cementa „Holcim“ iz Koromačnog, također bez naknade.

Period pokusnog rada određen je Ugovorom. Predviđeno trajanje pokusnog rada postrojenja je osam tjedana tijekom kojih Izvođač mora dokazati proizvodnu funkcionalnost MBO postrojenja. Ovaj se period može produžiti ukoliko se ustanove značajnija odstupanja od rezultata traženih u ugovornoj dokumentaciji. Unutar tog perioda kroz četiri tjedna vrši se najprije ispitivanje opreme u biološkom dijelu postrojenja, a potom u istom trajanju i testiranje opreme u mehaničkom djelu MBO postrojenja.

Tijekom probnog rada čije je trajanje predviđeno maksimalno šest mjeseci, Izvođač dokazuje ugovorne parametre koji se tiču kvalitete i učinkovitosti postrojenja. Period dokazivanja ostalih ugovornih performansi postrojenja, predviđen je kroz daljnje dvije godine, a odvijat će se kako je propisano u različitim režimima rada, od normalnog proizvodnog kapaciteta od 350 t/dan pa do maksimalnog proizvodnog kapaciteta od 400 t/dan. Dnevni rad postrojenja baziran je na osmosatnom radnom vremenu i šest radnih dana u tjednu.

CZGO Marišćina će pokrivati potrebe 300.000 stanovnika Primorsko-goranske županije. Njegovim  otvaranjem stvara se  preduvjet da se u roku od godine dana od otvaranja saniraju i zatvore sva odlagališta na području županije. Kako je izjavila je načelnica sektora za EU fondove Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Maja Feketić, iako je izgradnja trajala duže od planiranog, realizacija prvog modernog centra za gospodarenje otpadom u Republici Hrvatskoj uspješno je privedena kraju, u skladu s nacionalnom regulativom i svim važećim europskim direktivama. Vrijednost centra je 277 milijuna kuna. Sufinanciran je sa 71% sredstava iz EU fondova, dok su ostatak iznosa osigurali Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Grad Rijeka, Primorsko-goranska županija i tvrtka Ekoplus koja će upravljati centrom.

Grad Rijeka