Povežite se s namaOd 20. lipnja do 20. rujna 2016. godine, Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb Grada Rijeke organizira akciju zaprimanja zahtjeva građana Rijeke za podmirenje troškova marende i obroka u produženom/cjelodnevnom boravku učenicima osnovnih škola u 2016./2017. godini i za poklon-bon učenicima osnovnih škola za školske knjige u 2016./2017.

Zahtjevi se uz prateću dokumentaciju podnose radnim danom od 8.30 do 15.30 u šalter-sali Gradske uprave, Titov trg 3, šalter br. 5.
Podmirenje troškova marende i obroka u produženom/cjelodnevnom boravku učenicima oš u 2016./2017. godini:

 • Podmirenje mjesečnih troškova organizirane marende i obroka u produženom/cjelodnevnom boravku učeniku OŠ u 100% iznosu.
 • Pravo na podmirenje troškova vrijedi do kraja školske godine.
 • Podmirenje troškova marende i obroka u produženom/cjelodnevnom boravku može ostvariti dijete – učenik osnovne škole ili Centra za odgoj i obrazovanje Rijeka koje ostvaruje pravo na osobnu invalidninu ili doplatak za pomoć i njegu pri Centru za socijalnu skrb Rijeka, dijete iz kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade pri Centru za socijalnu skrb Rijeka ili iz kućanstva čiji su prosječni mjesečni prihodi u zadnja tri mjeseca niži od cenzusa prihoda koje je utvrdio Grad Rijeka za pojedini broj članova kućanstva (cenzus za dvočlano kućanstvo 2900 kn, tročlano kućanstvo 3900 kn, četveročlano kućanstvo 5000 kn, brojnija kućanstva + 700 kn za svakoga dodatnog člana), dijete hrvatskoga ratnoga vojnog invalida ili civilnog invalida Domovinskog rata te udomljeno dijete.

Potrebna dokumentacija:

 • osobna iskaznica podnositelja zahtjeva (original na uvid)
 • OIB svih članova kućanstva

  i

 • rješenje Centra za socijalnu skrb Rijeka o ostvarivanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu i potvrda o zadnjem primitku sredstava (originali na uvid i preslike)

  ili

 • rješenje Centra za socijalnu skrb Rijeka o ostvarivanju prava djeteta na doplatak za pomoć i njegu ili osobnu invalidninu i potvrda o zadnjem primitku sredstava (originali na uvid i preslike)

  ili

 • rješenje o statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida ili rješenje o statusu civilnog invalida Domovinskog rata (original na uvid i preslika)

  ili

 • rješenje nadležnog centra za socijalnu skrb o udomiteljstvu djeteta bez odgovarajuće roditeljske skrbi ili udomiteljski ugovor (original na uvid i preslika)

  ili

 • potvrde o radnoj aktivnosti i prihodima svih članova kućanstva u zadnja tri mjeseca (originali na uvid i preslike) / (napomena: samohrani roditelj prilaže i izvadak iz matične knjige rođenih (preslika ne starija od 6 mjeseci):
  – polaznik SŠ/student: potvrda o redovitom školovanju ili studiranju
  – zaposlen: obrazac IP ili isplatne liste ili potvrda HZZO-a o naknadi za vrijeme rodiljnog dopusta ili rješenje HZZO-a o pravu na dopust za njegu djeteta i naknadu plaće
  – samozaposlen (vl. poduzeća ili obrta, slobodno zanimanje): porezno rješenje za prethodnu godinu ili potvrda o visini dohotka/dobiti za prethodnu godinu ili obrazac IP ovjeren od knjigovođe ili platne liste ovjerene od knjigovođe ili potvrda HZZO-a o naknadi za vrijeme rodiljnog dopusta ili rješenje HZZO-a o pravu na dopust za njegu djeteta i naknadu plaće
  – nezaposlen: uvjerenje HZZ-a ili potvrda HZZO-a o naknadi za vrijeme rodiljnog dopusta ili ugovor o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa
  -radno nesposobna odrasla osoba: rješenje HZMO-a o pravu na invalidsku mirovinu zbog opće nesposobnosti za rad i odrezak od mirovine u RH ili rješenja CZSS-a Rijeka o osobnoj invalidnini ili doplatku za pomoć i njegu i potvrda o zadnjem primitku sredstava od CZSS-a Rijeka i sl.
  – umirovljenik: odrezak od mirovine u RH i/ili potvrda o visini mirovine iz inozemstva i/ili potvrda HZMO-a o nekorištenju mirovine u RH
  – kućanica: potvrda HZZO-a za osiguranu osobu člana obitelji osiguranika u obveznom zdravstvenom osiguranju.

Poklon-bon učenicima osnovnih škola za školske knjige u 2016./2017.:

 • Poklon-bon u iznosu od 500 kn za školske knjige učenika od 1. do 4. razreda OŠ ili u iznosu od 1 000 kn za školske knjige učenika od 5. do 8. razreda OŠ može ostvariti dijete iz kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade pri Centru za socijalnu skrb Rijeka.
 • Poklon-bon u iznosu od 250 kn za školske knjige učenika od 1. do 4. razreda OŠ ili u iznosu od 500 kn za školske knjige učenika od 5. do 8. razreda OŠ može ostvariti dijete iz kućanstva čiji su prosječni mjesečni prihodi u zadnja tri mjeseca niži od cenzusa prihoda koje je utvrdio Grad Rijeka za pojedini broj članova kućanstva (cenzus za dvočlano kućanstvo 2900 kn, tročlano kućanstvo 3900 kn, četveročlano kućanstvo 5000 kn, brojnija kućanstva + 700 kn za svakoga dodatnog člana), odnosno dijete koje je korisnik prava na doplatak za pomoć i njegu ili prava na osobnu invalidninu pri Centru za socijalnu skrb Rijeka te udomljeno dijete.
 • Prošlogodišnji korisnici ove pomoći dužni su u razdoblju od 20. lipnja do 20. srpnja 2016. ili od 22. kolovoza do 9. rujna 2016. vratiti rabljene školske knjige u skladište Gradskog društva Crvenog križa na Mlaki (Podpinjol 3a i 5). Radno vrijeme skladišta je ponedjeljkom i utorkom od 12 do 18 sati, a od srijede do petka od 10 do 16 sati.
 • Ovogodišnji korisnici će uz predočenje poklon-bona moći preuzeti rabljene školske knjige u istom razdoblju i na prije navedenom mjestu a nove školske knjige do 20. rujna 2016. u jednoj od riječkih knjižara (popis u privitku poklon-bona).
 • Korisnici su dužni čuvati školske knjige i vratiti ih Gradu Rijeci po završetku školske godine 2016./2017. kako bi se mogle koristiti i sljedeće školske godine.

Potrebna dokumentacija:

 • osobna iskaznica podnositelja zahtjeva (original na uvid)
 • OIB svih članova kućanstva
  i
 • ješenje Centra za socijalnu skrb Rijeka o ostvarivanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu i potvrda o zadnjem primitku sredstava (originali na uvid i preslike)
  ili
 • ješenje Centra za socijalnu skrb Rijeka o ostvarivanju prava djeteta na doplatak za pomoć i njegu ili osobnu invalidninu i potvrda o zadnjem primitku sredstava (originali na uvid i preslike)
  ili
 • rješenje nadležnog Centra za socijalnu skrb o udomiteljstvu maloljetnog djeteta bez odgovarajuće roditeljske skrbi ili udomiteljski ugovor (original na uvid i preslika)
  ili
 • potvrde o radnoj aktivnosti i prihodima svih članova kućanstva u zadnja tri mjeseca (originali na uvid i preslike) / napomena: samohrani roditelj prilaže i izvadak iz matične knjige rođenih (preslika ne starija od 6 mjeseci):
  – polaznik SŠ/student: potvrda o redovitom školovanju ili studiranju
  – zaposlen: obrazac IP ili isplatne liste ili potvrda HZZO-a o naknadi za vrijeme rodiljnog dopusta ili rješenje HZZO-a o pravu na dopust za njegu djeteta i naknadu plaće
  – samozaposlen (vl. poduzeća ili obrta, slobodno zanimanje): porezno rješenje za prethodnu godinu ili potvrda o visini dohotka/dobiti za prethodnu godinu ili obrazac IP ovjeren od knjigovođe ili platne liste ovjerene od knjigovođe ili potvrda HZZO-a o naknadi za vrijeme rodiljnog dopusta ili rješenje HZZO-a o pravu na dopust za njegu djeteta i naknadu plaće
  – nezaposlen: uvjerenje HZZ-a ili potvrda HZZO-a o naknadi za vrijeme rodiljnog dopusta ili ugovor o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa
  – radno nesposobna odrasla osoba: rješenje HZMO-a o pravu na invalidsku mirovinu zbog opće nesposobnosti za rad i odrezak od mirovine u RH ili rješenja CZSS-a Rijeka o osobnoj invalidnini ili doplatku za pomoć i njegu i potvrda o zadnjem primitku sredstava od CZSS-a Rijeka i sl.
  – umirovljenik: odrezak od mirovine u RH i/ili potvrda o visini mirovine iz inozemstva i/ili potvrda HZMO-a o nekorištenju mirovine u RH
  – kućanica: potvrda HZZO-a za osiguranu osobu člana obitelji osiguranika u obveznom zdravstvenom osiguranju.