Povežite se s nama


U petak, 10. ožujka 2017. godine, nakon veoma kratkog, ali konstruktivnog pregovaranja, sindikalni povjerenik Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije u hotelu Lovran Božidar Grgur i direktor hotela Lovran, tvrtke Pol-mot d.o.o. Czeslaw Kisza potpisali su Kolektivni ugovor kojim se uređuju prava i obveze radnika i poslodavca u hotelu Lovran.

Nakon preuzimanja dužnosti direktora hotela  koncem prošle godine, direktor je sa Sindikatom Istre, Kvarnera i Dalmacije uspostavio veoma kvalitetan socijalni dijalog, pa je to rezultiralo i sklapanjem Kolektivnog ugovora, što je rijetko uobičajeno za male kompanije. Naime, hotel Lovran manji je hotel sa ukupno 19 zaposlenih, u vlasništvu poljske korporacije Pol-mot holding. Pokazalo se, da je, kada je u pitanju socijalni dijalog i suradnja sa sindikatom, iznad mnogih hrvatskih poslodavaca. Direktor Kisza je, iako ga Zakon na to nije obvezivao, surađivao sa Sindikatom vezano za promjene u organizaciji rada i poslovanja, smatrajući da je suradnja sa sindikatom veoma važna.

Iako su Kolektivnim ugovorom utvrđena tek nešto veća prava u odnosu na ugovorena Kolektivnim ugovorom ugostiteljstva, vjerujemo da će ostvarenjem poslovnih planova direktora hotela, stvoriti se preduvjeti i za značajnije povećanje materijalnih prava radnika. Kolektivnim ugovorom definirani su i koeficijenti radnih mjesta (koji su se za nekoliko radnika i povećali), najniža osnovna plaća, dodaci na plaću zbog otežanih uvjeta rada (za rad nedjeljom 30%, dvokratni rad 10%, za rad u dane blagdana i neradnih dana 50%, za rad u drugoj smjeni 10%, za noćni rad 30%), dodatak za minuli rad, solidarne potpore, jubilarne nagrade, kriteriji za ostvarivanje godišnjeg odmora, dar djetetu, ali i mogućnost ostvarivanja prava na božićnicu i regresa ukoliko to financijski rezultati omogućuju.

U Sindikatu smo zadovoljni postignutim dogovorom, ali i razinom socijalnog dijaloga koji je započeo dolaskom direktora Kisza, stoji u priopćenju za medije koje potpisuje predsjednica Odbora za turizam SIKD-a Marina Cvitić.