Povežite se s nama

Vijesti

Direktorica TZ Kvarnera održala predavanja studentima u Iki

Objavljeno

na


Fakultet  za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija i ove je godine prigodno obilježio Svjetski dan turizma 27. rujna. Tom prilikom dr.sc. Irena Peršić Živadinov, direktorica Turističke zajednice Kvarnera, dana 15. listopada 2019. godine održala je studentima predavanje i interaktivnu radionicu na temu „Perspektive razvoja turizma: KVANTITETA vs. KVALITETA“.

Direktorica Turističke zajednice Kvarnera dr.sc. Irena Peršić Živadinov, tijekom svog predavanja obradila je aktualnu tematiku o kojoj turističko tržište već dugo vremena debatira. Tema održivog razvoja turizma otvara brojna pitanja: 

Zašto se zalagati za održivi turizam i kvalitetu, a ne masovnost u turističkom razvoju?

Što turističke zajednice i ostale javne institucije u tom pogledu čine i imaju li potporu turističkoga gospodarstva i njegove poslovne strategije? 

Kako izbalansirati pojedinačne gospodarske interese i izgradnju imidža održive destinacije?

S obzirom na promjenjivi karakter modernog turističkog tržišta, svjetska kretanja i trendove u turizmu treba neprestano pratiti. Današnji turisti visoko su ekološki osviješteni, sve više traže boravak u netaknutnoj prirodi, bave se aktivnostima na otvorenom, žele dobiti priliku ne samo obići destinaciju već i da sudjeluju i upoznaju autohtoni način života i običaje domaćina, vole isticati svoju brigu o zdravlju, ekologiji ali i uštedi…

Dr.sc. Irena Peršić Živadinov svoju znanstvenu karijeru posvetila je upravo održivom razvoju turizma, tema koju je obradila i kroz svoj magisterij i doktorat. U svojim radovima istraživala je i obradila dugoročne učinke turizma na destinaciju te važnost uvažavanja prihvatnog kapaciteta destinacije prilikom strateškog planiranja. Uz to, kroz svoje radove, došla je do niza zaključaka kako nepoštivanje načela održivog razvoja u turističkoj ekonomiji dugoročno može imati negativne ekonomske, ekološke i društvene učinke. Magistrirala je na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji na temu “Ekonomski učinci izgradnje eko-objekata u turizmu”, a potom je i obranila doktorsku disertaciju s temom “Održivo gospodarenje energijom u životnom vijeku hotela” (Sustainable energy management in the hotel life cycle).

“Kvarner nikada nismo htjeli profilirati kao destinaciju za masovni turizam i stoga stavljamo naglasak na podizanje kvalitete, autohtoni doživljaj, tradiciju i ulaganje u kvalitetu proizvoda. I kroz Strategiju razvoja turizma na Kvarneru glavni naglasak stavili smo na održivi razvoj turizma. Održivi razvoj turizma na destinaciji podrazumijeva da se istovremeno uvažavaju potrebe današnjih gostiju ali i lokalnom stanovništu osigurava kvalitetan život, i time se vodi računa o „prihvatnom kapacitetu“ destinacije. Jer smisao turizma je neprekidan rad na unapređenju ponude destinacije i samim time stvaranje preduvjeta kako bi oni koji se bave turizmom i svim pratećim djelatnostima na našem prostoru od turizma zarađivali odnosno živjeli što bolje. Zato naš glavni cilj ostaje jačati pred i posezonu, jer činjenica je da ne možemo uvijek imati rekordnu “špicu” sezone, već moramo promatrati i analizirati turističku godinu u cijelosti. Sudeći po statističkim pokazateljima, na Kvarneru definitivno uspjevamo u jačanju dijelova godine prije i nakon ljetne sezone, jer kada primjerice govorimo o predsezoni – gledajući od 2010. pa do danas – za gotovo 90% pojačana su noćenja gostiju na Kvarneru!

Zahvaljujući zajedničkoj suradnji s Fakultetom za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, kroz ovakve susrete imamo priliku da studente, buduće turističke djelatnike, u direktnom susretu s “praksom” potaknemo na razmišljanje i usmjerimo ka kreiranju nekih novih ideja za unapređenje turističkog razvoja. Na ovaj način želimo našim budućim kolegama usaditi ideju kako kvaliteta uvijek mora stajati ispred kvantitete. Rad u turizmu istovremeno nudi veliki broj mogućnosti i prilika, ali zahtjeva puno fleksibilnosti, predanosti, vještina, prakse i upornosti. Stoga, rado surađujemo s Fakultetom i Sveučilištem u Rijeci, jer kroz ovakve radionice i predavanja studente možemo usmjeriti i potaknuti ih da se dodatno educiraju. Spona “prakse i znanosti” koju na ovaj način njegujemo i potičemo, dobar je način kako da osmislimo odgovore na izazove koji nam slijede”, poručila je Irena Peršić Živadinov.

Marketing
Marketing
Marketing
Marketing

Rijeka Plus obavijesti

09.05.2024.
Obavještavamo korisnike kako će prodajno mjesto Rijeka plusa na Jelačićevom trgu 3, dana 10. i 11.svibnja raditi skraćeno: dana 10.svibnja od 6:30-13 sati, a dana 11.svibnja od 7:30 do 12 sati. Korisnici plaćanje za mjesečne parkirne karte mogu izvršavati kao i do sada, putem internet bankarstva.

Fiuman Plus

Društvene mreže