Povežite se s nama

Vijesti

Do kraja zime kreće obnova ceste Mladenići – Ronjgi

Objavljeno

na
U vijećnici Općine Viškovo, dana 19. prosinca 2018. godine, održano je svečano potpisivanje Sporazuma o financiranju projekta rekonstrukcije županijske ceste Ž 5055 Mladenići-Ronjgi i izgradnje sustava kanalizacije te provođenju postupaka zajedničke nabave, između Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije, KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. te Općine Viškovo. Navedeni sporazum potpisali su ravnatelj županijske uprave za ceste Georg Žeželić, direktor komunalnog društva Vodovod i kanalizacija Andrej Marochini te općinska načelnica Općine Viškovo Sanja Udović.

Predmet potpisanog Sporazuma je reguliranje međusobnih prava i obveza u vezi financiranja i provođenja postupka zajedničke nabave radi rekonstrukcije dionice županijske ceste Ž 5055 (Mladenići-Ronjgi-Saršoni), odnosno njene 1. faze: Mladenići – Ronjgi. Dionica je dugačka oko jedan kilometar i ide od groblja Viškovo do skretanja za Ronjgi.

Rekonstrukcija ove prometnice koja je jedna od najprometnijih i najvažnijih u općini Viškovo izuzetno je važna jer će se dobiti moderna prometnica sigurna za promet svih sudionika u prometu osobito pješaka. Posebno je važna činjenica da će se rekonstrukcijom obuhvatiti i sve komunalne instalacije čime se stvaraju preduvjeti za daljnji razvoj komunalne infrastrukture i poboljšanje komunalnog standarda naselja Mladenići za što su već pripremljeni projekti.
Predmetna dionica od Mladenića do Ronjgi dugi niz godina predstavlja jedan od ključnih prometnih pravaca na području Viškova, a samoj realizaciji ovog projekta prethodio je i kompleksan postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa. Navedena dionica predstavlja glavnu komunikacijsku vertikalu između Saršona i centra Viškova ali poprečni pravac između Rijeke, Viškova, Kastva i Klane.

Radovi na predmetnoj cesti od Mladenića do Ronjga obuhvaćaju rekonstrukciju prometnice i izgradnju obostranog nogostupa i sustava oborinske odvodnje prometnice, prelaganje elektroenergetskih instalacija, prelaganje elektrokomunikacijske infrastrukture, izgradnju nove javne rasvjete, rekonstrukciju transportnog i opskrbnog vodovoda te izgradnju kanalizacijske mreže i dijelove budućih kolektora po ulicama. Također, izvesti će se i nova autobusna ugibališta čime će se unaprijediti sigurnost korisnika javnog prijevoza.

Ovo je zahtjevan i složen projekt budući zahtjeva izmještanje svih instalacija u trupu ceste a koje su glasni opskrbni pravci za veći dio Viškova ali i naselja susjednih gradova Kastava i Rijeke.

Projekt je pripremljen dobrom suradnjom svih dionika u projektu, a nastavak je to dobre suradnje između Općine Viškovo, KD VIK-a i ŽUC-a nakon prošlogodišnje izgradnje kružnog raskrižja Marinići 2. Također, u projekt će se uključiti i HEP koji će izvesti radove na srednjenaponskoj mreži.  Izgradnja kanalizacijske mreže u cesti dio je šireg projekta proširenja sustava odvodnje otpadnih voda riječke aglomeracije a taj dio projekta financirat će se korištenjem sredstava EU fondova, a natječaj za izvođače radova i za taj veliki i važni projekt za Viškovo je u tijeku. Ukupna procijenjena vrijednost svih radova iznosi nešto više od 14 milijuna kuna bez PDV-a, odnosno s uključenim PDV-om ukupno oko 17,5 milijuna kuna, a u što su uključeni radovi, stručni nadzor i usluge koordinatora i geodeta.

Udio investitora u ukupnim troškovima s PDV-om u investiciji je raspoređen na način da udio Općine Viškovo iznosi oko 5 milijuna, ŽUC-a oko 4,8 milijuna, a KD VIK-a 7,8 milijuna kuna.

Prema sklopljenom Sporazumu, Općina Viškovo se obvezuje osigurati i financirati izgradnju javne rasvjete, zaštitu i prelaganje elektrokomunikacijske infrastrukture i izgradnju oborinske odvodnje. Obveza ŽUC-a je osigurati i financirati rekonstrukciju ceste u dijelu pripremnih radova, zemljanih radova, radova izgradnje zidova, kolničke rekonstrukcije i opreme, dok će KD VIK d.o.o. osigurati i financirati rekonstrukciju opskrbnog i transportnog vodovoda i izgradnju kanalizacijske mreže te dijelova uličnih kanalizacijskih kolektora.

Nakon potpisivanja Sporazuma slijedi provođenje postupka javne nabave koji bi trebao započeti do kraja ove godine. Sam početak radova očekuje se u prvom kvartalu 2019. godine, a predviđeno trajanje radova je oko jedne godine, javlja Općina Viškovo.

Marketing
Marketing
Marketing
Marketing
Marketing

Rijeka Plus obavijesti

03.06.2024.

Prodajno mjesto Rijeka plusa na Jelačićevom trgu 3, od dana 04.06.2024.godine pa sve do kraja lipnja radit će do 13 sati. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka je od 06:30 do 13 sati, dok subotom prodajno mjesto radi od 07:30 do 12 sati. Korisnici parkirne karte mogu jednostavno i brzo produživati internet bankarstvom.

Fiuman Plus

Društvene mreže