Povežite se s nama

Vijesti

Donesen program održavanja gradskih cesta u zimskim uvjetima

Objavljeno

na

Ilustracija


Grad Rijeka donio je Operativni program održavanja nerazvrstanih cesta u zimskom razdoblju od 15. studenog tekuće godine do 15. ožujka naredne godine. Trgovačka i komunalna društva u čijoj su nadležnosti poslovi održavanja prohodnosti cesta u zimskim uvjetima, sprječavanja poledice i uklanjanja snijega s nogostupa, trgova, stubišta, pješačkih zona, autobusnih stajališta i organiziranja javnog gradskog prijevoza, donijeli su i međusobno uskladili svoje operativne programe. Hrvatske autoceste Zagreb za održavanje zaobilaznice; – Hrvatske ceste d.o.o.  za održavanje državnih cesta; Rijeka promet d.d. za održavanje nerazvrstanih cesta; – KD “Čistoća” za održavanje javno-prometnih površina namijenjenih za kretanje pješaka i KD “Autotrolej” za održavanje voznog parka i obavljanje javnog gradskog prijevoza.

Hrvatske ceste i Rijeka promet su poslove održavanje prohodnosti cesta na području grada Rijeke, u periodu od 15. studenog 2019. do 15. ožujka 2020. godine ugovorili s tvrtkom Ceste-Rijeka d.o.o. na iznos od 3.555.961,00 Kn s PDV-om.

Na području grada Rijeke ukupno ima 383,40 km cesta, od toga 345,20 km nerazvrstanih cesta i 38,2 km državnih cesta. Zavisno od prognoze meteoroloških uvjeta i vremenskih prilika Operativnim Programima održavanja cesta utvrđena su četiri stupnja pripravnosti. U prvi prioritet uključene su sve državne ceste, glavni cestovni pravci bivših županijskih i lokalnih cesta, a sada na upravljanju Grada Rijeke i sve nerazvrstane ceste po kojima se odvija intenzivan javni gradski prijevoz te prilazi bolnicama, toplanama, deponiju smeća i sl. U drugi prioritet uključeni su cestovni pravci bivših lokalnih cesta koji nisu obuhvaćeni prvim prioritetom i nerazvrstane ceste manjeg prometnog značaja kojima se ne odvija autobusni promet. Prema operativnim planovima, radovi na osiguranju prohodnosti svih cesta iz drugog prioriteta moraju se završiti u roku od 12 sati od prestanka padalina i računajući od početka intervencije.

Uklanjanje snijega i sprječavanje poledice na javnim površinama namijenjenim za pješake (javna stubišta, trgovi, autobusna stajališta i nogostupi uz koje nisu izgrađeni poslovni i stambeni objekti) u obvezi je Komunalnog društva Čistoća, dok je uklanjanje snijega i sprječavanje poledice na nogostupima ispred poslovnih i stambenih objekata u obvezi vlasnika ili korisnika tih prostora. Direkcija za komunalno redarstvo uputit će svima obavijest u kojoj će navesti koje su obveze i tko su obveznici uklanjanja snijega i leda s javnih površina, odnosno posipanja solju ili pijeskom javnih površina

Formiran je i Stožer zimske službe na čijem je čelu Elio Biasiol iz TD Rijeka promet. Glasnogovornica stožera zimske službe Kristina Prijić – KD Autotrolej.

Grad Rijeka

Marketing
Marketing
Marketing

Facebook video

Klapa Intrade u Opatiji

Fiuman Plus

Facebook

Instagram