Povežite se s nama
Nezavisni kandidat na nadolazećim lokalnim izborima za opatijskog gradonačelnika, Ivo Dujmić, na svojoj današnjoj konferenciji za medije sa suradnicima je otkrio detaljnije planove o razvoju pojedinih područja u Opatiji, a u nastavku prenosimo priopćenje.

“Svojim programom i na temelju rezultata dosadašnjeg rada nastavljamo Opatiju voditi strateški i zadržavamo ju na putu razvoja. Naš program i rješenja koje smo ponudili omogućit će još bolji i kvalitetniji život Opatijaca. Uz završetak započetih projekata i nastavkom stabilnog razvoja grada, u narednom razdoblju poseban naglasak stavljamo na mjere od značaja za sve dobne skupine, od mladih, obitelji do umirovljenika.

Također, predložene mjere kroz 8 točaka programa rezultat su strateškog promišljanja o razvoju Grada Opatije, a temeljene su na viziji razvoja koja je definirana Strategijom razvoja Grada Opatije, prihvaćena kao strateški dokument u ožujku prošle godine.

To se odnosi na tri vizijom definirane ključne strateške odrednice za razvoj Grada Opatije i u skladu s njima definiranih strateških ciljeva:
1) Osiguravanje sigurnosti i kvalitete života lokalnog stanovništva, odnosno stvaranje uvjeta za život po mjeri čovjeka kroz socijalnu osjetljivost.

2) Stvaranje ekonomski razvijene turističke destinacije s naglaskom na cjelogodišnji turizam ponude visoke kvalitete i poduzetništvu temeljeno na znanju, a koji će utjecati kako na uvjete života lokalnog stanovništva tako i privlačnost i konkurentnost Opatije kao turističke destinacije.

3) Očuvanje okoliša uz unapređivanje komunalne i društvene infrastrukture, kroz realizaciju planiranih kapitalnih infrastrukturnih projekata.

U skladu s navedenim strateškim odrednicama prepoznati su razvojni izazovi za Grad Opatiju i zato je bitno naglasiti da se našim predloženim mjerama osigurava nastavak postignutog dosadašnjeg razvoja, te kontinuitet u daljnjem razvoju Grada Opatije kroz sve tri ključne strateške odrednice, a pri čemu se o Opatiji promišljalo integralno, vodeći računa da predložene mjere imaju za cilj ujednačeni razvoj cjelokupnog područja koje obuhvaća Grad Opatija.

U središtu našeg interesa u najvećoj mjeri je unapređenje kvalitete života lokalnog stanovništva, najveći naglasak u predloženim mjerama upravo je temeljen na socijalnoj osjetljivosti i postojećim potrebama građana Grada Opatije.

U prilog tome predložen je čitav niz mjera usmjerenih na obitelji, mlade i osobe treće dobi (od naknade za novorođene, novog modela participacije u vrtićima, prilagođavanja radnog vremena vrtića, oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa za mlade obitelji, besplatnih udžbenika, povećavanje broja stipendija za učenike i studente, novčane potpore za umirovljenike) ali i kroz predložene mjere u okviru prometa i poduzetništva.

Iduća grupa mjera usmjerena je na stratešku odrednicu stvaranja ekonomski razvijene turističke destinacije i uspješnog gospodarstva.

Svakako da turizam predstavlja jedan od ključnih generatora gospodarskog razvoja Opati- je, gdje osobitu važnost imaju pojedini selektivni oblici turizma poput kongresnog, zdravstvenog, nautičkog turizma.

S izgradnjom KTC-a Gervais stvorena je dodana vrijednost i mogućnost da se kroz kulturna događanja i organiziranje evenata stvori dodatni motiv zbog kojeg će turisti dolaziti u Opatiju, ali isto tako i nove mogućnosti za organiziranje kongresa.
U tom dijelu smatramo da je osobito važno nastaviti s unapređivanjem sinergije između različitih subjekata kao nositelja ponude u Opatiji, ali i povezivanje s drugim subjektima osobito obrazovnim institucijama.

Sinergija između različitih nositelja ponude već je sada na visokoj razini a što potvrđuje i organizacija prošlog Adventa u Opatiji
Međutim, osim u turizmu prepoznat je gospodarski potencijal i bogata resursna osnova zaleđa odnosno ruralnih područja, za koje su također predviđene poticajne mjere prven- stveno kroz otvaranje novih OPG-ova s ciljem poticanja razvoja poljoprivrede i uzgoja autohtonih sorti, poticanje razvoja turizma s ciljem stvaranja dodane vrijednosti za ukupni turistički proizvod Opatije, kao i kroz ostale mjere za poduzetništvo.

Predložen je čitav skup mjera koje idu u prilog poticanju opatijskog gospodarstva u cjelini (poticanje subjekata u prijavljivanju EU projekata, poticaji za tvrtke i obrte).

Istaknuti treba važnost nastavka u realizaciji planiranih kapitalnih projekata koji su pred- loženi našim programom, svakako uz uvjet primjene koncepcije održivog razvoja i s tim povezanog očuvanja okoliša

Realizacija kapitalnih projekata svakako je jedan od ključnih preduvjeta koji će:
1. jednim dijelom utjecati na kvalitetu života lokalnog stanovništva (kao što je izgradnja garaže na Gorovu i podzemne garaže u centru, nogometnog igrališta, uređenje šetnice i prostora namijenjenih kućnim ljubimcima).
2. na mogućnost obogaćivanja turističkog proizvoda i unapređenje atraktivnosti Opatije kao turističke destinacije (kao što je projekt uređenja plaže Slatina, Amerikanskih vrtova, sanacije i obnove parkova).

Zaključno želimo samo istaknuti da smo kod predlaganja mjera strateški promišljali o razvoju Opatije i predložili skup mjera u skladu s ključnim strateškim odrednicama i cil- jevima razvoja Opatije, jer je naš konačni cilj da Opatija bude grad po mjeri čovjeka i turistička destinacija koja pruža jedinstven i nezaboravan doživljaj”, navodi se u priopćenju.